Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Přípravný online kurz ke Zkoušce z češtiny pro účely udělování státního občanství

Chystáte se ke Zkoušce pro účely udělování státního občanství ČR?

Nevíte, jak se máte připravit na zkoušku z češtiny?

Nemáte možnost navštěvovat prezenční kurzy?

Vyberte si náš přípravný online kurz, studujte podle svých časových možností z pohodlí svého domova a seznamte se se strukturou zkoušky, s jednotlivými úlohami a testovacími technikami.

Získejte rady, jak úlohy zvládnout.

Procvičte si písemné úlohy, seznamte se detailně s ústní částí zkoušky i s celkovým průběhem zkoušky.

Jako bonus si v mnoha cvičeních v závěru kurzu zopakujte důležitá gramatická pravidla a lexikum, které byste měli na úrovni B1 dobře a aktivně ovládat.

Přípravný online kurz je určen zájemcům, kteří chtějí vykonat Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství (ZKOBČ).

Je vhodný pro ty, kteří dosáhli v češtině úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a chtějí se na ZKOBČ přihlásit.

Absolvování tohoto kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce, může však zvýšit šanci na její úspěšné složení.

Obsah kurzu

Lekce 1 – Úroveň B1 podle SERR

 • Co je Společný evropský referenční rámec pro jazyky
 • Základní charakteristika úrovně B1 – Co uživatel jazyka na úrovni B1 umí a dokáže

Lekce 2 – Cvičný test

 • Subtest Čtení s porozuměním
 • Subtest Poslech s porozuměním

 

Lekce 3 – Rozbor úloh

 • Subtest Čtení s porozuměním – základní informace o subtestu a rozbor úloh
 • Subtest Poslech s porozuměním – základní informace o subtestu a rozbor úloh
 • Subtest Psaní – základní informace o subtestu a rozbor úloh + nové úlohy
 • Ústní část (Mluvení) – základní informace o subtestu a rozbor úloh

Lekce 4 – Opakovací cvičení

 • Opakování gramatiky (stupňování adjektiv a adverbií, kondicionál, konjunkce apod.)
 • Jazykové funkce v písemném i v mluveném projevu (korespondence, vyjádření názoru apod.)
 • Opakování lexika (např. zaměstnání, bydlení, zdraví, cestování)

Lekce 5 – Informace pro kandidáty

 • Registrace
 • Zkušební místnost
 • Po zkoušce
 • Závěr

Další studijní materiály jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Vstupní test

Pokud si nejste jisti, zda jste dosáhli požadované úrovně B1, doporučujeme pro stanovení znalostní úrovně vykonat rozřazovací test; na jeho úvodní stránce zadejte všechny údaje; odpovězte na všechny otázky; po stisku tlačítka Vyhodnotit vám bude doporučen nejvhodnější kurz podle vašich znalostí.

Jestliže dosáhnete výsledku, který neodpovídá znalostní úrovni B1, doporučujeme doplnit si znalosti v některém z našich kurzů češtiny.

Systémové požadavky a demo lekce

Co potřebujete ke vstupu do výukového systému

 • Moderní webový prohlížeč

  Doporučené webové prohlížeče:
  Windows 10 – Mozilla Firefox verze 54 a vyšší, Microsoft Edge a Internet Explorer 11 (doporučené nastavení)
  Windows 8.1/8, 7 – Mozilla Firefox verze 54 a vyšší, Internet Explorer 11 (doporučené nastavení)

  Nepodporované webové prohlížeče:
  Windows 10 – Google Chrome, Opera
  Windows 8.1/8, 7 – Google Chrome, Opera, Internet Explorer 10 a nižší
  Windows Vista, XP – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer
  macOS, OS X – Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
  Linux – Google Chrome (Chromium), Opera, Mozilla Firefox
  Webové prohlížeče na mobilních zařízeních, na která není možné nainstalovat Adobe Flash Player (např. webové prohlížeče na platformách Android a iOS).
  Webové prohlížeče nepodporující technologii flash prostřednictvím Adobe Flash Player.

 • Povolený JavaScript a cookies v prohlížeči.
  Toto nastavení bývá ve všech prohlížečích standardně povoleno.
 • Adobe Flash Player verze 26 a vyšší.
  Pokud v systému chybí, instalace se nabídne automaticky a je nutné ji pouze povolit.
 • Minimální rozlišení obrazovky 1024x768 px.
 • Kodek pro přehrávání videa ve formátu H.264/MPEG-4 AVC (standardně bývá přítomen)
 • Stabilní připojení k internetu min. 1 mbps. Rychlost připojení můžete otestovat zde.
  Vzhledem k většímu množství audio nahrávek a obrázků obsažených v kurzu nedoporučujeme používat mobilní připojení k internetu.

Nejprve si kurz vyzkoušejte

Na adrese http://ujop.itutor.cz/student je přístupná vzorová lekce.
Identifikace je „democj“ a heslo také „democj“.

Nápovědy a návody ke studiu online kurzů jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Přípravný online kurz ke Zkoušce z češtiny pro účely udělování státního občanství

Cena

2 995 Kč

Trvání kurzu

3 týdny studia
(doba určená k prostudování kurzu s asistencí tutora; počet hodin je v e-learningu individuální – více o této formě studia v podrobných informacích)

Vstupní test

Rozřazovací test

E-mail

cdv@ujop.cuni.cz

Způsob úhrady

Převodem
Platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

Doporučujeme

Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty

Upozornění

V době od 1. 7. do 8. 9. jsou na našem středisku akademické prázdniny a výuka neprobíhá (dochází k údržbě systému pro výuku a není možné poskytnout asistenci tutora, technické podpory a studijního oddělení). Z tohoto důvodu budou vaše dotazy a přihlášky zaslané v červenci a srpnu vyřízeny na začátku září.
Děkujeme za pochopení.

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X