Kurzy

Kurzy

Bohemistika - bakalářské studium

  • V přípravném kurzu ke studiu bakalářského oboru čeština pro cizince nabízíme studentům dopolední výuku současného českého jazyka na příslušné úrovni podle SERR v souladu s požadavky k přijímacím zkouškám.

    Základní příprava lingvistická, literární, historická, sociokulturní a sociogeografická probíhá formou odpoledních interaktivních seminářů.Obsah výuky v seminářích je přizpůsoben konkrétním požadavkům vysokých škol k přijímacím zkouškám na daný obor.

  • Na výuce se podílejí také vyučující z bohemistických pracovišť vysokých škol.
  • Znalosti o českém prostředí získávají studenti též díky pravidelným kulturním aktivitám. Každou středu odpoledne nabízíme aktivní kulturní program zaměřený na literaturu, film, výtvarné umění a hudbu. Oblíbené jsou také vzdělávací procházky Prahou s odbornými průvodci.
  • Bohatě vybavená knihovna je k dispozici denně. Je možné si zde vypůjčit literaturu požadovanou k přijímacím zkouškám na obor čeština pro cizince (např. mluvnice českého jazyka, slovníky, základní lingvistickou literaturu i příručky z teorie a historie literatury, učebnice češtiny, českou beletrii, audio/video materiály).
  • Možnost individuálních odborných konzultací.
  • Kde můžete studovat bakalářský obor čeština pro cizince a co musíte znát k přijímacím zkouškám? Klikněte sem.

 

Celková týdenní dotace - 35 hodin, z toho 25 hodin češtiny v 1. semestru a 20 hodin češtiny ve druhém semestru. Podrobný rozpis předmětů najdete v tabulce níže.

Odborné předměty a týdenní hodinová dotace

 

 1. semestr (celkem 10 hodin týdně)    2. semestr ( celkem 15 hodin týdně)  
 Úvod do jazyka  3 hodiny  Současný český jazyk   6 hodin
 Úvod do literatury  3 hodiny  Česká literatura   5 hodin
 Historie českých zemí  2 hodiny  Historie českých zemí   2 hodiny
 Sociokulturní seminář  2 hodiny  Sociogeografický seminář   2 hodiny

 

 

Dvousemestrální varianta

Místo konání

Albertov 7/3a
128 00 Praha 2

Termín kurzu

září 2017 - červen 2018

Cena

5 770 €

Hodinová dotace

35 hodin týdně

E-mail

albertov@ujop.cuni.cz

Kontakt

+420 224 921 015

Upozornění

V tuto dobu není možné se přihlásit pro studenty s vízovou povinností. Studenti ze zemí Evropské Unie se mohou přihlásit na e-mailu studujop@ujop.cuni.cz.

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
skype: marketingujop Napište nám
X