Kurzy

Kurzy

Příprava ke studiu psychologie s rozšířenou výukou AJ

Tento typ přípravy je určen zájemcům o studium na vysokých školách se zaměřením na psychologii. Obsah ročníku umožňuje prohloubení a doplnění vědomostí z psychologie, biologie člověka, základů společenských věd a logiky. Kromě toho si studenti rozšíří znalosti angličtiny na úroveň požadavků k vykonání mezinárodní jazykové zkoušky FCE (kurz není určen pro začátečníky v angličtině).

Rozsah a výběr učiva je koncipován podle požadavků filozofických fakult, obor psychologie, a je speciálně zaměřen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Toto studium je uznáno za soustavnou přípravu na budoucí povolání, student neztrácí statut řádného studenta a může využívat všech výhod z toho vyplývajících. Podmínkou ovšem je, aby tento typ studia probíhal ve školním roce následujícím bezprostředně po školním roce, v němž student vykonal maturitní zkoušku. Studium je v souladu s vyhláškou č.19/2014 Sb.
V této variantě studia mohou studovat i studenti, kteří vykonali maturitní zkoušku již dříve, ale nemohou využívat výhod vyplývajících ze zákona.

Týdenní hodinová dotace: 20 hodin angličtina, 15 hodin odborných předmětů (psychologie, biologie člověka, ZSV, logika).
Výuka angličtiny probíhá denně od 1. září 2020 do 30. června 2021 a odborných předmětů od 14. září 2020 do 31. května 2021.

Cena 5 500 Kč za měsíc

Pro zájemce je možno zajistit ubytování.

Středisko Poděbrady

Kontakt

Jana Tomášová
E-mail: jana.tomasova@ujop.cuni.cz
Tel.: +420 325 610 798

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X