Nová ředitelka ÚJOP UK

Nová ředitelka ÚJOP UK

Nechceme jen udržet vysokou kvalitu, ale dále se rozvíjet
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Pomaturitní kurzy

Pomaturitní kurzy

...staň se úspěšným studentem medicíny a psychologie

Obecné informace k online kurzům angličtiny

Forma studia

Všechny online kurzy v Centru distančního vzdělávání jsou v elektronické formě přístupné přes Internet (tzv. online kurzy) s asistencí lektora (e-learning).

Studijní materiály pro online kurzy jsou v elektronické podobě implementovány v tzv. LMS (Learning management system). Toto výukové prostředí zabezpečuje administraci kurzů, zprostředkovává asynchronní komunikaci s tutorem a zaznamenává studentovu práci. Je přístupné přes webový prohlížeč po zadání přihlašovacích údajů, které studující obdrží na začátku semestru.

Lektor studenta během studia vede, pomáhá mu a kontroluje jeho studium.

Tato forma studia poskytuje oproti formě prezenční časovou flexibilitu a nezávislost, stejně jako maximální individuální přizpůsobení studijního plánu vlastním potřebám.

Na závěr každého semestru má studující možnost složit závěrečnou zkoušku. Pokud chce získat osvědčení, je zkouška povinná.

nahoru

Podpora ve studiu

Po celou dobu studia je studujícímu k dispozici lektor:

 • pomáhá se studiem
 • odpovídá na otázky studujících
 • kontroluje práci studujících
 • opravuje písemné práce
 • odpovídá na dotazy asynchronně do 48 hodin
nahoru

Komunikace

K procvičování komunikace jsou k dispozici ve výukovém systému e-mail a diskuzní fóra.

nahoru

Interaktivní studijní materiály

 • všechna cvičení ve virtuální učebnici se sama opravují
 • studující si může svou odpověď ihned zkontrolovat nebo si může zobrazit správné odpovědi
 • řízení studia: studující musí úspěšně dokončit alespoň 60 % obsahu každé hodnocené stránky v lekci, aby mu byl umožněn vstup do lekce následující 

Kurz není technicky přizpůsoben studujícím s poruchami učení, slabozrakým a nevidomým.

nahoru

Plán studia

 • 1 kurz = 12 týdnů studia s asistencí lektora

Po ukončení asistence tutora zůstává kurz přístupný do konce příslušného akademického roku.

DŮLEŽITÉ:
Pokud zakoupíte kurz, jehož studium bude delší, než je doba do konce akademického roku, bude vaše studium přerušeno během akademických prázdnin (červenec–srpen) a bude pokračovat v roce následujícím.

nahoru

Zkouška

 • nepovinná závěrečná prezenční zkouška je podmínkou pro získání osvědčení o studiu
 • vykonat ji mohou pouze ti studující, kteří si objednají celý kurz na jedné znalostní úrovni a úspěšně dokončí alespoň 60 % jeho obsahu
 • skládá se ze čtyř částí: gramatický test, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, písemný projev

 

Cena

Závěrečná zkouška 300 Kč
nahoru

Studijní materiály

 • interaktivní kurz v systému pro řízení výuky
 • texty ke kurzu ke stažení ve formátu PDF v sekci ke stažení

 

Doporučujeme také zakoupit skriptum Anglická gramatika s přihlédnutím k českému jazyku: 150 Kč + poštovné.

nahoru

Podmínky studia

Podmínky studia

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X