Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Nová ředitelka ÚJOP UK

Nová ředitelka ÚJOP UK

Nechceme jen udržet vysokou kvalitu, ale dále se rozvíjet
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Pomaturitní kurzy

Pomaturitní kurzy

...staň se úspěšným studentem medicíny a psychologie

Online kurz Čeština pro cizince – úroveň B1, SERR

Online kurz českého jazyka je určen těm, jejichž jazykové dovednosti dosáhly úrovně A2, SERR a chtějí postoupit na další znalostní úroveň B1, SERR nebo si potřebují své znalosti a dovednosti na této úrovni zopakovat. Zprostředkujícími jazyky jsou angličtina, ruština, španělština, francouzština a němčina (instrukce, slovníky a vysvětlující texty). Studijní oddělení, technická podpora a lektoři komunikují česky a anglicky, pro případný překlad jejich zpráv do jiného jazyka můžete využít např. služby Google Translate.

Celý kurz se skládá z 15 lekcí, které jsou rozděleny do 5 modulů:

Modul 1

Lekce 1: Seznamování a představování

Téma

 • Seznamování, přestavování
 • Vyplnění formuláře
 • Styk s úředníky na hranicích, na celnici.

Gramatika

 • Nominativ singuláru a plurálu

Život v ČR

 • Krizové situace

Lekce 2: Rodinný život a vaření

Téma

 • Rodina a její členové
 • Nákupy potravin
 • Restaurace
 • Vaření

Gramatika

 • Genitiv singuláru a plurálu

Život v ČR

 • Společenské konvence a rituály

Lekce 3: Život ve městě a telefonování

Téma

 • Místa kolem nás
 • Dům a domácnost
 • Cestování v dopravních prostředcích
 • Nápisy a značky kolem nás
 • On-line rezervace v hotelu

Gramatika

 • Lokál singuláru
 • Shoda subjektu s predikátem

Život v ČR

 • Cestovní ruch
 • Památky Unesco

Progress test 1

Gramatika

 • Kontrola znalostí lekcí 1-3.

Lexikum

 • Kontrola znalostí lekcí 1-3.

Modul 2

Lekce 4: Kultura a sport

Téma

 • Volný čas a sport
 • Vyjádření radosti nebo lítosti, spokojenosti nebo nespokojenosti
 • Míra překvapení

Gramatika

 • Vokativ
 • Perfektum a imperfektum
 • Relativní zájmeno „který“

Život v ČR

 • Cestování
 • Sport

Lekce 5: Zaměstnání a studium

Téma

 • Zaměstnání a studium
 • Odpověď na inzerát

Gramatika

 • Dativ singuláru
 • Perfektum a imperfektum
 • Konjunkce „jestli“ a „zda“

Život v ČR

 • Životopis a pracovní pohovor
 • ukázka z filmu – Obecná škola

Lekce 6: Příroda a cestování

Téma

 • Příroda a naše okolí
 • Cestování
 • Předpověď počasí

Gramatika

 • Instrumentál singuláru
 • Slovesa pohybu
 • Konjunkce „protože“ a „proto“

Život v ČR

 • Cedule kolem nás – na ulici a venku, v budově a uvnitř

Progress Test 2

Gramatika

 • Kontrola znalostí lekcí 4-6.

Lexikum

 • Kontrola znalostí lekcí 4-6.

Modul 3

Lekce 7: Doprava a dopravní prostředky

Téma

 • Silniční doprava
 • Dopravní prostředky
 • Neformální dopis

Gramatika

 • Lokál plurálu
 • Určení místa
 • Slovesa pohybu a prefixy

Život v ČR

 • Neformální dopis
 • píseň – Barbora píše z tábora

Lekce 8: Naše možnosti a přání

Téma

 • Určení jistoty a nejistoty, možnosti a nemožnosti, vhodnosti a nevhodnosti
 • Možnost, schopnost, kompetence, nutnost, svolení
 • Přání, záměr, zájem, preference
 • Pozvání, gratulace, přípitky

Gramatika

 • Dativ plurálu
 • Modální slovesa
 • Kondicionál

Život v ČR

 • Státní a ostatní svátky
 • Rodinné svátky a oslavy
 • Návštěva
 • píseň – Narozeninová

Lekce 9: Člověk a zdravotnictví

Téma

 • Fyzický stav a zdravotní péče
 • Tělesné vlastnosti a charakter

Gramatika

 • Instrumentál plurálu
 • Singularia a pluralia tantum
 • Slovesa pohybu a prefixy
 • části lidského těla – deklinace
 • Imperativ

Život v ČR

 • Temperament
 • píseň – Život je jen náhoda

Progress Test 3

Gramatika

 • Kontrola znalostí lekcí 7-9.

Lexikum

 • Kontrola znalostí lekcí 7-9.

Modul 4

Lekce 10: Domácnost a móda

Téma

 • Dům a domácnost
 • Móda
 • Matematické symboly
 • Stížnost

Gramatika

 • Číslovky základní, řadové, násobné, souborné, druhové
 • Číslovka a počítaný předmět
 • Shoda predikátu a subjektu po číslovkách a slovech kvantity

Život v ČR

 • Módní návrháři
 • píseň – Šaty dělaj člověka

Lekce 11: Věci a jejich vlastnosti

Téma

 • Věci a jejich vlastnosti
 • Sběratelství
 • Chataření a chalupaření
 • Město, nebo venkov

Gramatika

 • Stupňování adjektiv a adverbií
 • Tvoření adverbií z adjektiv
 • Tvoření sloves z adjektiv
 • Stupeň vlastnosti

Život v ČR

 • Česká specifika
 • country píseň – Rád se brouzdám rosou

Lekce 12: Společnost a její hodnoty

Téma

 • Společenské problémy (kriminalita, životní úroveň, životní prostředí apod.)
 • Veřejná správa (úřady, policie, hasiči)

Gramatika

 • Konjunkce - opakování
 • Konjunkce „kdyby“ a „aby“
 • Reflexivní pasivum
 • Zájmena „všechen“ a „sám“

Život v ČR

 • Žebříček hodnot
 • Hodnoty české společnosti
 • píseň – Otázky

Progress Test 4

Gramatika

 • Kontrola znalostí lekcí 10-12.

Lexikum

 • Kontrola znalostí lekcí 10-12.

Modul 5

Leckce 13: Česká republika v kostce

Téma

 • Náboženství
 • Politika
 • Členství v různých organizacích
 • Informace o ČR

Gramatika

 • Deklinace substantiv – výjimky
 • Opisné/složení pasivum
 • Posesivní adjektiva

Život v ČR

 • Politická situace v ČR
 • Náboženství v ČR
 • Česká státní hymna
 • ukázka z filmu – Pelíšky

Leckce 14: Trocha poezie nikoho nezabije

Téma

 • Formální ústní projev
 • Vyjádření času
 • Ukázky z české prózy a poezie

Gramatika

 • Deklinace cizích slov
 • Násobená slovesa
 • Slovesná substantiva
 • Adjektiva typu „šťasten“

Život v ČR

 • Spisovný a nespisovná čeština
 • ukázka z filmu – Samotáři

Leckce 15: Opakovací test

Gramatika

 • Kontrola znalostí všech lekcí celého kurzu.

Lexikum

 • Kontrola znalostí všech lekcí celého kurzu.

Moduly je možné libovolně kombinovat – studující si podle rozpisu vybere ty moduly, které mu svým obsahem vyhovují.

Tip

 • zakupte jeden modul a vyzkoušejte vlastnosti a kvalitu kurzu nebo zakupte kurz celý (5 modulů) a ušetřete až 360 EUR!
 • začněte studovat od pokročilejšího modulu, pokud již znáte základy českého jazyka
 • vybírejte moduly podle nabízené gramatiky, tématu lekcí a slovní zásoby

Sleva

Čím více modulů si zakoupíte najednou, tim nižší cena bude v přepočtu za jeden modul.

Lekce

Každá lekce je rozdělena na tyto části:

Progress Test – úspěšné dokončení je podmínkou pro vstup do dalšího modulu

Lekce 15 – shrnuje veškeré gramatické jevy probrané v předešlých lekcích; příprava na závěrečnou postupovou zkoušku, která probíhá prezenční formou – její úspěšné vykonání je podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu

Další studijní materiály jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Vstupní test

Do kurzu se můžete přihlásit, pokud jste dosáhli alespoň znalostní úrovně A2.

Pokud si nejste jisti, zda je tento kurz pro vás vhodný, doporučujeme vykonat rozřazovací test; na jeho úvodní stránce zadejte všechny údaje; odpovězte na všechny otázky; po stisku tlačítka Vyhodnotit vám bude doporučen nejvhodnější kurz podle vašich znalostí.

Systémové požadavky a demo lekce

Co potřebujete ke vstupu do výukového systému

 • Moderní webový prohlížeč:
  Windows – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (nová verze s jádrem Chromium)
  macOS (OS X), iOS, Android – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (nová verze s jádrem Chromium)
  Linux (Ubuntu, openSUSE) – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

  Nepodporované webové prohlížeče: Internet Explorer, Microsoft Edge (starší verze), Safari.

 • Povolený JavaScript a cookies v prohlížeči.
  Toto nastavení bývá ve všech prohlížečích standardně povoleno nebo je uživatel požádán o povolení.
 • Minimální rozlišení obrazovky 1024x768 px.
 • Stabilní připojení k internetu min. 1 mbps. Rychlost připojení můžete otestovat zde.

  Vzhledem k většímu množství audio/video nahrávek a obrázků obsažených v kurzu nedoporučujeme používat připojení k internetu účtované podle objemu přenesených dat.

Nejprve si kurz vyzkoušejte

Na adrese http://ujop.itutor.cz/student jsou přístupné vzorové lekce z kurzů angličtiny a češtiny pro cizince.
Identifikace je „democj“ a heslo také „democj“.

Nápovědy a návody ke studiu online kurzů jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Certifikace

Všechny naše kurzy jsou certifikovány Českou asociací univerzitního distančního vzdělávání.

Certifikát ČADUV
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X