Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Důležité informace

Důležité informace

Podmínky přijetí na kurzy ÚJOP UK

Přihlásit se na naše kurzy je velmi jednoduché

Stačí vyplnit on-line přihlášku na oficiálních stránkách ÚJOP UK. On-line přihlášky naleznete na stránce každého našeho střediska.

Na našich internetových stránkách naleznete popis jednotlivých středisek a kurzů, které nabízíme.

Další instrukce se týkají pouze přípravných kurzů (kurzy, s jejichž pomocí se zvyšuje šance studentů – cizinců – úspěšně složit přijímací zkoušky na vysoké školy v ČR) – v rámci těchto kurzů vám nabízíme intenzivní přípravu (35h/týdně) z českého jazyka a odborných předmětů podle zaměření uchazeče.

 

1) NEJPRVE SI VYBERTE STŘEDISKO PŘÍPRAVY.

Pokud si nejste jisti výběrem střediska, obraťte se na nás mailem na studujop@ujop.cuni.cz.

ÚJOP UK nabízí cizincům přípravu na vysokou školu v těchto studijních střediscích:

 

2) ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ:

poté, co si vyberete studijní středisko, otevřete si on-line přihlášku (na stránce vybraného střediska viz výše). Po vyplnění všech požadovaných kolonek přihlášky musíte vložit následující přílohy:

a) Motivační dopis (v AJ nebo RJ)

motivační dopis můžete napsat samostatně dle bodů níže nebo použít přiložený formulář (dotazník)

    • Důvod svého zájmu o studium v České republice, zda jste již někdy studoval český jazyk (jak dlouho)
    • OBOR který chcete v budoucnu studovat na vysoké škole
    • Jaké jsou vaše cíle po ukončení studia
    • Jaké jsou vaše jazykové znalosti ostatních jazyků
    • stručný životopis

b) Kopie dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (v angličtině, španělštině, ruštině nebo ukrajinštině).

Z dokladu studenta by měl být patrný prospěch za poslední pololetí studenta v jednotlivých předmětech. Referentky studijního oddělení posuzují prospěch z profilových odborných předmětů (předměty vztahující se k vašemu budoucímu studiu). V případě, že v době vyplňování přihlášky ještě nemáte ukončené středoškolské vzdělání, přiložte k přihlášce potvrzení ze školy, kde bude uvedeno, v jakém ročníku studujete a v jakém roce bude vaše studium ukončeno. Studenti, připravující se na studium v navazujícím magisterském programu (popř. doktorském) přikládají kopii diplomu.

c) Kopie pasu (stránka s osobními daty, případně stránka s vyznačeným vízem – v případě, že již vízum do ČR máte)

Doklad o vzdělání i pas je možné rovnou přiložit k on-line přihlášce! Pokud však tyto dva dokumenty nemáte k dispozici, je možné zaslat je později e-mailem. Věnujte pozornost instrukcím v on-line přihlášce, kde je uvedeno, v jakých formátech a v jaké velikosti je možné soubory (přílohy) přikládat.

Dodatečně zasílané dokumenty zasílejte následovně dle střediska, do kterého se hlásíte (vždy UVÁDĚJTE V PŘEDMĚTU E-MAILU VAŠE JMÉNO a název střediska):

Po odeslání on-line přihlášky obdržíte na e-mail uvedený v přihlášce Pdf soubor s kopií vaší přihlášky, případné upozornění na dokumenty, které se nepodařilo přiložit a e-mail referentky, která se bude zabývat zpracováním vaší přihlášky i následným vystavením všech dokumentů na vízum.

Pozn.: V případě problému s on-line přihláškou je také možné využít formulář přihlášky na webu v sekci dokumenty ke stažení nebo požádat o formulář přihlášky e-mailem.

 

3) PO KLADNÉM POSOUZENÍ

Vaší přihlášky dostanete na Váš e-mail pre-registraci s bankovními údaji pro platbu školného.

 

4) PLATBA KURZU

Školné musí být zaplaceno v plné výši, aby mohl být vystaven oficiální dopis o přijetí, který student přikládá k žádosti o vízum. V případě, že o vízum nežádáte (studenti z EU nebo s pobytem v ČR), vyžaduje se platba školného v plné výši nejpozději 1 týden před zahájením kurzu (v případě, že si rezervujete ubytování, může být dříve vyžadována záloha na ubytování).

 

5) OBDRŽÍTE DOKUMENTY

na vízum (viz sekce vízum a FAQ)

 

6) ZAPÍŠETE SE

na podání žádosti pomocí systému VISAPOINT (viz sekce vízum a FAQ)

 

7) PODÁTE DOKUMENTY

na příslušném zastupitelském úřadě/generálním konzulátu (viz sekce vízum a FAQ)

 

8) OBDRŽÍTE VÍZUM 

konzulární oddělení, na kterém jste podávali žádost o udělení dlouhodobého víza/povolení k pobytu vás bude e-mailem či telefonicky informovat o výsledku vaší žádost. V případě udělení víza budete vyzváni, abyste se dostavili na zastupitelský úřad/generální konzulát s platným pasem (pas musí být platný minimálně 3 měsíce po ukončení data platnosti vašeho budoucího dlouhodobého víza) a platnou smlouvou o zdravotním pojištění (ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ si můžete sjednat přímo prostřednictvím UJOP UK)

 

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naše studijní referentky.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X