Kurzy

Kurzy

Speciální třísemestrální kurz pro studenty z Číny

Novinka ve výběru mezi přípravnými kurzy ke studiu na vysokých školách v České republice v českém jazyce je určená specificky studentům z Číny. Metodika přizpůsobená jedinečným potřebám čínských rodilých mluvčích bere v potaz náročnost studia slovanského jazyka i diametrálně odlišného kulturního prostředí.

Kurz je určen mimořádně nadaným a úspěšným absolventům středních škol se zájmem o český jazyk a přípravu na náročné přijímací zkoušky na českých technických, ekonomických a přírodovědných fakultách. Kurz je pouze pro plnoleté studenty. Podmínkou pro přijetí je dostatečná znalost angličtiny.

V prvním semestru studenty čeká intenzivní výuka českého jazyka v rozsahu 25 hodin týdně. Poté budou rozřazeni do skupin dle vybraných specializací, kde k češtině přibudou ještě odborné předměty a výuka se rozšíří na až 35 hodin týdně.

Od 2. semestru budou studenti rozděleni do studijních středisek podle zvoleného budoucího oboru studia - tj. do Mariánských Lázní a Poděbrad.

Po úspěšném ukončení třísemestrálního kurzu studenti obdrží potvrzení o absolvování studia a certifikát o dosažení úrovně češtiny podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který je nutný předložit při přijímacím řízení na českých státních vysokých školách. V případě přijetí na státní VŠ student dále pokračuje ve studiu za stejných podmínek jako čeští studenti, tj. zdarma.

V případě vážného zájmu o kurz vyplňte online přihlášku, následně se na vás obrátí náš studijní konzultant.

Praha – Krystal

Uzávěrka přihlášek 31.05.2018
Termín kurzu

6. 2. 2017 – 31. 8. 2018

Cena

6 980 €

Kontakt

studijni.krystal@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X