Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Obecné informace

Charakteristika kurzu

Studenti, kteří si vyberou roční přípravný kurz v Liberci, absolvují studium částečně v prostorách ÚJOP UK Liberec a částečně na půdě Technické univerzity Liberec. Hned od začátku studia budou ve styku s univerzitním prostředím. Vedle intenzivní výuky češtiny budou moci studovat odborné předměty již přímo na univerzitě, tyto předměty budou vyučovány podle odborných učebnic pro cizince s přihlédnutím na jazykové znalosti studentů. Nabízíme také výuku cizích jazyků.

nahoru

Zimní semestr

Hodiny českého jazyka budou probíhat v učebnách ÚJOP UK, pracoviště Liberec, které se nacházejí v centru města.
První dva týdny zimního semestru mají všichni studenti úvodní kurz češtiny (30 hodin týdně). Studenti standardního přípravného kurzu mají poté 35 hodin výuky týdně (23 hodin češtiny + 12 hodin odborných předmětů). Studenti intenzivní češtiny se věnují českému jazyku 23 hodin týdně.

Výuka připravuje studenty na každodenní život v České republice, do výuky jsou zařazeny hodiny reálií, ve kterých se studenti seznámí s geografií, politickým systémem, historií, kulturou a dalšími oblastmi života souvisejícími s Českou republikou.

Další hodiny v 1. semestru budou věnovány odborným předmětům, terminologii odborných předmětů a nabízíme také výuku cizích jazyků.

Zimní semestr je zakončen semestrální zkouškou z češtiny na úrovni B1 a zkouškami a zápočty z odborných předmětů.

nahoru

Letní semestr

V letním semestru mají studenti standardního kurzu 20 hodin češtiny a 15 hodin odborných předmětů. Letní semestr je zakončen závěrečnou zkouškou B2 z češtiny.

U odborných předmětů je cílem zvládnutí odborné terminologie z jednotlivých předmětů a nácvik prezentací. Semestr je zakončen zápočty z odborných předmětů.

Přečtěte si o výhodách studia v Liberci!

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X