Kurzy

Kurzy

Přípravné kurzy k certifikovaným zkouškám z angličtiny

V kurzech se seznámíte se skladbou a typem úloh zkoušky, strategií jejich plnění a procvičíte si všechny části pod vedením zkušených učitelů.

Zkoušky mohou sloužit jako doklad jazykových znalostí při výjezdu na ERASMUS pobyty.

Příprava ke zkoušce Cambridge English First (FCE)

FCE je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň „více pokročilí“, tj. úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce, a vyžaduje osvojení si všech jazykových dovedností.


Příprava ke zkoušce Cambridge English Advanced (CAE)

Úspěšné složení této zkoušky dokazuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny, úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Zkoušku uznává většina evropských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

Přípravným kurzům na zkoušky FCE a CAE nepředchází žádný rozřazovací test. Výběr úrovně kurzu je pouze na volbě studenta. Pro lepší představu o své dosažené úrovni si, prosím, udělejte orientační test na http://www.cambridgeesol.org/test-your-english a v přihlášce uveďte počet získaných bodů.

Na úvodní hodině lektoři zjišťují vstupní úroveň studentů a jejich osobní cíle a přizpůsobují tomu obsah kurzu. Doplňkové materiály mohou volit podle individuálních požadavků a schopností studenta.

Zimní semestr

Cena

2 950 Kč za jeden semestr

Kurz dané úrovně se otvírá při minimálním počtu 5 osob.

Hodinová dotace

2 vyučovací hodiny (90 min.) 1 x týdně , celkem 24 vyuč. hodin za semestr

Trvání kurzu

od 7.10. 2019 po 12 týdnů (Kurz může být prodloužen, pokud se na tom jeho účastníci dohodnou.)

Doba výuky

PO 17:00 - 18:30 – příprava na zkoušku FCE (Sokolská)
PO 18:30 - 20:00 – příprava na zkoušku CAE (Sokolská)
ST 18:30 - 20:00 – příprava na zkoušku FCE (Krystal)
ČT 17:20 - 18:50 – příprava na zkoušku CAE (Albertov)

Místo výuky

Albertov 7, Praha 2
Krystal, José Martího 2, Praha 6
Sokolská 6, Praha 2

Kontakt

sjv@ujop.cuni.cz

+420 267 215 242

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X