Kurzy

Kurzy

Přípravný kurz k Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince (CCE)

Přípravný kurz je určen pro zájemce o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE), kterou pořádá ÚJOP UK.

Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří dosáhli v češtině úrovně B1, B2 nebo C1 a chtějí se přihlásit ke zkoušce CCE. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení ke zkoušce, ovšem může podstatně zvýšit šance na její úspěšné složení.

Kurz probíhá ve třech dnech (celkem 9 x 45 min.).

Kurz se otevírá při počtu minimálně 6 účastníků. Konání kurzu bude potvrzeno 1 týden před jeho zahájením. Poplatek za kurz je nutné uhradit do 3 dnů po potvrzení konání kurzu. Doklad o platbě přineste s sebou v den zahájení kurzu.

Obsah kurzu

  • důkladné seznámení s formátem a strukturou zkoušky CCE–B1, nebo CCE–B2, nebo CCE–C1
  • upevnění jazykových znalostí a dovedností na úrovni B1, nebo B2, nebo C1
  • strategie řešení úloh, které se v jednotlivých částech zkoušky vyskytují
  • společné řešení testových úloh a diskuze k nim (včetně mluvení a psaní)
  • systematické psaní testů nanečisto

V kurzu se pracuje s modelovými variantami testů a s vybranými materiály z publikací: Pečený, P. a kol.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 (CCE-B1). Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2066-4. / Kotková, R. - Nováková, J. - Vodičková, K.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B2 (CCE-B2). Praha: Karolinum, 2016. 978-80-246-2480-8. Publikace nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

Přípravný kurz k CCE–B1 (9 x 45 minut)

Kurz probíhá formou skupinové výuky v rozsahu 9 vyučovacích hodin (po 45 minutách), které jsou rozděleny do tří bloků (přesné termíny konání viz níže).

Sylabus kurzu

Cena

1 350 Kč

Trvání kurzu

DUBEN
12. 4. 2018 (čtvrtek)
17. 4. 2018 (úterý)
19. 4. 2018 (čtvrtek)

přihlášky na kurz do:
4. 4. 2018
potvrzení konání kurzu a informace k platbě:
5. 4. 2018

zkouška*: 12. 5. 2018 (sobota), přihláška na zkoušku do 21. 4. 2018

ZÁŘÍ/ŘÍJEN
27. 9. 2018 (čtvrtek)
2. 10. 2018 (úterý)
4. 10. 2018 (čtvrtek)

přihlášky na kurz do:
19. 9. 2018
potvrzení konání kurzu a informace k platbě:
20. 9. 2018

zkouška*: 27. 10. 2018 (sobota), přihláška na zkoušku do 6. 10. 2018

LISTOPAD
15. 11. 2018 (čtvrtek)
20. 11. 2018 (úterý)
22. 11. 2018 (čtvrtek)

přihlášky na kurz do:
7. 11. 2018
potvrzení konání kurzu a informace k platbě:
8. 11. 2018

zkouška*: 15. 12. 2018 (sobota), přihláška na zkoušku do 24. 11. 2018

* Poplatek za zkoušku není zahrnutý v ceně kurzu. Více informací o přihláškách a platbě za zkoušku najdete zde.

Doba výuky

od 16:30 do 19:00

Místo výuky

Středisko Praha-Albertov
Albertov 7/3a
120 00 Praha 2
(mapa)

Kontakt

tel. +420 224 921 015
albertov@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Přípravný kurz k CCE–B2 (9 x 45 minut)

Kurz probíhá formou skupinové výuky v rozsahu 9 vyučovacích hodin (po 45 minutách), které jsou rozděleny do tří bloků (přesné termíny konání viz níže).

Sylabus kurzu

Cena

1 350 Kč

Trvání kurzu

DUBEN
12. 4. 2018 (čtvrtek)
17. 4. 2018 (úterý)
19. 4. 2018 (čtvrtek)

přihlášky na kurz do:
4. 4. 2018
potvrzení konání kurzu a informace k platbě:
5. 4. 2018

zkouška*: 13. 5. 2018 (sobota), přihláška na zkoušku do 22. 4. 2018

ZÁŘÍ/ŘÍJEN
27. 9. 2018 (čtvrtek)
2. 10. 2018 (úterý)
4. 10. 2018 (čtvrtek)

přihlášky na kurz do:
19. 9. 2018
potvrzení konání kurzu a informace k platbě:
20. 9. 2018

zkouška*: 27. 10. 2018 (sobota), přihláška na zkoušku do 6. 10. 2018

LISTOPAD
15. 11. 2018 (čtvrtek)
20. 11. 2018 (úterý)
22. 11. 2018 (čtvrtek)

přihlášky na kurz do:
7. 11. 2018
potvrzení konání kurzu a informace k platbě:
8. 11. 2018

zkouška*: 15. 12. 2018 (sobota), přihláška na zkoušku do 24. 11. 2018

* Poplatek za zkoušku není zahrnutý v ceně kurzu. Více informací o přihláškách a platbě za zkoušku najdete zde.

Doba výuky

od 16:30 do 19:00

Místo výuky

Středisko Praha-Albertov
Albertov 7/3a
120 00 Praha 2
(mapa)

Kontakt

tel. +420 224 921 015
albertov@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Přípravný kurz k CCE–C1 (9 x 45 minut)

Kurz probíhá formou skupinové výuky v rozsahu 9 vyučovacích hodin (po 45 minutách), které jsou rozděleny do tří bloků (přesné termíny konání viz níže).

Sylabus kurzu

Cena

1 350 Kč

Trvání kurzu

DUBEN
12. 4. 2018 (čtvrtek)
17. 4. 2018 (úterý)
19. 4. 2018 (čtvrtek)

přihlášky na kurz do: 4. 4. 2018
potvrzení konání kurzu a informace k platbě: 5. 4. 2018

zkouška*: 13. 5. 2018 (neděle), přihláška na zkoušku do 22. 4. 2018

ZÁŘÍ/ŘÍJEN
27. 9. 2018 (čtvrtek)
2. 10. 2018 (úterý)
4. 10. 2018 (čtvrtek)

přihlášky na kurz do: 19. 9. 2018
potvrzení konání kurzu a informace k platbě: 20. 9. 2018

zkouška*: 27. 10. 2018 (sobota), přihláška na zkoušku do 6. 10. 2018

* Poplatek za zkoušku není zahrnutý v ceně kurzu. Více informací o přihláškách a platbě za zkoušku najdete zde.

Doba výuky

od 16:30 do 19:00

Místo výuky

Středisko Praha-Albertov
Albertov 7/3a
120 00 Praha 2
(mapa)

Kontakt

tel. +420 224 921 015
albertov@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X