Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Technické obory - navazující magisterské studium

Máte bakalářský titul a chcete pokračovat ve studiu technických oborů studiu v České republice? Přihlaste se na přípravný kurz do střediska Poděbrady.

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají odborné předměty technického směru. Velký důraz je kladen na zvládnutí odborné terminologie a schopnost samostatně se vyjadřovat. V letním semestru mají studenti možnost navštěvovat přednášky na vybraných vysokých školách.

Celoročního kurzu se mohou účastnit i studenti, kteří již ve své zemi ukončili vysokoškolské studium a v České republice chtějí pokračovat ve studiu doktorského programu na vysoké škole a po jeho úspěšném zakončení získají titul Ph.D.


Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

 • 0533 FYZIKA (Fyzika, optika, astrofyzika, biofyzika, aplikace přírodních věd)
 • 0541 MATEMATIKA (Matematika, matematika pro informační technologie, matematické modelování ve fyzice a technice)
 • 0610 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) - obory dále nedefinované (Informatika, mechatronika, aplikovaná informatika, informační technologie)
 • 0612 NÁVRHY A SPRÁVA DATABÁZÍ A SÍTÍ (Otevřená informatika, softwarové systémy)
 • 0613 VÝVOJ A ANALÝZA SOFTWARU A APLIKACÍ (Bezpečnost a IT, programování a softwarové systémy, vývoj aplikací, informační technologie)
 • 0688 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE zahrnující informační a komunikační technologie (ICT, aplikovaná informatika, systémové inženýrství a informatika, bezpečnost a IT)
 • 0710 INŽENÝRSTVÍ A STROJÍRENSTVÍ - obory dále nedefinované (Strojní inženýrství, strojírenství)
 • 0713 ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA
 • 0714 ELEKTROTECHNIKA A AUTOMATIZACE (Elektrotechnika a komunikace, kybernetika a robotika, řídící a informační systémy)
 • 0715 MECHANIKA A KOVOVÝROBA (Konstrukce strojů a zařízení, strojírenské technologie, metalurgické inženýrství)
 • 0716 MOTOROVÁ VOZIDLA, LODĚ A LETADLA (Kybernetika a robotika - letecké a kosmické systémy)
 • 0719 INŽENÝRSTVÍ A STROJÍRENSTVÍ - obory jinde nedefinované (Nanotechnologie, fyzikální inženýrství)
 • 0723 Výroba a zpracování textilních výrobků (oděvy, obuv a kožené výrobky) - nanomateriály a netkané textilie
 • 0731 ARCHITEKTURA A URBANISMUS
 • 0732 STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (Stavební inženýrství, dopravní inženýrství, dopravní stavby)
 • 1041 PŘEPRAVNÍ SLUŽBY A SPOJE (Logistika v dopravě, letecká doprava, silniční a městská automobilová doprava, inteligentní dopravní systémy)

Středisko Poděbrady

Obsah kurzu

Zimní semestr je ukončen tzv. semestrální zkouškou, letní semestr závěrečnou zkouškou. Studenti mají možnost na závěr studia složit certifikovanou zkoušku z češtiny podle Společného evropského referenčního rámce.

V zimním semestru jsou studenti zařazení do tříd bakalářského studia. Ten je zaměřen především na výuku češtiny a odborné terminologie.  V tomto období  student získá základní komunikativní dovednosti a osvojí si českou gramatiku na takové úrovni, aby získal orientaci v každodenních situacích. Velká pozornost je věnována také psanému projevu a schopnostem samostatně se vyjadřovat v oblasti specializace svého studia.

V letním semestru je student zařazen do třídy navazujícího magisterského studia. Podmínkou k zařazení do kurzu je znalost angličtiny na úrovni B1, kterou student prokáže složením zkoušky do začátku druhého semestru a úspěšné složení semestrální zkoušky z českého jazyka. Od druhého měsíce zimního semestru si student osvojuje terminologii potřebnou ke studiu ekonomických a technických oborů (např. čtení a analýza odborných textů). V letním semestru je součástí výuky i anglický jazyk. Další výuka potom probíhá podle metodických pokynů příslušné fakulty ČVUT s možností návštěv seminářů a přednášek.

Podmínky ke studiu

Výuka probíhá na zámku, budova školy je ve vzdálenosti cca 10 minut kolejí. K dispozici je počítačová učebna, volný přístup na internet, stolní tenis, tělocvična.

Ubytování

zajišťujeme na přání studenta

Termín kurzu

září 2021 - červen 2022

Cena

5 740 EUR

Hodinová dotace

1. semestr 35 hodin týdně
2. semestr 30 hodin týdně

E-mail

jana.tomasova@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X