Kurzy

Kurzy

Technické obory - bakalářské studium

Přípravné kurzy ke studiu technických oborů probíhají ve střediscích Praha-Hostivař, Poděbrady a Liberec. Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty technického směru.

 

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

 • Elektronika a informatika
 • Informační technologie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Elektrotechnika
 • Nanotechnologie
 • Strojní inženýrství
 • Stroje a zařízení
 • Strojírenské technologie
 • Textilní marketing
 • Textilní návrhářství
 • Zahradní architektura
 • Lesnictví

Středisko Praha-Hostivař

Kromě češtiny je hlavní důraz kladen na matematiku, která je pro studium technických oborů nejdůležitější.

Podrobnější informace o organizaci studia naleznete zde.

Termín kurzu

září 2017 - červen 2018

Cena

5 770 €

Hodinová dotace

35 hodin týdně

Kontakt

studijni.hostivar@ujop.cuni.cz, studref2@ujop.cuni.cz

Upozornění

V tuto dobu není možné se přihlásit pro studenty s vízovou povinností. Studenti ze zemí Evropské Unie se mohou přihlásit na e-mailu studujop@ujop.cuni.cz.

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Středisko Poděbrady

Kromě češtiny je kladen důraz na studium matematiky a základů fyziky. Konkrétní předměty pro každý obor najdete v této tabulce.

Výjimečně nadaní studenti si ve středisku Poděbrady mohou zaplatit jen intenzivní kurz českého jazyka. V případě dalšího zájmu pak mají možnost si doplatit další předměty (matematika, fyzika, informatika, deskriptivní geometrie).

Termín kurzu

září 2017 - červen 2018

Cena

5 140 €

Hodinová dotace

35 hodin týdně

E-mail

jana.tomasova@ujop.cuni.cz
studref3@ujop.cuni.cz

Upozornění

V tuto dobu není možné se přihlásit pro studenty s vízovou povinností. Studenti ze zemí Evropské Unie se mohou přihlásit na e-mailu studujop@ujop.cuni.cz.

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Středisko Liberec

Kurz je možné absolvovat ve dvou variantách:

 1. Standardní (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů):
  35 hodin týdně

 2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku češtiny):
  zimní semestr – 25 hodin týdně
  letní semestr – 25 hodin týdně

Podle vašeho zájmu a zvoleného studijního oboru si můžete dokoupit další – předměty.

V 1. semestru probíhá intenzivní výuka českého jazyka, která je od října doplněna výukou odborných předmětů (celkem 35 hodin za týden). Studenti, kteří si zakoupí dokupovací kurz ( intenzivní čeština), si mohou odborné předměty podle vlastního výběru při nástupu do kurzu dokoupit.

Ve 2. semestru je výuka odborných předmětů navýšena a studenti se intenzivně připravují k přijímacím zkouškám na zvolenou vysokou školu.

Oba semestry jsou zakončeny semestrální zkouškou. Zkouška na úrovni B2 (letní semestr) umožňuje studium na českých vysokých školách.

Termín kurzu

září 2017 - červen 2018

Cena
 1. Standardní kurz (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů)
  4 640 €

 2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku češtiny)
  3 690 €
Hodinová dotace
 1. Standardní kurz – 35 hodin týdně

 2. Intenzivní čeština:
  zimní semestr – 25 hodin týdně
  letní semestr – 25 hodin týdně
E-mail

dana.nevrklova@ujop.cuni.cz

Kontakt

Mgr. Dana Nevrklová
tel.: +420 485 105 024

Upozornění

V tuto dobu není možné se přihlásit pro studenty s vízovou povinností. Studenti ze zemí Evropské Unie se mohou přihlásit na e-mailu studujop@ujop.cuni.cz.

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
skype: marketingujop Napište nám
X