Kurzy

Kurzy

Vyberte si z rozsáhlé nabídky našich kurzů češtiny pro cizince, nebo kurzů cizích jazyků!
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Střediska a součásti

Střediska a součásti

Chcete studovat v Praze nebo v menším městě...máme nabídku pro každého!

Obecné informace k online kurzům češtiny

Forma studia

Všechny online kurzy v Centru distančního vzdělávání jsou v elektronické formě přístupné přes Internet (tzv. online kurzy) s asistencí tutora (e-learning). Tuto formu je možné kombinovat s prezenčními konverzačními soustředěními (blended learning), které se konají v Centru distančního vzdělávání v Poděbradech v České republice. Tento způsob výuky je pro jazyky tou nejvhodnější formou distančního studia.

Studijní materiály pro online kurzy jsou v elektronické podobě implementovány v tzv. LMS (Learning management system). Toto výukové prostředí zabezpečuje administraci kurzů, zprostředkovává asynchronní komunikaci s tutorem a zaznamenává studentovu práci. Je přístupné přes webový prohlížeč po zadání přihlašovacích údajů, které studující obdrží na začátku semestru.

Tutor studenta během studia vede, pomáhá mu a kontroluje jeho studium. Dále mají studenti možnost komunikovat s ostatními kolegy prostřednictvím LMS a v neposlední řadě se mohou zúčastnit konverzačních soustředění, kde si mohou zdokonalit své komunikační schopnosti.

Tato forma studia poskytuje oproti formě prezenční časovou flexibilitu a nezávislost, stejně jako maximální individuální přizpůsobení studijního plánu vlastním potřebám.

Studující může zvolit kurz pouze v online podobě, ale doporučuje se využít výhody blended learning a zvolit si variantu kurzů s prezenčními soustředěními. Kromě prezenčních soustředění může studující využít individuálních konzultací (prezenčních nebo přes Skype), které nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

Na závěr každého semestru má studující možnost složit závěrečnou zkoušku. Pokud chce získat osvědčení, je zkouška povinná.

nahoru

Plán studia

Online kurz bez prezenčních konverzačních soustředění

 • 1 modul = 1 měsíc studia s asistencí tutora
 • 2 moduly = 2 měsíce studia s asistencí tutora
 • 3 moduly = 3 měsíce studia s asistencí tutora
 • 4 moduly = 4 měsíce studia s asistencí tutora
 • 5 modulů = 5 měsíců studia s asistencí tutora

Online kurz s prezenčními konverzačními soustředěními (blended learning)*

 • prezenční soustředění se konají v Centru distančního vzdělávání, Poděbrady, Česká republika
 • nezaměňujte prezenční soustředění s individuálními konzultacemi (prezenčními nebo přes Skype), které nejsou zahrnuty v ceně kurzu
 • každé prezenční soustředění = 2 dny – 8 hodin denně
 • 1 modul = 1 měsíc studia s asistencí tutora + 1 prezenční konverzační soustředění na konci studia modulu
 • 2 moduly = 2 měsíce studia s asistencí tutora + 2 prezenční konverzační soustředění na konci studia každého modulu
 • 3 moduly = 3 měsíce studia s asistencí tutora + 3 prezenční konverzační soustředění na konci studia každého modulu
 • 4 moduly = 4 měsíce studia s asistencí tutora + 4 prezenční konverzační soustředění na konci studia každého modulu
 • 5 modulů = 5 měsíců studia s asistencí tutora + 5 prezenčních konverzačních soustředění na konci studia každého modulu

*Podmínkou konání je účast alespoň 10 studujících.

Pokud se nesejde dostatečný počet studujících pro konání prezenčního soustředění, může studující využít individuálních konzultací.

Po ukončení asistence tutora zůstává kurz přístupný do konce příslušného akademického roku.

DŮLEŽITÉ:
Pokud zakoupíte více modulů, jejichž studium bude delší, než je doba do konce akademického roku, bude vaše studium přerušeno během akademických prázdnin (červenec–srpen) a bude pokračovat v roce následujícím.

nahoru

Podpora ve studiu

 • po celou dobu studia je studujícímu k dispozici tutor, který mu pomáhá se studiem, odpovídá na jeho otázky, kontroluje jeho práci a opravuje písemné práce; tutor odpovídá na dotazy studentů asynchronně, tzn. do 48 hodin
 • k procvičení komunikační složky jazyka slouží diskuze a zprávy, které mohou být určeny jak tutorovi, tak i ostatním studentům; diskuzní fóra jsou moderována tutorem
nahoru

Interaktivní studijní materiály

 • všechna cvičení ve virtuální učebnici se sama opravují
 • studující si může svou odpověď ihned zkontrolovat nebo si může zobrazit správné odpovědi
 • řízení studia: studující musí úspěšně dokončit alespoň 60 % obsahu každé hodnocené stránky v lekci, aby mu byl umožněn vstup do lekce následující
 • možnost vkládat záložky do stránek, ke kterým se chce později vrátit, možnost dělat si poznámky ke každé stránce

Kurz není technicky přizpůsoben studujícím s poruchami učení, slabozrakým a nevidomým.

Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty

Kromě studijních materiálů, které jsou studujícím k dispozici zdarma v sekci ke stažení, doporučujeme zakoupit skriptum Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty.

Cena

Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty 250 Kč
+ poštovné

Poštovné a balné

ČR 100 Kč
Evropa 400 Kč
Ostatní země mimo Evropu 500 Kč

 

Uvedené ceny zahrnují poštovné a balné pro zásilky do 2 kg a rozměru stanoveného Českou poštou pro doporučenou zásilku (v případě zahraničních zásilek prioritní).

U zásilek vyšší váhy a/nebo většího rozměru bude připočítáno poštovné dle aktuálního ceníku České pošty na základě individuální objednávky.

nahoru

Úvodní soustředění

 • prezenční soustředění v Centru distančního vzdělávání, Poděbrady, Česká republika
 • jednodenní seznámení s formou a obsahem studia:
  • 4 hodiny práce se systémem pro řízení výuky a online kurzem
  • 4 hodiny seznámení s tutorem a obsahem studia
 • soustředění je možné kombinovat s kterýmkoli typem kurzu (s i bez prezenčních soustředění)
 • doporučujeme především těm, kteří nemají zkušenost s e-learningem
 • podmínkou konání soustředění je účast alespoň 10 studujících ve stejném termínu

Cena

Úvodní soustředění 640 Kč
€24
nahoru

Individuální jazykové konzultace – prezenční nebo přes Skype

Nerozumíte-li něčemu v obsahu kurzu nebo chcete-li si procvičit ústní konverzaci, kontaktujte svého tutora a domluvte si individuální konzultaci.

 • konzultace je možné využít jak v kurzech s prezenčními, tak bez prezenčních soustředění
 • obzvlášť vhodné je této možnosti využít, jestliže prezenční soustředění nenavštěvujete

Cena

Individuální jazyková konzultace (45 min.) 350 Kč
€13
nahoru

Zkouška

 • je podmínkou pro získání osvědčení o studiu
 • probíhá prezenční formou v sídle Centra distančního vzdělávání v Poděbradech, Česká republika
 • koná se během akademického roku (ne během akademických prázdnin) po dohodě studenta s tutorem
 • může být vykonána pouze těmi studujícími, kteří si objednají celý kurz na jedné znalostní úrovni a úspěšně dokončí alespoň 60 % jeho obsahu
 • skládá se ze čtyř částí: gramatický test, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, písemný projev

Cena

Závěrečná zkouška 300 Kč
€11
nahoru

Podmínky studia

Podmínky studia

nahoru

Kdo provádí studenty kurzem?

Studenty kurzem provádí známí čeští herci a dabingoví profesionálové:

Jana Mařasová

Jana Mařasová

Zbyšek Pantůček

Zbyšek Pantůček

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
skype: marketingujop Napište nám
X