Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Obecné informace

Organizace výuky

Studium v přípravném kurzu je dvousemestrální. Zimní semestr začíná v září dvoutýdenní intenzivní výukou češtiny, do níž jsou studenti zařazováni podle data svého příjezdu.

Po dvou týdnech jsou studenti rozděleni do tříd podle svého zaměření. Nejvíce hodin je pochopitelně věnováno výuce češtiny, další předměty odpovídají oboru studia. Zimní semestr končí přibližně v polovině ledna. Studium všech předmětů zimního semestru je ukončeno zápočtem, u hlavních předmětů navíc semestrální zkouškou.

Studium v letním semestru začíná v únoru a trvá do konce května. Podmínky úspěšného ukončení studia jsou podobné jako v zimním semestru. Úspěšní absolventi obdrží doklad o zakončení studia.

Důrazně  upozorňujeme, že v žádném případě NEPŘIPRAVUJEME na umělecké obory  nebo na obory, které se studují na fakultách architektury a umělecko-průmyslových školách!

nahoru

Na které obory připravujete?

Humanitní obory            

  • Žurnalistika – velmi žádaný obor, proto je zde vícekolová přijímací zkouška.              
    Po testu OSP nebo TSP následují oborové zkoušky složené ze všeobecného přehledu a testu z angličtiny a češtiny.            
  • Filologie a lingvistika (Čeština pro cizince) – jednooborové studium, možná i kombinace s jiným oborem.              
    Přijímací zkoušky se skládají z testu z českého jazyka na úrovni B2, orientace v české kultuře, historii a reáliích České republiky.

Pokud si student zvolí jiný obor, je zařazen do skupiny, jež nejvíce odpovídá zaměření studenta a přijímacím zkouškám, které musí pro přijetí na vysokou školu vykonat. Zároveň ale musí vzít na vědomí, že mu nebude poskytnut jiný nadstandardní studijní program vzhledem k jeho specifickému studijnímu zaměření.

U humanitních oborů je zrušena výuka anglického jazyka a posílena výuka českého jazyka. (Pozn.: Pokud bude zájemců o výuku anglického jazyka více než 10, mohou si ji připlatit. Požaduje se vstupní úroveň B2.)

Technické obory různého zaměření

Pro studium technických oborů je nutná dobrá znalost matematiky a základů fyziky.

Ekonomické obory různého zaměření

Pro studium ekonomických oborů je nutná dobrá znalost matematiky, anglického jazyka a vykonání zkoušky z českého jazyka.

nahoru

Podmínky ke studiu

Studijní středisko se snaží o vytvoření co nejlepších podmínek ke studiu a o zajištění materiálového vybavení. Pro potřeby studentů jsou vydávány speciální učebnice respektující úroveň znalostí češtiny u začínajících studentů. K dispozici je počítačová učebna a studovna. Studenti mohou navštěvovat místní knihovnu.

Ubytování studentů je zajištěno na kolejích UK přímo v Poděbradech. Koleje jsou umístěny blízko centra.

nahoru

Kde se dozvím víc?

Další informace lze obdržet na Studijním oddělení:

Univerzita Karlova v Praze 
Ústav jazykové a odborné přípravy            
Vratislavova 29/10,           
128 00  
Praha 2            
tel.: +420 224 990 420            
fax:  +420 224 990 453
E-mail: studujop@ujop.cuni.cz

nahoru

O středisku

Studijní středisko Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Poděbradech je specializované pracoviště zaměřené na přípravu zahraničních studentů ke studiu na českých vysokých školách.

Celoroční kurz připravuje studenty ke studiu humanitních, ekonomických a technických oborů českých vysokých škol.

Studia se mohou účastnit studenti stipendisté vlády České republiky a studenti samoplátci. Informace o poskytování stipendií Vám podá příslušné zastupitelství České republiky.

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X