Kurzy

Kurzy

Příprava ke studiu na lékařských fakultách s rozšířenou výukou AJ

Tento typ přípravy je určen zájemcům o studium na vysokých školách se zaměřením na lékařství, farmacii, veterinární lékařství a přírodní vědy. Obsah ročníku umožňuje prohloubení a doplnění vědomostí z chemie, biologie a fyziky. Kromě toho získají studenti základy latiny se zaměřením na lékařskou terminologii a rozšíří si znalosti angličtiny na úroveň požadavků k vykonání mezinárodní jazykové zkoušky FCE (kurz není určen pro začátečníky v angličtině). Rozsah a výběr učiva přírodovědných předmětů byl projednán s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy a je speciálně zaměřen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Studenti, kteří absolvovali ročník s tímto rozsahem výuky v minulých letech, měli při přijímacích zkouškách úspěšnost vyšší než 90 %.

Toto studium je uznáno za soustavnou přípravu na budoucí povolání, student neztrácí statut řádného studenta a může využívat všech výhod z toho vyplývajících. Podmínkou ovšem je, aby tento typ studia probíhal ve školním roce následujícím bezprostředně po školním roce, v němž student vykonal maturitní zkoušku. Studium je v souladu s vyhláškou č.19/2014 Sb.
V této variantě studia mohou studovat i studenti, kteří vykonali maturitní zkoušku již dříve, ale nemohou využívat výhod vyplývajících ze zákona.

Středisko Mariánské Lázně

Týdenní hodinová dotace: 20 hodin angličtiny, 15 hodin odborných předmětů (biologie, chemie, fyzika, latina).

Výuka angličtiny probíhá od 3 září 2018 do 28. června 2019 a odborných předmětů od 17. září 2018 do 31. května 2019.

Pro zájemce je možno zajistit ubytování i stravování.

Uzávěrka přihlášek 01.09.2018
Cena

4 900 Kč za měsíc

Kontakt

Mgr. Petr Hála
E-mail: petr.hala@ujop.cuni.cz
Tel.: +420 354 622 324

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Středisko Dobruška

Týdenní hodinová dotace: 20 hod. angličtiny, 17 hodin odborných předmětů (biologie, chemie, fyzika, latina, matematika)

Výuka angličtiny probíhá od 3. 9. 2018 do 28. 6. 2019 a odborné předměty od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019.

Studentům nabízíme celoroční ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích a možnost zajištění stravy.

Cena

4 800 Kč za měsíc

Kontakt

Mgr. Karel Cejnar

E-mail: karel.cejnar@ujop.cuni.cz
Tel.: +420 494 623 001
Tel./fax: +420 494 623 247

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X