Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Technické obory - navazující magisterské studium

Máte bakalářský titul a chcete pokračovat ve studiu technických oborů studiu v České republice? Přihlaste se na kruz do střediska Praha-Hostivař, Poděbrady nebo Liberec!

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají odborné předměty technického směru. Velký důraz je kladen na zvládnutí odborné terminologie a schopnost samostatně se vyjadřovat. V letním semestru mají studenti možnost navštěvovat přednášky na vybraných vysokých školách.

Středisko Praha-Hostivař

Zimní semestr je převážně věnován výuce češtiny. V kurzu student získá  základní komunikativní dovednosti a osvojí si českou gramatiku na takové úrovni, aby získal orientaci v každodenních situacích. Velká pozornost je věnována také psanému projevu a schopnostem samostatně se vyjadřovat.

Již od čtvrtého měsíce výuky si student osvojuje terminologii potřebnou ke studiu technických oborů (např. čtení a analýza odborných textů). V letním semestru je součástí výuky seminář k přijímací zkoušce a studenti navštěvují přednášky na VŠ svého oboru. Kromě češtiny se studenti zdokonalují i v anglickém jazyce.

 

Ubytování

Zajišťujeme na přání studenta.

Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena

5 740 EUR

Hodinová dotace

30 hodin týdně

Kontakt

studijni.hostivar@ujop.cuni.cz
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Středisko Poděbrady

Obsah kurzu

Zimní semestr je ukončen tzv. semestrální zkouškou, letní semestr závěrečnou zkouškou. Studenti mají možnost na závěr studia složit certifikovanou zkoušku z češtiny podle Společného evropského referenčního rámce.

V zimním semestru jsou studenti zařazení do tříd bakalářského studia. Ten je zaměřen především na výuku češtiny a odborné terminologie.  V tomto období  student získá základní komunikativní dovednosti a osvojí si českou gramatiku na takové úrovni, aby získal orientaci v každodenních situacích. Velká pozornost je věnována také psanému projevu a schopnostem samostatně se vyjadřovat v oblasti specializace svého studia.

V letním semestru je student zařazen do třídy navazujícího magisterského studia. Podmínkou k zařazení do kurzu je znalost angličtiny na úrovni B1, kterou student prokáže složením zkoušky do začátku druhého semestru a úspěšné složení semestrální zkoušky z českého jazyka. Od druhého měsíce zimního semestru si student osvojuje terminologii potřebnou ke studiu ekonomických a technických oborů (např. čtení a analýza odborných textů). V letním semestru je součástí výuky i anglický jazyk. Další výuka potom probíhá podle metodických pokynů příslušné fakulty ČVUT s možností návštěv seminářů a přednášek.

 

Podmínky ke studiu

Výuka probíhá na zámku, budova školy je ve vzdálenosti cca 10 minut kolejí. K dispozici je počítačová učebna, volný přístup na internet, stolní tenis, tělocvična.

Ubytování

zajišťujeme na přání studenta

Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena

5 340 EUR

Hodinová dotace

1. semestr 35 hodin týdně
2. semestr 30 hodin týdně

E-mail

jana.tomasova@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Středisko Liberec

Připravujeme k oborům:

Strojní fakulta

 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Strojírenské technologie a materiály
 • Výrobní systémy a procesy
 • Inovační inženýrství

www.fs.tul.cz

Fakulta mechatroniky (NMS)

 • nanotechnologie
 • automatické řízení a inženýrská informatika
 • mechatronika
 • informační technologie
 • informační aplikované vědy v inženýrství

www. fm.tul.cz

Fakulta textilní (NMS)

 • textilní inženýrství
 • průmyslové inženýrství

www.ft.tul.cz

 

Kurz je možné absolvovat ve dvou variantách:

 1. Standardní (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů):
  35 hodin týdně
  více informací v tabulce

 2. Intenzivní čeština (obsahuje výuku češtiny a odborné češtiny s možnost dokoupit si odborné předměty, viz tabulka):
  zimní semestr – 23 hodin týdně
  letní semestr – 23 hodin týdně
  více informací v tabulce
Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena
 1. Standardní kurz (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů)
  5 340 EUR
 2. Intenzivní čeština (obsahuje výuku češtiny a odborné češtiny)
  3 830 EUR
Hodinová dotace
 1. Standardní kurz – 35 hodin týdně

 2. Intenzivní čeština:
  zimní semestr – 23 hodin týdně
  letní semestr – 23 hodin týdně
E-mail

studref2@ujop.cuni.cz
dana.nevrklova@ujop.cuni.cz

Kontakt

Mgr. Dana Nevrklová
tel.: +420 485 105 024

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X