Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Nová ředitelka ÚJOP UK

Nová ředitelka ÚJOP UK

Nechceme jen udržet vysokou kvalitu, ale dále se rozvíjet
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Pomaturitní kurzy

Pomaturitní kurzy

...staň se úspěšným studentem medicíny a psychologie

Obecné informace k nové zkoušce CCE

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE

Změny ve zkoušce CCE jsou důsledkem revize a porovnání ověřovaných dovedností (v původních subtestech Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test /pouze B2 a C1/) s tím, jak jednotlivé úrovně definuje externí standard (Společný evropský referenční rámec, SERRJ) a jaké jsou potřeby kandidátů, kteří si volí zkoušku CCE.

Takto vznikla nová podoba konstruktu zkoušky, tedy zjednodušeně toho, co je zkouškou ověřováno a k čemu se vztahuje interpretace výsledků. Z této nové definice konstruktu vzešla nová podoba subtestů Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test (pouze B2 a C1).

Subtesty Psaní a Mluvení jsou prozatím ponechány v nezměněné podobě.

Změnil se také postup sestavování srovantelných testových variant.Více informací o tomto procesu najdete zde.

nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 5. 2020

Od 1. 5. 2020 dochází ke změnám v ústní zkoušce CCE–A2.

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–A2

Formát ústní zkoušky CCE–A2 zůstává stejný, tedy dvě úlohy. Kandidáti budou nově zkoušeni jednotlivě, nikoliv ve dvojici jako dosud.

nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 1. 2020

nahoru

Změna ve zkoušce CCE–B2

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

DÉLKA
Došlo k navýšení z 50 minut na 60 minut.

CCE–B2 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 5 2 3
Počet úkolů 20 20 20 - -
Délka zkoušky 60 minut 40–45 minut 30 minut 80 minut 18–21 minut (dva kandidáti)
Maximální počet bodů 20 20 20 20 20
Hraniční skóre (60 %) 12 12 12 12 12
nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 9. 2019

Od 1. 9. 2019 se u úrovně A2 mění Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním.

Subtesty Psaní a Mluvení jsou prozatím ponechány v nezměněné podobě.

nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–A2

Struktura zkoušky zůstala stejná, tedy 4 úlohy, ale snížil se počet úkolů, a tím i bodů, z 25 na 20 v obou subtestech.

CCE–A2 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 2 2
Počet úkolů 20 20 - -
Délka zkoušky 40 minut 25–30 minut 40 minut 10–13 minut
(dva kandidáti)
Maximální počet bodů 20 20 25 25
Hraniční skóre (60 %) 12 12 15 15

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

DÉLKA
Došlo ke zkrácení textů v úloze 4 a ke snížení časového limitu ze 45 minut na 40 minut.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, protože se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

U úlohy 2 je nyní místo úkolů s výběrem ze čtyř možností použita technika vícenásobného přiřazení.

 

DÉLKA
Došlo k navýšení z 20–25 minut na 25–30 minut.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, protože se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

Nově byla zařazena úloha obsahující úkoly se stručnou odpovědí.

Zařazena byla také úloha, která je inovativní odlišným postupem řešení: kandidáti si vyslechnou krátký dialog a vybírají z nabídky tří alternativ správné pokračování dialogu – repliku jednoho z hovořících.

 

 Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–A2 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–A2 (PDF)
Modelová varianta CCE–A2 (PDF, 5 MB)
Modelový poslech CCE–A2 (MP3, 25 MB)

nahoru

nahoru

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se u úrovní B1, B2 a C1 mění Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test (pouze B2 a C1).

Subtesty Psaní a Mluvení jsou prozatím ponechány v nezměněné podobě.

nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–A2

Struktura zkoušky zůstala stejná, tedy 4 úlohy, ale snížil se počet úkolů, a tím i bodů, z 25 na 20 v obou subtestech.

CCE–A2 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 2 2
Počet úkolů 20 20 - -
Délka zkoušky 40 minut 25–30 minut 40 minut 10–13 minut
(dva kandidáti)
Maximální počet bodů 20 20 25 25
Hraniční skóre (60 %) 12 12 15 15

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

DÉLKA
Došlo ke zkrácení textů v úloze 4 a ke snížení časového limitu ze 45 minut na 40 minut.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, protože se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

U úlohy 2 je nyní místo úkolů s výběrem ze čtyř možností použita technika vícenásobného přiřazení.

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM

DÉLKA
Došlo k navýšení z 20–25 minut na 25–30 minut.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, protože se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

Nově byla zařazena úloha obsahující úkoly se stručnou odpovědí.

Zařazena byla také úloha, která je inovativní odlišným postupem řešení: kandidáti si vyslechnou krátký dialog a vybírají z nabídky tří alternativ správné pokračování dialogu – repliku jednoho z hovořících.

 Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–A2 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–A2 (PDF)
Modelová varianta CCE–A2 (PDF, 5 MB)
Modelový poslech CCE–A2 (MP3, 25 MB)
nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–B1

Struktura zkoušky zůstala stejná, tedy 4 úlohy, 25 úkolů a 25 bodů v obou subtestech.

CCE–B1 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 2 3
Počet úkolů 25 25 - -
Délka zkoušky 50 minut 35–40 minut 60 minut 15–18 minut
(dva kandidáti)
Maximální počet bodů 25 25 25 25
Hraniční skóre (60 %) 15 15 15 15

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Významně se navýšila délka všech textů a byly zařazeny texty obsahující jednoduchou argumentaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Úloha uspořádací (požadující rekonstrukci textu) byla nahrazena úlohou obsahující několik kratších textů a k nim se vážících úkolů s výběrem odpovědi.

POSLECH S POROZUMĚNÍM

DÉLKA
Došlo k navýšení z 30–35 minut na 35–40 minut.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, protože se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–B1 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–B1 (PDF)
Modelová varianta CCE–B1 (PDF, 7 MB)
Modelový poslech CCE–B1 (MP3, 35 MB)
nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–B2

Struktura zkoušky u subtestů Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním zůstala stejná, tedy 4 úlohy, 20 úkolů a 20 bodů. U gramaticko-lexikálního testu se počet úloh zvýšil ze 4 na 5, počet úkolů a bodů zůstal stejný, tj. 20 úkolů a 20 bodů.

CCE–B2 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 5 2 3
Počet úkolů 20 20 20 - -
Délka zkoušky 50 minut 40–45 minut 30 minut 80 minut 18–21 minut (dva kandidáti)
Maximální počet bodů 20 20 20 20 20
Hraniční skóre (60 %) 12 12 12 12 12

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

ČAS
Došlo k navýšení z 40 minut na 50 minut.

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Významně se prodloužila délka všech textů a byl navýšen podíl textů informačně bohatých, textů obsahujících argumentaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Úloha uspořádací byla nahrazena úlohou přiřazovací, kde se ověřuje stejná dovednost (dovednost sledovat obsahovou i myšlenkovou linii a návaznost textu) – do textu se doplňují vyňaté úseky z nabídky; nabídka obsahuje dva úseky navíc, které do textu nepatří.

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM

ČAS
Došlo k navýšení z 30–35 minut na 40–45 minut.

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Významně se prodloužila délka všech textů a byl navýšen podíl textů informačně bohatých, textů obsahujících argumentaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, neboť se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST

ÚLOHY
Test obsahuje celkem 5 úloh oproti původním 4 úlohám.

Posíleno je ověřování znalosti lexika, pragmatických významů a jazykových funkcí. Z toho důvodu obsahuje tento subtest souvislé texty, z nějž vycházejí úkoly, a to ve třech úlohách místo původní jedné úlohy.

Nově se objevila úloha transformační ověřující slovotvorbu.

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–B2 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–B2 (PDF)
Modelová varianta CCE–B2 (PDF, 8 MB)
Modelový poslech CCE–B2 (MP3, 38 MB)
nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–C1

Struktura zkoušky u subtestů Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním zůstala stejná, tedy 4 úlohy, 30 úkolů (resp. 28 úkolů) a 30 bodů. U gramaticko-lexikálního testu se počet úloh zvýšil ze 6 na 8, test obsahuje 30 úkolů a 30 bodů.

CCE–C1 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 8 2 3
Počet úkolů 28 30 30 - -
Délka zkoušky 60 minut 50–55 minut 50 minut 90 minut 23–27 minut (dva kandidáti)
Maximální počet bodů 30 30 30 30 30
Hraniční skóre (60 %) 18 18 18 18 18

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

ČAS
Došlo k navýšení z 50 minut na 60 minut.

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Velmi významně se prodloužila délka všech textů a byl navýšen podíl textů informačně bohatých, textů s abstraktními tématy, textů obsahujících argumentaci, konfrontaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Úloha uspořádací byla nahrazena úlohou přiřazovací, kde se ověřuje stejná dovednost (dovednost využívat kontextových signálů k rozpoznání a sledování myšlenkové i obsahové návaznosti) – do textu se doplňují vyňaté úseky z nabídky; nabídka obsahuje dva úseky navíc, které do textu nepatří.

Nově byla zařazena úloha s technikou vícenásobného přiřazení, tzn. že k úkolům jsou přiřazovány texty, přičemž každý text může být přiřazen opakovaně.

Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, neboť se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

POSLECH S POROZUMĚNÍM

ČAS
Došlo k navýšení z 30–35 minut na 50–55 minut.

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Velmi významně se prodloužila délka všech textů a byl navýšen podíl textů informačně bohatých, textů s abstraktními tématy, textů obsahujících argumentaci, konfrontaci a výměnu názorů.

Do subtestu Poslech s porozuměním jsou zařazovány autentické nahrávky.

ÚLOHY
Nově byla zařazena otevřená úloha simulující aktivitu „psaní poznámek".

Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, neboť se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST

ÚLOHY
Test obsahuje celkem 8 úloh oproti původním 6 úlohám.

Úlohy obsahují krátký kontext v délce 1-3 řádků textu.

Nově byly zařazeny úlohy přiřazovací ověřující znalost prostředků lexika, slovotvorby a frazeologie. Posíleno je ověřování znalosti lexika, pragmatických významů a jazykových funkcí.

Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, neboť se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–C1 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–C1 (PDF)
Modelová varianta CCE–C1 (PDF, 9 MB)
Modelový poslech CCE–C1 (MP3, 51 MB)
nahoru

Sestavování srovnatelných variant testu

Naším cílem je připravovat takové testové varianty, o nichž můžeme říci, že jsou srovnatelnými (ekvivalentními) nástroji, které ověřují stejný obsah a konstrukt stejným způsobem, a dále také, že výsledky (dosažené skóry) z různých variant lze přímo porovnávat.

Vzhledem k některým omezujícím podmínkám (relativně nízký počet kandidátů, omezené možnosti pretestací, z toho plynoucí nemožnost standardního využívání postupů IRT a pevně daný hraniční skór odpovídající 60 % z bodového maxima) řešíme otázku ekvivalence testových variant následujícími kroky:

Před zkouškou

Vývoj úloh

  1. Každá varianta subtestu je připravována autorským týmem podle předem stanovených specifikací.
  1. Každá položka a každý text procházejí několika fázemi moderací a posouzením týmem vyškolených externích i interních spolupracovníků.
  1. Všechny úlohy se pretestují (ověřuje se jejich konstrukční kvalita a psychometrické vlastnosti) na dostupném vzorku, pretesty se statisticky vyhodnocují a úlohy se v případě potřeby upravují.
  1. Všechny úlohy procházejí tzv. standard settingem, tj. expertním posuzováním s cílem stanovit minimální hranici pro úspěšné složení zkoušky. Úkolem posuzovatelů je určit skór, který by v dané úloze získal tzv. minimálně kompetentní kandidát (MKK) dané úrovně. Koncept MKK byl definován pro všechny úrovně v rámci dílčího projektu monitoringu kvality.
  1. Každá úloha je poté vložena do banky úloh. Jsou u ní známy výsledky z pretestů, stanovený hraniční skór pro MKK a také další popisné charakteristiky (téma, žánr, ověřované specifické cíle apod.).

Sestavování variant testu

  1. Při sestavování variant si plně uvědomujeme, že při výše zmíněných omezeních není dosažení absolutně ekvivalentních variant možné bez dalších opatření. Sestavování testových variant se proto děje pomocí tzv. modelování. Modelování je interní termín, kterým zjednodušeně popisujeme proces, kdy se varianty sestavují (kombinují) tak, aby se součet dílčích hraničních skórů úloh (stanovený expertním posuzováním) co nejvíce blížil hodnotě 60 %.

  1. Pokud není možné modelováním sestavit variantu tak, aby se hraniční skór neodchyloval od 60 %, pak je předem stanoven interval na skórové škále, o kolik budou muset být výsledné hrubé skóry kandidátů transformovány, tj. („posunuty" nahoru nebo dolů) tak, aby byla tato odlišnost vyrovnána.

Ostré testování

Pro každý zkušební termín je použita jedinečná varianta testu.

Po zkoušce

  1. Výsledky kandidátů jsou statisticky zpracovány a vyhodnoceny a každému kandidátovi je na základě počtu správných odpovědí přidělen tzv. hrubý skór.
  1. Pokud nebylo možno modelováním sestavit variantu tak, aby se hraniční skór neodchyloval od 60 %, je výsledek každého kandidáta lineárně transformován (viz obrázek výše).
  1. Na základě výsledků je učiněno rozhodnutí, zda kandidát uspěl, nebo neuspěl. Výsledky se kandidátům sdělují on-line za 30 dnů od termínu zkoušky. Osvědčení se kandidátům zasílá poštou na adresu uvedenou v přihlášce.
nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X