Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
O nás

O nás

O nás

Máme zkušenosti a know-how

Výuce cizích jazyků a pořádání pomaturitních kurzů se věnujeme již mnoho let, ve výuce češtiny pro cizince máme více jak padesátiletou tradici.

Hodiny vedou plně aprobovaní a zkušení lektoři cizích jazyků s individuálním přístupem ke studentům.

Pořádáme kurzy na míru šité klientovi, po úspěšném absolvování studia vydáváme certifikát Univerzity Karlovy podle dosažené úrovně znalosti jazyka.

Nabízíme kvalitu za dobrou cenu, studenti a zaměstnanci vysokých škol u nás mají nárok na slevu.

 

Přítomnost

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) je vědecko pedagogickým pracovištěm Univerzity Karlovy.

Je jediným pracovištěm v České republice, které se systematicky zabývá obecnými i specifickými aspekty v oblasti jazykové a odborné přípravy cizinců ke studiu na českých vysokých školách. V této přípravě, ve výuce češtiny a dalších předmětů pro cizince, a rovněž v metodice výuky rozvíjí již více než padesátiletou tradici. Vedle přípravných programů k vysokoškolskému studiu v češtině organizuje ÚJOP UK též přípravné programy pro cizince, kteří chtějí studovat v České republice na vysokých školách v angličtině. Rozmanitou nabídkou kurzů češtiny různé intenzity a délky trvání disponuje ÚJOP UK k pokrytí poptávky ze strany cizinců žijících nebo pracujících v České republice.

K uspokojení potřeb české veřejnosti v oblasti výuky cizích jazyků nabízí ÚJOP UK široké spektrum jazykových kurzů různé intenzity a charakteru (pomaturitní kurzy, večerní a víkendové kurzy, prezenční kurzy i kurzy formou distančního studia). Velký význam pro ÚJOP UK má úspěšně se rozvíjející organizování jazykových kurzů "na klíč" pro zaměstnance i vrcholný management firem působících na českém trhu.

 

Z historie

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) rozvijí už padesátiletou tradici výuky češtiny jako cizího jazyka a jako jediná instituce v České republice se věnuje přípravě cizinců ke studiu na českých vysokých školách. Organizuje též různé kurzy češtiny pro všechny zájemce o český jazyk a českou kulturu. Svou tradici na ÚJOP UK mají kurzy cizích jazyků a pomaturitní kurzy různého zaměření pro české občany. Výuce slouží studijní střediska, která studentům poskytují také ubytování a stravování. Studijní střediska jsou kromě Prahy i v dalších městech ČR - v Dobrušce, v Mariánských Lázních, a v Poděbradech. Nejstarším střediskem jsou Mariánské Lázně, které udržují kontinuitu přípravy cizinců už od konce padesátých let 20. století.

S výukou souvisí metodická a výzkumná činnost ústavu. Na problematiku výuky češtiny jako cizího jazyka a na výuku odborných předmětů pro cizince v češtině jsou zaměřeny teoreticko-výzkumné práce pedagogů ÚJOP UK, z nichž mnohé jsou součástí mezinárodních projektů a grantů.

Ústav jazykové a odborné přípravy byl založen v září roku 1974 jako zařízení Karlovy univerzity pro organizaci a metodiku přípravy zahraničních studentů ke studiu na českých vysokých školách a pro výuku dalších cizinců.

Zvýšený počet zahraničních stipendistů v osmdesátých letech (průměrně 700 ročně, v některých letech 900 i více) vedl k zakládání dalších studijních středisek. V roce 1986 se činnost ústavu rozšířila o výuku cizích jazyků. K ÚJOP UK bylo připojeno oddělení INTEX, původně určené pro jazykovou přípravu československých expertů, s pracovištěm v Poděbradech a později v Praze.

Zaměření a činnost ústavu v první polovině devadesátých let ovlivnily nové podmínky. Politické a společenské změny v listopadu 1989 vyvolaly zvýšený zájem o Českou republiku a o češtinu. Přibylo zájemců z řad odborníků - bohemistů i z řad studentů a pracovníků jiných oborů. Zájem o češtinu projevili naši krajané v zahraničí, pracovníci zahraničních firem a zahraniční podnikatelé působící v České republice. Na tento zájem reagoval ÚJOP UK organizací nových typů kurzů češtiny. Od školního roku 89/90 organizuje kromě celoročních a semestrálních kurzů intenzivní krátkodobé kurzy. Zcela novou aktivitou se staly kurzy individuální, letní kurzy češtiny, kurzy pro krajany, pro CIEE a další. Díky vysoké úrovni těchto kurzů a jejich propagaci roste každoročně počet účastníků. ÚJOP UK se podílí i na mezinárodních programech PHARE, TEMPUS a SOCRATES.

Od školního roku 91/92 organizuje ÚJOP UK také přípravu cizinců ke studiu na lékařských fakultách a na vysokých školách technických směrů v angličtině. O rok později zahájila studijní střediska pomaturitní kurzy cizích jazyků.

Po celou dobu trvání ÚJOP UK se jeho pedagogové podílejí na výuce češtiny v zahraničí jako lektoři českého jazyka v rámci mezinárodních a meziuniverzitních dohod. Pro výuku češtiny na zahraničních lektorátech zpracoval kolektiv pedagogů ÚJOP speciální učebnici češtiny. Ústav jazykové a odborné přípravy zajišťuje též výuku cizích jazyků na Přírodovědecké fakultě UK.

V devadesátých letech bylo obnoveno pravidelné vydávání metodického časopisu pro pedagogy ÚJOP a tradice metodických seminářů, které se konají za účasti pedagogů i z dalších pracovišť a fakult Univerzity Karlovy.

 

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X