Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Nová ředitelka ÚJOP UK

Nová ředitelka ÚJOP UK

Nechceme jen udržet vysokou kvalitu, ale dále se rozvíjet
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Pomaturitní kurzy

Pomaturitní kurzy

...staň se úspěšným studentem medicíny a psychologie

Online kurzy češtiny - systém slev pro více účastníků

DALŠÍ SLEVY:

Kromě standardních slev pro jednotlivce (viz popis jednotlivých kurzů), nabízíme také slevu pro více účastníků.

Pokud 1 objednatel zakoupí 5 a více účastníkům 2 a více modulů, získává slevu v %, která odpovídá počtu účastníků, pro které kurz objednal.

Maximální výše slevy je 20 % z celkové ceny.

 

Příklady:

1 objednatel 5 účastníků
(každý 3 moduly)
5 % sleva z celkové ceny za 3+3+3+3+3 moduly 5 x €290 = €1450, sleva 5 % = €72,50, celková cena = €1377,50
1 objednatel 5 účastníků
(3 účastníci 2 moduly, 2 účastníci 4 moduly)
5 % sleva z celkové ceny za
3 x 2 moduly + ceny za 2 x 4 moduly
3 x €220 + 4 x €290 = €1380,
sleva 5 % = €69, celková cena = €1311
1 objednatel 9 účastníků
(každý 5 modulů)
9 % sleva z celkové ceny za 9 x 5 modulů 9 x €390 = €3510, sleva 9 % = €315,90, celková cena = €3194,10
1 objednatel 20 účastníků
(každý 5 modulů)
20 % sleva z celkové ceny za 20 x 5 modulů 20 x €390 = €7800, sleva 20 % = €1560, celková cena = €6240
1 objednatel 50 účastníků
(každý 5 modulů)
20 % sleva z celkové ceny za 50 x 5 modulů 50 x €390 = €19500, sleva 20 % = €3900, celková cena = €15600

 

PODMÍNKY:

Sleva je stanovena z celkové ceny za všechny objednané moduly pro všechny účastníky.

Podmínkou poskytnutí slevy je uvedení stejného plátce ve všech on-line přihláškách účastníků, pro které moduly/kurzy objednává.

Sleva bude poskytnuta pouze objednateli, který před zasláním všech on-line přihlášek oznámí počet přihlašovaných účastníků spolu se svými identifikačními údaji na adresu cdv@ujop.cuni.cz.

Přihlášky není nutné zaslat jednorázově, nicméně platební instrukce s celkovou cenou stanovenou včetně slevy budou zaslány až po obdržení poslední z předem oznámeného počtu přihlášek.

Sleva bude poskytnuta pouze na základě jednorázové úhrady celkové ceny včetně slevy stanovené v platebních instrukcích.

Moduly/kurzy budou všem přihlašovaným účastníkům zpřístupněny až po obdržení platby stanovené v platebních instrukcích na účet ústavu bez ohledu na to, kdy byly přihlášky jednotlivých účastníků zaslány.

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X