Kurzy

Kurzy

Vyberte si z rozsáhlé nabídky našich kurzů češtiny pro cizince, nebo kurzů cizích jazyků!
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Střediska a součásti

Střediska a součásti

Chcete studovat v Praze nebo v menším městě...máme nabídku pro každého!

Obecné informace k nové CCE

ZMĚNY VE ZKOUŠCE CCE OD 1. 1. 2018

Změny ve zkoušce CCE jsou důsledkem revize a porovnání ověřovaných dovedností (v původních subtestech Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test /pouze B2 a C1/) s tím, jak jednotlivé úrovně definuje externí standard (Společný evropský referenční rámec, SERRJ) a jaké jsou potřeby kandidátů, kteří si volí zkoušku CCE.

Takto vznikla nová podoba konstruktu zkoušky, tedy zjednodušeně toho, co je zkouškou ověřováno a k čemu se vztahuje interpretace výsledků. Z této nové definice konstruktu vzešla nová podoba subtestů Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Gramaticko-lexikální test (pouze B2 a C1).

Subtesty Psaní a Mluvení jsou prozatím ponechány v nezměněné podobě.

Změnil se také postup sestavování srovantelných testových variant.Více informací o tomto procesu najdete zde.

nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–B1

Struktura zkoušky zůstala stejná, tedy 4 úlohy, 25 úkolů a 25 bodů v obou subtestech.

  ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 2 3
Počet úkolů 25 25 - -
Délka zkoušky 50 minut 35–40 minut 60 minut 15–18 minut
(dva kandidáti)
Maximální počet bodů 25 25 25 25
Hraniční skóre (60 %) 15 15 15 15

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Významně se navýšila délka všech textů a byly zařazeny texty obsahující jednoduchou argumentaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Úloha uspořádací (požadující rekonstrukci textu) byla nahrazena úlohou obsahující několik kratších textů a k nim se vážících úkolů s výběrem odpovědi.

POSLECH S POROZUMĚNÍM

DÉLKA
Došlo k navýšení z 30–35 minut na 35–40 minut.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, protože se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–B1 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–B1 (PDF)
Modelová varianta CCE–B1 (PDF)
Modelový poslech CCE–B1 (MP3)
nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–B2

Struktura zkoušky u subtestů Čtení s porozuměním a Poslech s porozuměním zůstala stejná, tedy 4 úlohy, 20 úkolů a 20 bodů. U gramaticko-lexikálního testu se počet úloh zvýšil ze 4 na 5, počet úkolů a bodů zůstal stejný, tj. 20 úkolů a 20 bodů.

  ČTENÍ S POROZUMĚNÍM POSLECH S POROZUMĚNÍM GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST PSANÍ MLUVENÍ
Počet úloh 4 4 5 2 3
Počet úkolů 20 20 20 - -
Délka zkoušky 50 minut 40–45 minut 30 minut 80 minut 18–21 minut (dva kandidáti)
Maximální počet bodů 20 20 20 20 20
Hraniční skóre (60 %) 12 12 12 12 12

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

ČAS
Došlo k navýšení z 40 minut na 50 minut.

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Významně se prodloužila délka všech textů a byl navýšen podíl textů informačně bohatých, textů obsahujících argumentaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Úloha uspořádací byla nahrazena úlohou přiřazovací, kde se ověřuje stejná dovednost (dovednost sledovat obsahovou i myšlenkovou linii a návaznost textu) – do textu se doplňují vyňaté úseky z nabídky; nabídka obsahuje dva úseky navíc, které do textu nepatří.

POSLECH S POROZUMĚNÍM

ČAS
Došlo k navýšení z 30–35 minut na 40–45 minut.

DÉLKA A TYP TEXTŮ
Významně se prodloužila délka všech textů a byl navýšen podíl textů informačně bohatých, textů obsahujících argumentaci a výměnu názorů.

ÚLOHY
Všechny úkoly s výběrem odpovědi ze 4 alternativ byly nahrazeny úkoly s výběrem odpovědi ze 3 alternativ, neboť se dlouhodobě ukazovala nefunkčnost čtvrté alternativy.

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST

ÚLOHY
Test obsahuje celkem 5 úloh oproti původním 4 úlohám.

Posíleno je ověřování znalosti lexika, pragmatických významů a jazykových funkcí. Z toho důvodu obsahuje tento subtest souvislé texty, z nějž vycházejí úkoly, a to ve třech úlohách místo původní jedné úlohy.

Nově se objevila úloha transformační ověřující slovotvorbu.

Podrobnější informace o změnách ve zkoušce CCE–B2 najdete zde:

Informace o nové podobě zkoušky CCE–B2 (PDF)
Modelová varianta CCE–B2 (PDF)
Modelový poslech CCE–B2 (MP3)
nahoru

Nejdůležitější změny ve zkoušce CCE–C1

Informace o nové podobě zkoušky CCE–C1 (PDF)
Modelová varianta CCE–C1 (PDF)
Modelový poslech CCE–C1 (MP3)
nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X