Kurzy

Kurzy

Technické obory - bakalářské studium

Přípravné kurzy ke studiu technických oborů probíhají ve střediscích Praha-Hostivař, Poděbrady a Liberec. Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty technického směru.

 

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

 • Elektronika a informatika
 • Informační technologie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Elektrotechnika
 • Nanotechnologie
 • Strojní inženýrství
 • Stroje a zařízení
 • Strojírenské technologie
 • Textilní marketing
 • Textilní návrhářství
 • Zahradní architektura
 • Lesnictví

Středisko Praha-Hostivař

Kromě češtiny je hlavní důraz kladen na matematiku, která je pro studium technických oborů nejdůležitější.

Podrobnější informace o organizaci studia.

Uzávěrka přihlášek 15.05.2018
Termín kurzu

září 2018 - červen 2019

Cena

5 540 EUR cena po slevě 5 040 EUR

Hodinová dotace

35 hodin týdně

Kontakt

studijni.hostivar@ujop.cuni.cz
studref2@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Středisko Poděbrady

Kromě češtiny je kladen důraz na studium matematiky a základů fyziky. Konkrétní předměty pro každý obor najdete v této tabulce.

Výjimečně nadaní studenti si ve středisku Poděbrady mohou zaplatit jen intenzivní kurz českého jazyka. V případě dalšího zájmu pak mají možnost si doplatit další předměty (matematika, fyzika, informatika, deskriptivní geometrie).

Uzávěrka přihlášek 15.05.2018
Termín kurzu

září 2018 - červen 2019

Cena

5 140 EUR cena po slevě 4 640 EUR

Hodinová dotace

35 hodin týdně

E-mail

jana.tomasova@ujop.cuni.cz
studref3@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Středisko Liberec

Kurz je možné absolvovat ve dvou variantách:

 1. Standardní (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů):
  35 hodin týdně

 2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku češtiny):
  zimní semestr – 25 hodin týdně
  letní semestr – 25 hodin týdně

Podle vašeho zájmu a zvoleného studijního oboru si můžete dokoupit další – předměty.

V 1. semestru probíhá intenzivní výuka českého jazyka, která je od října doplněna výukou odborných předmětů (celkem 35 hodin za týden). Studenti, kteří si zakoupí dokupovací kurz ( intenzivní čeština), si mohou odborné předměty podle vlastního výběru při nástupu do kurzu dokoupit.

Ve 2. semestru je výuka odborných předmětů navýšena a studenti se intenzivně připravují k přijímacím zkouškám na zvolenou vysokou školu.

Oba semestry jsou zakončeny semestrální zkouškou. Zkouška na úrovni B2 (letní semestr) umožňuje studium na českých vysokých školách.

Uzávěrka přihlášek 15.05.2018
Termín kurzu

září 2018 - červen 2019

Cena
 1. Standardní kurz (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů)
  4 640 EUR

 2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku češtiny)
  3 690 EUR
Hodinová dotace
 1. Standardní kurz – 35 hodin týdně

 2. Intenzivní čeština:
  zimní semestr – 25 hodin týdně
  letní semestr – 25 hodin týdně
E-mail

dana.nevrklova@ujop.cuni.cz
studref3@ujop.cuni.cz

Kontakt

Mgr. Dana Nevrklová
tel.: +420 485 105 024

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X