Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Technické obory - navazující magisterské studium

Máte bakalářský titul a chcete pokračovat ve studiu technických oborů studiu v České republice? Přihlaste se na přípravný kurz do střediska Poděbrady.

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají odborné předměty technického směru. Velký důraz je kladen na zvládnutí odborné terminologie a schopnost samostatně se vyjadřovat. V letním semestru mají studenti možnost navštěvovat přednášky na vybraných vysokých školách.

Středisko Poděbrady

Obsah kurzu

Zimní semestr je ukončen tzv. semestrální zkouškou, letní semestr závěrečnou zkouškou. Studenti mají možnost na závěr studia složit certifikovanou zkoušku z češtiny podle Společného evropského referenčního rámce.

V zimním semestru jsou studenti zařazení do tříd bakalářského studia. Ten je zaměřen především na výuku češtiny a odborné terminologie.  V tomto období  student získá základní komunikativní dovednosti a osvojí si českou gramatiku na takové úrovni, aby získal orientaci v každodenních situacích. Velká pozornost je věnována také psanému projevu a schopnostem samostatně se vyjadřovat v oblasti specializace svého studia.

V letním semestru je student zařazen do třídy navazujícího magisterského studia. Podmínkou k zařazení do kurzu je znalost angličtiny na úrovni B1, kterou student prokáže složením zkoušky do začátku druhého semestru a úspěšné složení semestrální zkoušky z českého jazyka. Od druhého měsíce zimního semestru si student osvojuje terminologii potřebnou ke studiu ekonomických a technických oborů (např. čtení a analýza odborných textů). V letním semestru je součástí výuky i anglický jazyk. Další výuka potom probíhá podle metodických pokynů příslušné fakulty ČVUT s možností návštěv seminářů a přednášek.

 

Podmínky ke studiu

Výuka probíhá na zámku, budova školy je ve vzdálenosti cca 10 minut kolejí. K dispozici je počítačová učebna, volný přístup na internet, stolní tenis, tělocvična.

Ubytování

zajišťujeme na přání studenta

Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena

5 340 EUR

Hodinová dotace

1. semestr 35 hodin týdně
2. semestr 30 hodin týdně

E-mail

jana.tomasova@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Středisko Praha (Hostivař)

Přípravné kurzy ke studiu technických oborů jsou od září 2020 přesunuty do střediska Poděbrady.

Zimní semestr je převážně věnován výuce češtiny. V kurzu student získá  základní komunikativní dovednosti a osvojí si českou gramatiku na takové úrovni, aby získal orientaci v každodenních situacích. Velká pozornost je věnována také psanému projevu a schopnostem samostatně se vyjadřovat.

Již od čtvrtého měsíce výuky si student osvojuje terminologii potřebnou ke studiu technických oborů (např. čtení a analýza odborných textů). V letním semestru je součástí výuky seminář k přijímací zkoušce a studenti navštěvují přednášky na VŠ svého oboru. Kromě češtiny se studenti zdokonalují i v anglickém jazyce.

 

Ubytování

Zajišťujeme na přání studenta.

Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena

5 740 EUR

Hodinová dotace

30 hodin týdně

Kontakt

studijni.hostivar@ujop.cuni.cz
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Středisko Liberec

UPOZORNĚNÍ: Studijní středisko Liberec bude od září 2020 uzavřeno. Přípravné kurzy se přesouvají do střediska Poděbrady.

Připravujeme k oborům:

Strojní fakulta

 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Strojírenské technologie a materiály
 • Výrobní systémy a procesy
 • Inovační inženýrství

www.fs.tul.cz

Fakulta mechatroniky (NMS)

 • nanotechnologie
 • automatické řízení a inženýrská informatika
 • mechatronika
 • informační technologie
 • informační aplikované vědy v inženýrství

www. fm.tul.cz

Fakulta textilní (NMS)

 • textilní inženýrství
 • průmyslové inženýrství

www.ft.tul.cz

 

Kurz je možné absolvovat ve dvou variantách:

 1. Standardní (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů):
  35 hodin týdně
  více informací v tabulce

 2. Intenzivní čeština (obsahuje výuku češtiny a odborné češtiny s možnost dokoupit si odborné předměty, viz tabulka):
  zimní semestr – 23 hodin týdně
  letní semestr – 23 hodin týdně
  více informací v tabulce
Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena
 1. Standardní kurz (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů)
  5 340 EUR
 2. Intenzivní čeština (obsahuje výuku češtiny a odborné češtiny)
  3 830 EUR
Hodinová dotace
 1. Standardní kurz – 35 hodin týdně

 2. Intenzivní čeština:
  zimní semestr – 23 hodin týdně
  letní semestr – 23 hodin týdně
E-mail

studref2@ujop.cuni.cz
jana.zavacka@ujop.cuni.cz

Kontakt

Mgr. Jana Závacká
tel.: +420 485 105 024

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X