Kurzy

Kurzy

Vyberte si z rozsáhlé nabídky našich kurzů češtiny pro cizince, nebo kurzů cizích jazyků!
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Střediska a součásti

Střediska a součásti

Chcete studovat v Praze nebo v menším městě...máme nabídku pro každého!

Politologie

Politologie, mezinárodní vztahy, mezinárodní teritoriální studia, bezpečnostní a strategická studia

Obory patří k nejúspěšnějším humanitním oborům, na které naše škola ÚJOP UK připravuje. Absolventi mají velmi vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách (přes 90 % úspěšných absolventů přípravy udělá bez problémů přijímací zkoušky), ale i ve studiu.

Studijní obory politologie, mezinárodní vztahy, mezinárodní teritoriální studia, bezpečnostní a strategická studia mají podobné přijímací zkoušky, proto je společná příprava na tyto obory. Obory lze studovat na 8 univerzitách v České republice. Přijímací zkoušky na mimopražské univerzity jsou jednokolové, na pražské univerzity je kol přijímací zkoušky víc.

Na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK) na obory politologie a mezinárodní vztahy a mezinárodní teritoriální studia, než je student připuštěn k oborovým zkouškám, musí úspěšně složit Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO. Jedná se o testy Obecných studijních předpokladů v oblasti verbálních schopností, matematiky a logiky. Tyto testy může student skládat opakovaně v několika termínech od listopadu do května. Na obor mezinárodní teritoriální studia následuje po Národních srovnávacích zkouškách oborový test a testy ze dvou jazyků. Ani jeden z jazyků nesmí být úředním jazykem státu uchazeče.

Na obory studované na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické (FMV VŠE) skládají uchazeči přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a dvou cizích jazyků. Pro studenty ze zemí bývalého Sovětského svazu to nesmí být ruština.

Na obory studované na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) v Brně dělají úspěšní absolventi ÚJOP UK, kteří složí závěrečnou zkoušku z češtiny na úrovni B2, speciální zkoušku. Tou je napsání dvou krátkých esejí na zadaná témata v časovém limitu 30 minut.

Na další mimopražské univerzity, jako je Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (FF ZČU) nebo Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (FF UHK) je přijímací zkouškou integrovaný multiple choice test z moderní historie, politologie, filozofie a politické geografie. Přijímací zkouška na Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FF ÚJEP) spočívá v pohovoru před komisí nad seznamem přečtené literatury.

 

Profilové odborné předměty pro přijímací zkoušky:

  • politická geografie
  • moderní dějiny
  • úvod do základů společenských věd (politologie, právo, filozofie,
  • sociologie)

Pražské univerzity:

Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova Filozofická fakulta

Vysoká škola ekonomická

 

Mimopražské univerzity:

Masarykova univerzita v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Palackého v Olomouci

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X