Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Přípravný kurz ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství

Přípravný kurz je určen zájemcům, kteří budou vykonávat Zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství.

Kurz má 12 vyučovacích hodin ve vypsaných termínech.

Komu je kurz určen

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří dosáhli v češtině úrovně B1 a chtějí se přihlásit ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce.

Obsah kurzu

Kurz seznámí účastníky s formátem zkoušky, s metodami řešení jednotlivých typů úloh a s kritérii hodnocení. Pozornost se věnuje také otázkám, které se týkají strategie řešení úloh.

  • Důkladné seznámení se strukturou Zkoušky z českého jazyka pro účely udělování státního občanství,
  • Upevnění jazykových znalostí a dovedností na požadované úrovni B1,
  • Strategie řešení úloh, které se v jednotlivých částech zkoušky vyskytují,
  • Společné řešení testových úloh a diskuze k nim (včetně mluvení a psaní),
  • Systematické psaní testů nanečisto z publikace PEČENÝ, P. a kol.: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny: úroveň B1 (CCE–B1). Praha: Karolinum, 2013.

SYLABUS KURZU

Kurz se otevírá při počtu minimálně 9 účastníků.

Praha-Voršilská (dříve Albertov)

Kurz probíhá formou skupinové výuky v rozsahu 12 vyučovacích hodin (po 45 minutách). Přesné termíny konání viz níže.

Cena

1 990 Kč

Trvání kurzu
LISTOPAD 2019 18.11., 20.11., 25.11., 27.11.
LEDEN 2020 6.1., 8.1., 13.1., 15.1.
ÚNOR 2020 10.2., 12.2., 17.2., 19.2.
BŘEZEN 2020 9.3., 11.3., 16.3., 18.3.
DUBEN 2020 30.3., 1.4., 6.4., 8.4.
KVĚTEN 2020 11.5., 13.5., 18.5., 20.5.
ČERVEN 2020 25.5., 27.5., 1.6., 3.6.
SRPEN 2020 17.8., 19.8., 24.8., 26.8.
ZÁŘÍ 2020 31.8., 2.9., 7.9., 9.9.
ŘÍJEN 2020 12.10., 14.10., 19.10., 21.10.
LISTOPAD 2020 2.11., 4.11., 9.11., 11.11.
Místo výuky

Středisko Praha-Voršilská (dříve Albertov)
Voršilská 1
110 00 Praha 1

Kontakt

vorsilska@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X