Kurzy

Kurzy

Umělecké obory a architektura - bakalářské studium

Dříme ve vás umělecký talent? Sníte o tom, stát se architektem? Přihlaste se na přípravný kurz ke studiu uměleckých oborů do střediska Praha-Krystal! Studenti Krystalu mívají při přijímacích zkouškách na VŠ velmi pěkné úspěchy.

Kurz je zaměřen na intenzivní výuku češtiny a předmětů, ze kterých bude student skládat přijímací zkoušku na vysokou školu. Budoucím umělcům proto nabízíme ateliér, dějiny umění nebo základy evropské vzdělanosti, uchazečům o obor architektura také matematiku, deskriptivní geometrii nebo umělecké památky Prahy.

Středisko Praha-Krystal

Středisko Praha-Krystal nabízí dvě varianty přípravného kurzu:

1) klasický přípravný kurz, který obsahuje intenzivní výuku češtiny a odborných předmětů podle oboru jejich budoucího studia

2) výjimečně nadaní studenti starší 18 let se mohou přihlásit na program Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru. V něm si zaplatí pouze výuku češtiny a odborné předměty si vybírají volitelně.

Tento kurz jako jediný připravuje i ke studiu uměleckých oborů. Zájemci o obor architektura mají speciální ateliér pro přípravu na talentovou část zkoušky, mají navíc speciální přípravný kurz z Deskriptivní geometrie vedený přímo vyučující z ČVUT.

Přijímací zkoušky pro architekturu a většinu uměleckých oborů se konají již v lednu, studenti musí zvládnout většinu přípravy v prvním semestru, kdy budou mít víc hodin odborné přípravy než studenti jiných oborů, méně hodin budou pak mít ve druhém semestru. Ve druhém semestru se pak připravují na samotné studium, aby jejich začátek v 1. ročníku studia byl co nejjednodušší.

Upozornění pro zájemce o studium architektury

Fakulta architektury ČVUT stanovila, že uchazeči musí při přijímacích zkouškách (leden) předložit osvědčení o znalosti češtiny na úrovni B1 SERR. ÚJOP UK umožní studentům příslušnou zkoušku včas složit (není v ceně kurzu).

V případě přijetí musí student při zápisu ke studiu předložit osvědčení B2 (zkouška na úrovni B2 je závěrečnou zkouškou na konci letního semestru a je v ceně kurzu).

FA ČVUT uznává osvědčení vydané ÚJOP UK, Masarykovým ústavem ČVUT a Kabinetem jazyků FA ČVUT.

Další informace

Vedení střediska svým budoucím studentům doporučuje studium tzv. nultého semestru ve formě e-learningového kurzu.

Studium uměleckých oborů totiž kromě samotného talentu vyžaduje výbornou znalost češtiny. Příprava ve formě e-learningového kurzu vám umožní dostat se před příjezdem na naše přípravné kurzy na úroveň A1 (nebo i vyšší, podle zvoleného typu kurzu).

V září do střediska přijedete se znalostmi češtiny na úrovni minimálně A1 (podle zvoleného typu kurzu) a budete zařazeni do skupiny podobně pokročilých studentů. To vám umožní rychlejší postup ve studiu češtiny a příjemnější začátek života v České republice. Bude pro vás jednodušší i studium odborných předmětů.

Zájemci o studium VŠUP musí s přihláškou ke studiu (tedy do 30.11.) odevzdat i certifikát o absolvování zkoušky A2. Tuto zkoušku je možné skládat v rámci veřejných certifikovaných zkoušek (proklik na zkoušky CCE) na začátku listopadu. Studenti, kteří absolvují e-learningový kurz na úrovni A1 a potom dva měsíce výuky na středisku Krystal, by se složením zkoušky neměli mít problém (upozorňujeme, že zkouška A2 není v ceně kurzu).

S pomocí online výuky z pohodlí domova přijedete v září do střediska již s určitými znalostmi češtiny, což vám umožní rychlejší postup ve studiu a příjemnější začátek života v České republice.

 

Informace o kurzu A1

Informace o kurzech  A2 a B1

 

Na online kurz se můžete přihlásit na stránkách CDV!

 

Pro přihlášení na roční přípravný kurz ve středisku Praha-Krystal klikněte na online přihlášku níže!

Termín kurzu

září 2018 - červen 2019

Cena

5 540 EUR

Nebo pouze výuka češtiny – 3 690 €
+ studenti si může dokoupit odborné předměty podle svého výběru
(cena 170–330 €/předmět)

Hodinová dotace

Pro umělce:

35 hodin výuky týdně, z toho:

  • V zimním semestru 23 hodin češtiny + 14 hodin odborných předmětů
  • V letním semestru 17 hodin češtiny + 16 hodin odborných předmětů

 

Pro architekty:

35 hodin výuky týdne, z toho:

  • V zimním semestru 23 hodin češtiny + 20 hodin odborných předmětů
  • V letním semestru 17 hodin češtiny + 10 hodin odborných předmětů
E-mail

studijni.krystal@ujop.cuni.cz

Upozornění

Prodloužili jsme příjem přihlášek pro studenty s vízovou povinností do 31. května 2018. Od 1. června 2018 přijímáme pouze přihlášky od studentů bez vízové povinnosti.

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X