Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Nová ředitelka ÚJOP UK

Nová ředitelka ÚJOP UK

Nechceme jen udržet vysokou kvalitu, ale dále se rozvíjet
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Pomaturitní kurzy

Pomaturitní kurzy

...staň se úspěšným studentem medicíny a psychologie

Obecné informace k online kurzům češtiny

Forma studia

Všechny online kurzy v Centru informačních a komunikačních technologií ve výuce sou v elektronické formě přístupné přes Internet (tzv. online kurzy) s asistencí lektora (e-learning).

Studijní materiály pro online kurzy jsou v elektronické podobě implementovány v tzv. LMS (Learning management system). Toto výukové prostředí zabezpečuje administraci kurzů, zprostředkovává asynchronní komunikaci s tutorem a zaznamenává studentovu práci. Je přístupné přes webový prohlížeč po zadání přihlašovacích údajů, které studující obdrží na začátku semestru.

Lektor studenta během studia vede, pomáhá mu a kontroluje jeho studium.

Tato forma studia poskytuje oproti formě prezenční časovou flexibilitu a nezávislost, stejně jako maximální individuální přizpůsobení studijního plánu vlastním potřebám.

Na závěr každého semestru má studující možnost složit závěrečnou zkoušku. Pokud chce získat osvědčení, je zkouška povinná.

nahoru

Plán studia

 • 1 modul = 1 měsíc studia s asistencí lektora
 • 2 moduly = 2 měsíce studia s asistencí lektora
 • 3 moduly = 3 měsíce studia s asistencí lektora
 • 4 moduly = 4 měsíce studia s asistencí lektora
 • 5 modulů = 5 měsíců studia s asistencí lektora

Po ukončení asistence lektora zůstává kurz přístupný do konce příslušného akademického roku.

DŮLEŽITÉ:
Pokud zakoupíte více modulů, jejichž studium bude delší, než je doba do konce akademického roku, bude vaše studium přerušeno během akademických prázdnin (červenec–srpen) a bude pokračovat v roce následujícím.

nahoru

Podpora ve studiu

 • po celou dobu studia je studujícímu k dispozici lektor, který mu pomáhá se studiem, odpovídá na jeho otázky, kontroluje jeho práci a opravuje písemné práce; lektor odpovídá na dotazy studentů asynchronně, tzn. do 48 hodin
 • k procvičení komunikační složky jazyka slouží diskuze a zprávy, které mohou být určeny jak lektorovi, tak i ostatním studentům; diskuzní fóra jsou moderována lektorem
nahoru

Interaktivní studijní materiály

 • všechna cvičení ve virtuální učebnici se sama opravují
 • studující si může svou odpověď ihned zkontrolovat nebo si může zobrazit správné odpovědi
 • řízení studia: studující musí úspěšně dokončit alespoň 60 % obsahu každé hodnocené stránky v lekci, aby mu byl umožněn vstup do lekce následující

Kurz není technicky přizpůsoben studujícím s poruchami učení, slabozrakým a nevidomým.

 

Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty

Kromě studijních materiálů, které jsou studujícím k dispozici zdarma v sekci ke stažení, doporučujeme zakoupit skriptum Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty.

Cena

Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty 250 Kč
+ poštovné

Poštovné a balné

Česko
Česko – dobírka
100 Kč
130 Kč
Evropa 400 Kč
Ostatní země mimo Evropu 500 Kč

 

Uvedené ceny zahrnují poštovné a balné pro zásilky do 2 kg a rozměru stanoveného Českou poštou pro doporučenou zásilku (v případě zahraničních zásilek prioritní).

U zásilek vyšší váhy a/nebo většího rozměru bude připočítáno poštovné dle aktuálního ceníku České pošty na základě individuální objednávky.

nahoru

Zkouška

 • je podmínkou pro získání osvědčení o studiu
 • probíhá prezenční formou v sídle Centra informačních a komunikačních technologií ve výuce v Poděbradech, Česká republika
 • koná se během akademického roku (ne během akademických prázdnin) po dohodě studenta s lektorem
 • může být vykonána pouze těmi studujícími, kteří si objednají celý kurz na jedné znalostní úrovni a úspěšně dokončí alespoň 60 % jeho obsahu
 • skládá se ze čtyř částí: gramatický test, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, písemný projev

Cena

Závěrečná zkouška 300 Kč
€11
nahoru

Podmínky studia

Podmínky studia

nahoru

Kdo provádí studenty kurzem?

Studenty kurzem provádí známí čeští herci a dabingoví profesionálové:

Jana Mařasová

Jana Mařasová

Zbyšek Pantůček

Zbyšek Pantůček

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X