Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
O nás

O nás

O nás

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) je vědecko-pedagogickým pracovištěm a je zařazen mezi ostatní součásti Univerzity Karlovy.

Jako zařízení Karlovy univerzity pro organizaci a metodiku přípravy zahraničních studentů ke studiu na českých vysokých školách a pro výuku dalších cizinců pracuje ÚJOP od září 1981. 

Zvýšený počet zahraničních stipendistů v osmdesátých letech (průměrně 700 ročně, v některých letech 900 i více) vedl k zakládání dalších studijních středisek. V roce 1986 se činnost ústavu rozšířila o výuku cizích jazyků. K ÚJOP UK bylo připojeno oddělení INTEX, původně určené pro jazykovou přípravu československých expertů, s pracovištěm v Poděbradech a později v Praze.

Zaměření a činnost ústavu v první polovině devadesátých let ovlivnily nové podmínky. Politické a společenské změny v listopadu 1989 vyvolaly zvýšený zájem o Českou republiku a o češtinu. Přibylo zájemců z řad odborníků - bohemistů i z řad studentů a pracovníků jiných oborů. Zájem o češtinu projevili naši krajané v zahraničí, pracovníci zahraničních firem a zahraniční podnikatelé působící v České republice. Na tento zájem reagoval ÚJOP UK organizací nových typů kurzů češtiny. Od školního roku 89/90 organizuje kromě celoročních a semestrálních kurzů intenzivní krátkodobé kurzy. Zcela novou aktivitou se staly kurzy individuální, letní kurzy češtiny, kurzy pro krajany, pro studenty amerických univerzit (CIEE, ISA, USAC) a další. Díky vysoké úrovni těchto kurzů a jejich propagaci roste každoročně počet účastníků. ÚJOP UK se podílí i na mezinárodních programech PHARE, TEMPUS, ERASMUS a SOCRATES.

Od školního roku 91/92 organizuje ÚJOP UK také přípravu cizinců ke studiu na lékařských fakultách a na vysokých školách technických a ekonomických směrů v angličtině. O rok později zahájila studijní střediska pomaturitní kurzy cizích jazyků.

ÚJOP UK rozvijí již více než šedesátiletou tradici výuky češtiny jako cizího jazyka a jako jediná instituce v České republice se věnuje přípravě cizinců - stipendistů Vlády ČR ke studiu na českých vysokých školách. Organizuje též různé kurzy češtiny pro všechny zájemce o český jazyk a českou kulturu. Svou tradici na ÚJOP UK mají kurzy cizích jazyků a pomaturitní kurzy různého zaměření pro české občany. Výuce slouží studijní střediska, která studentům poskytují také ubytování a stravování. Studijní střediska jsou kromě Prahy (Albertov, Hostivař, Krystal) i v Liberci, v Mariánských Lázních a v Poděbradech. Nejstarším střediskem jsou Mariánské Lázně, které udržují kontinuitu přípravy cizinců už od poloviny padesátých let 20. století.

S výukou souvisí metodická a výzkumná činnost Ústavu. Na problematiku výuky češtiny jako cizího jazyka a na výuku odborných předmětů pro cizince v češtině jsou zaměřeny teoreticko-výzkumné práce pedagogů ÚJOP UK, z nichž mnohé jsou součástí mezinárodních projektů a grantů.

Po celou dobu trvání ÚJOP UK se jeho pedagogové podílejí na výuce češtiny v zahraničí jako lektoři českého jazyka v rámci mezinárodních a meziuniverzitních dohod. Pro výuku češtiny na zahraničních lektorátech zpracoval kolektiv pedagogů ÚJOP speciální učebnici češtiny. Ústav jazykové a odborné přípravy zajišťuje též výuku cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě UK.

V devadesátých letech bylo obnoveno pravidelné vydávání metodického časopisu pro pedagogy ÚJOP a tradice metodických seminářů, které se konají za účasti pedagogů i z dalších pracovišť a fakult Univerzity Karlovy.

K uspokojení potřeb české veřejnosti v oblasti výuky cizích jazyků nabízí ÚJOP UK široké spektrum jazykových kurzů různé intenzity a charakteru. Pro cizince nabízí velké množství intensivních-denních i neintensivních-odpoledních/večerních kurzů češtiny, dále řadu letních kurzů, online kurzy češtiny, kurz češtiny pro lékaře a přípravný kurz ke studiu na SŠ.

Největší množství studentů ÚJOP UK studuje každoročně v ročních přípravných kurzech (kurzy obsahují nejen obecnou, ale i odbornou češtinu a předměty dle zaměření uchazeče). Přípravné kurzy ÚJOP UK jsou velmi intensivní (35h/týdně).
Českým zájemcům nabízí ÚJOP UK pomaturitní kurzy (příprava na lékařské a přírodovědné obory s nebo bez studia angličtiny), online kurzy angličtiny, řadu jazykových kurzů (v současné době 7 cizích jazyků) a letní kurz angličtiny. Velký význam pro ÚJOP UK má úspěšně se rozvíjející organizování jazykových kurzů "na klíč" pro zaměstnance i vrcholný management firem působících na českém trhu.

Tým ÚJOP UK je exkluzivním členem ALTE (The Association of Language Testers in Europe) v České republice. Vyvinul mezinárodně uznávanou Certifikovanou zkoušku z češtiny (CCE). Zkoušku je možné skládat na úrovních A1-C1.
Na ÚJOP UK je možné skládat též zkoušku z češtiny pro udělení trvalého pobytu a jako jediné pracoviště v České republice nabízí možnost složit zkoušku z češtiny pro udělení státního občanství ČR.

 

 

 

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X