Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Přípravné kurzy ke studiu na VŠ - Podrobné informace

Jak si vybrat kurz

Kurz si student vybírá podle toho, jaký obor chce studovat na vysoké škole v Česku. Nedílnou součástí výuky jsou totiž kromě intenzivního studia češtiny i odborné předměty podle budoucího zaměření studenta. Například zájemci o ekonomické obory budou přijímací zkoušky na VŠ nejspíš skládat z matematiky a angličtiny, budoucí medici zase u přijímaček budou soupeřit ve znalostech přírodovědných předmětů.  Aby byla výuka co nejkvalitnější a bylo zajištěno, že odborné předměty budou vyučovat špičkoví odborníci na danou oblast, zaměřuje se každé středisko na určité obory.

Další důležitou informací je to, na jakém stupni vysokoškolského studia chtějí zájemci v ČR pokračovat. Jiné znalosti musí totiž u přijímacích zkoušek prokázat budoucí posluchač bakalářského studia, jiné navazující magistr či dokonce adept na doktorský titul.

Zjednodušeně můžeme obory rozdělit podle následujícího klíče:

  • ekonomické obory – Praha (Hostivař)
  • technické obory – Poděbrady
  • humanitní obory – Praha (Krystal)
  • medicínské a přírodovědné obory – Mariánské Lázně
  • umělecké obory a architektura – Praha (Krystal)
  • čeština pro cizince - Praha (Voršilská)
nahoru

Organizace výuky

Studium v přípravném kurzu je dvousemestrální. Zimní semestr začíná v září dvoutýdenní intenzivní výukou češtiny. Do této výuky jsou studenti zařazováni podle data svého příjezdu.

Po těchto dvou týdnech jsou studenti rozděleni do tříd podle svého zaměření. Nejvíce hodin je pochopitelně věnováno výuce češtiny, další předměty odpovídají oboru studia. Zimní semestr končí přibližně v polovině ledna. Studium všech předmětů zimního semestru je ukončeno zápočtem, u hlavních předmětů navíc semestrální zkouškou.

Studium v letním semestru začíná v únoru a trvá do konce května. Podmínky úspěšného ukončení studia jsou podobné jako v zimním semestru. Úspěšní absolventi obdrží doklad o zakončení studia.

nahoru

Podmínky ke studiu

Studijní střediska se snaží o vytvoření co nejlepších podmínek ke studiu, studenti mají k dispozici počítačové učebny a studovny. V ceně kurzu jsou na míru učebnice, které respektují úroveň znalostí češtiny u začínajících studentů.

Ubytování studentů je zajištěno na kolejích umístěných v blízkosti středisek.

nahoru

Kolik studentů ÚJOP UK se dostane na veřejnou vysokou školu?

Obor Procento úspěšnosti*
Technické obory 97%
Ekonomické obory 83%
Zdravotnické obory 76%
Humanitní obory 64%

*Při přijímacích zkouškách na veřejné vysoké školy

nahoru

Potřebné dokumenty pro přijetí ke studiu v ČR

Zahraniční student, který chce studovat na fakultách v České republice, musí získat nostrifikaci svého středoškolského vzdělání školským úřadem v ČR.

Podmínky pro nostrifikaci:

  • Ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • Úplný popis učebního plánu včetně týdenního počtu vyučovacích hodin
  • Ověřený český nebo anglický překlad zmíněných dokladů (je možné získat překlad z angličtiny do češtiny, který odpovídá požadavkům českého školského úřadu v České republice).

Překlady vysvědčení a diplomů jsou uznávány pouze ty, které přeloží český soudní překladatel. Ve výjimečných případech pokud bude přeložen ZÚ ČR v dané zemi.

Ověření dokladů vyplývá z mezinárodních smluv, dohod a konzulárních úmluv.

Doklady ze států, které mají s ČR uzavřenou dvoustranou smlouvu, nemusejí být ověřeny.

Doklady ze států, které mají uzavřenou Haagskou úmluvu, musí být opatřeny Apostillou.

Doklady z ostatních států musí být superlegalizovány. Informace o jednotlivých smlouvách a úmluvách poskytne konzulární oddělení ČR v daném státu.

nahoru

Přihláška

Termín pro podání přihlášky je:

31. 5. - pro studenty s vízovou povinností

U přihlášek podaných po tomto datu bude možnost přijetí individuálně posouzena. Přijetí přihlášky po tomto datu nemůžeme garantovat.

Upozorňujeme všechny zájemce o naše kurzy, aby si zažádali na české ambasádě ve své vlasti o dlouhodobý pobyt.

31. 8. - pro studenty z Evropské Unie

Vaši přihlášku zpracuje studijní oddělení a zašle Vám další potřebné informace a instrukce k zaplacení kurzu a ubytování. Informace budou zaslány na e-mail uvedený v přihlášce. Po zaplacení zasíláme studentům s vízovou povinností na adresu uvedenou v přihlášce potvrzení o studiu potřebné k žádosti o vízum.

nahoru

Další informace lze obdržet na studijním oddělení

Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy

Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 990 420

E-mail: studujop@ujop.cuni.cz

nahoru

Placení studia

V ceně kurzu jsou zahrnuty poplatky za výuku jazyka i odborných předmětů v rozsahu 30-35 hodin týdně včetně základních učebních materiálů.

Účastník kurzu je povinen při zahájení kurzu předložit potvrzení o zaplacení.

Kurzy se otevírají při minimálním počtu 6 účastníků.

Orientační cena za ubytování:
— mimopražské koleje cca 4 - 9 EUR/den
— koleje v Praze od 7 - 12 EUR/den

Poplatek za kurz můžete uhradit na účet ústavu:
Komerční banka
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1
Číslo účtu: 271838690257/0100
BIC (SWIFT): KOMBCZPP

Při platbě uvádějte jméno studenta.

nahoru

Proč je důležité, jestli umím rusky?

Jelikož máme hodně studentů z bývalého Sovětského svazu, vytvořili jsme některé kurzy speciálně pro ruské rodilé mluvčí, kteří se češtinu učí jinak a odlišným tempem, než například studenti z Asie nebo Afriky. Na některé kurzy se proto může přihlásit jen student, který mluví rusky na úrovni rodilého mluvčího. Kurzy pro neruské mluvčí jsou přístupné všem.

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X