Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!

3. ročník Mezinárodní studentské konference zahraničních studentů češtiny

 

Pořadatel Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Praha-Albertov
ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze
Termín 26. – 27. 4. 2018
Místo ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Bohemistická pracoviště v ČR i zahraničí
Program 26. 4. 2018
 • 8:00 – 9:00 Prezence
 • 9:00 Zahájení konference
 • 9:00 – 17:00 Soutěž Prezentace tematických a odborných prací v PPT
 • 19:00 Setkání s českými studenty

27. 4. 2018

 • 9:00 – 13:30 Přednášky a workshopy v Evropském domě v Praze
 • 13:30 – 13:50 Vyhlášení výsledků Soutěže prezentací tematických a odborných prací PPT a Překladatelské soutěže
 • 13:50 – 14:00 Ukončení konference

I. Soutěžní sekce

A. Prezentace tematických a odborných prací v PPT

Místo konání: ÚJOP UK, Vratislavova 10, Praha 2

Termíny:

 • 28. 3. 2018 Uzávěrka přihlášek
 • 18. 4. 2018 Uzávěrka zaslání soutěžních prezentací
 • 26. 4. 2018 Soutěžní den
 • 27. 4. 2018 Vyhlášení výsledků

Podmínky:

Prezentace v MS PowerPoint v českém jazyce přednesená bez opory psaného textu
Maximální délka 10 minut

Hodnocené položky:

 • Znalost tématu/odbornost
 • Jazyková úroveň
 • Neverbální komunikace, kontakt s posluchači
 • Přednes, práce s hlasem, artikulace
 • Úroveň zpracování v aplikaci MS PowerPoint
 • Vyváženost formy, obsahu a technologie

Soutěžní kategorie:

1. Zájmové téma (tématem může být vše, o co má účastník zájem, např. Moje země, Město, které mám rád, Můj oblíbený spisovatel apod.)

2. Odborné téma (poznatky z různých vědních oborů, např. Kuželosečky, Buněčné procesy apod.)

3. Evropské téma nebo téma ke stoletému výročí založení Československa (vše, co se týká Evropská unie, např. Integrace, Mnohojazyčnost, Současné problémy EU, Architektura v meziválečném Československu, Rozdělení Československa apod.)

Upozornění: Každá katedra/škola/studijní středisko může do soutěže prezentací delegovat maximálně tři účastníky.

 

B. Překladatelská soutěž

První kolo proběhne na přihlášených bohemistických pracovištích. Místní organizátoři vyberou 3 nejlepší překlady, které zašlou organizátorům studentské konference. Odborná porota vybere z každé trojice nejlepší překlad a jejich autory pozve na oba dva konferenční dny do Prahy, kde bude vyhlášen nejlepší překlad.

Místo: Bohemistická pracoviště (1. kolo)
Vyhlášení vítěze se uskuteční v Evropském domě v Praze

Termíny:

 • 23. 2. 2018 Uzávěrka přihlášek bohemistických pracovišť
 • 2. 3. 2018 Odeslání textu pro překlad na přihlášená bohemistická pracoviště
 • 8. ‒ 15. 3. 2018 Překlady textů (konkrétní termín zvolí organizátoři přihlášených pracovišť)
 • 20. 3. 2018 Uzávěrka odeslání tří nejlepších překladů organizátoru soutěže
 • 30. 3. 2018 Vyhlášení postupujících do finálového kola a jejich pozvání na konferenci
 • 27. 4. 2018 Vyhlášení výsledků

Podmínky:

Překlad z rodného jazyka do češtiny
Překlad literárního, publicistického nebo autorského textu zaslaného organizátorem
Rozsah 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer)
Časová dotace 3 hodiny
Možnost použití tištěných slovníků (jedno i dvojjazyčných)
Zákaz používání elektronických pomůcek

Hodnocené položky:

 • Přesnost překladu
 • Úroveň písemného projevu (gramatická a pravopisná správnost, vhodný výběr výrazů)
 • Plynulost textu
 • Nápaditost překladatelských řešení

 

II. Odborná sekce

Místo konání: Konferenční místnost Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1

Termín konání: 27. 4. 2018

Program:

 • Workshop: Jak mluvit na veřejnosti (Markéta Slezáková)
 • Workshop: Tipy a triky pro začínající překladatele (Jan Faber)
 • Prezentace: Jak funguje Evropská unie, co dělá pro studenty a jaké nabízí pracovní uplatnění (Martin Pelc)

Organizátor si vyhrazuje nárok v případě potřeby upravit nebo změnit tuto část programu. 

 

III. Doplňkový program: Kulturní program pro účastníky konference

Tato akce účastníkům nabídne možnost neformálně poznat ostatní účastníky konference a navštívit vybranou kulturní akci.

Termín konání: 26. 4. 2018

Místo konání: bude upřesněno

Ceny v jednotlivých soutěžích a kategoriích:
Pro nejlepší soutěžící v každé kategorii jsou připraveny hodnotné ceny, vítězové navíc získají voucher na složení CCE (Mezinárodní certifikované zkoušky z českého jazyka) zdarma.
Všichni účastníci obdrží dárkový balíček.

Občerstvení: Na všechny konferenční dny je zajištěno občerstvení a oběd, 26. 4. pro účastníky kulturního programu večeře. Organizátor nezajišťuje stravování po skončení denního programu.

Účastnický poplatek: 600 Kč
V účastnickém poplatku je zahrnut konferenční poplatek, ubytování pro mimopražské studenty zdarma a pro zahraniční studenty příspěvek na cestu 1000 – 1500 Kč.
Z každé instituce, z níž bude na konferenci soutěžit student, může přijet i jeden vyučující jako doprovod. Doprovod neplatí konferenční poplatek a organizátor mu v případě potřeby zajistí ubytování zdarma.

Kontakt pro případné dotazy: konference.studentu@ujop.cuni.cz

Přihláška bohemistického pracoviště do soutěžní sekce B: Překladatelská soutěž
Přihláška studenta na Studentskou konferenci zahraničních studentů češtiny

Plakát konference

 

 

FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X