Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Online kurz Čeština pro cizince – úroveň A2, SERR

Online kurz českého jazyka je určen těm, jejichž jazykové dovednosti dosáhly úrovně A1, SERR a chtějí postoupit na další znalostní úroveň A2, SERR nebo si potřebují své znalosti a dovednosti na této úrovni zopakovat. Zprostředkujícími jazyky jsou angličtina, ruština, španělština, francouzština a němčina (instrukce, slovníky a vysvětlující texty). Studijní oddělení, technická podpora a lektoři komunikují česky a anglicky, pro případný překlad jejich zpráv do jiného jazyka můžete využít např. služby Google Translate.

Celý kurz se skládá z 15 lekcí, které jsou rozděleny do 5 modulů:

Modul 1

Lekce 1: Co, kdo, kde, jaké je to?

Lexikum

 • Co, kdo, kde, jaké je to? – popis místa, věcí a lidí a jejich vlastností

Gramatika

 • Opakování – abeceda, gramatické rody, nom. sg. a pl. M, F, N, základní číslovky, tvoření otázek, prézens sloves

Sociokulturní aspekty

 • Češi – jak se vidíme my a jak nás vidí sousedé, krajané v zahraničí

Lekce 2: Způsob života

Lexikum

 • Způsob života – každodenní režim, volný čas, chutě a emoce

Gramatika

 • Opakování – akuz. sg. a pl. M, F, N – forma a funkce, časové otázky, vokativ, prézens sloves

Sociokulturní aspekty

 • Tradiční česká jídla – recepty

Lekce 3: Zaměstnání a nakupování

Lexikum

 • Zaměstnání – osobní údaje, hledání práce, pohovor, životopis, potraviny a nakupování

Gramatika

 • Opakování – gen. sg. a pl. M, F, N – forma a funkce, futurum imperfektivních sloves

Sociokulturní aspekty

 • Trh práce, zaměstnávání cizinců, nezaměstnanost atd.

Progress Test 1

Gramatika

 • Kontrola znalostí lekcí 1-3.

Lexikum

 • Kontrola znalostí lekcí 1-3.

Modul 2

Lekce 4: Co se stalo?

Lexikum

 • Co se stalo? – krádež, nehoda, jízda autem, popis lidí, věcí a událostí

Gramatika

 • Opakování – ještě genitiv, řadové číslovky, préteritum sloves, časové spojky

Sociokulturní aspekty

 • Integrovaný záchranný systém – hasiči, policie, záchranná služba, první pomoc

Lekce 5: Domácnost a společenský život

Lexikum

 • Domácnost a společenský život – oslavy, svátky, kultura a zábava, emoce

Gramatika

 • Dativ singuláru M, F, N – forma a funkce
 • Modální slovesa
 • Kondicionál
 • Přechylování

Sociokulturní aspekty

 • Významné kulturní akce – festivaly, filmy, svátky, jubilea

Lekce 6: Žijeme sportem

Lexikum

 • Sport – kde, jak a proč sportujeme, soutěže, jak se žije sportovcům

Gramatika

 • Nom. pl. Ma
 • Indefinitní a negativní zájmena a adverbia
 • Perfektivní futurum
 • Rozdíl mezi perfektivním a imperfektivním futurem

Sociokulturní aspekty

 • Významné osobnosti ze světa vědy a techniky, umění, kultury a sportu

Progress Test 2

Gramatika

 • Kontrola znalostí lekcí 4-6.

Lexikum

 • Kontrola znalostí lekcí 4-6.

Modul 3

Lekce 7: Ve městě a v přírodě, počasí

Lexikum

 • Krásy a zajímavosti Česka – podnebí, počasí, příroda, krajina, cestovatelé

Gramatika

 • Lokál singuláru – místo a čas
 • Deklinace – „kuře“, „dítě“
 • Věty bez subjektu
 • Fázová slovesa

Sociokulturní aspekty

 • Památky UNESCO a další zajímavosti a přírodní krásky ČR

Lekce 8: Cestujeme v zahraničí i doma

Lexikum

 • Cestujeme – hledání cesty, cestování do zahraničí, diplomatické služby, doprava a jízda autem

Gramatika

 • Lokál singuláru se slovesy
 • Slovesa pohybu – determinovaná a nedeterminovaná
 • Určení místa a času

Sociokulturní aspekty

 • Motorismus v ČR, čerpací stanice

Lekce 9: Cestujeme veřejnou dopravou, jsme na dovolené

Lexikum

 • Na dovolené – cestování, čím a jak, popis cesty, v cestovní kanceláři, cestování veřejnou dopravou

Gramatika

 • Instrumentál singuláru – forma a funkce
 • Prefixy u sloves pohybu – změna směru

Sociokulturní aspekty

 • Turisté v ČR, oblíbené destinace Čechů v zahraničí

Progress Test 3

Gramatika

 • Kontrola znalostí lekcí 7-9.

Lexikum

 • Kontrola znalostí lekcí 7-9.

Modul 4

Lekce 10: Sdělovací prostředky - média

Lexikum

 • Sdělovací prostředky – média – noviny, časopisy, rozhlas, televize, internet

Gramatika

 • Nepravidelné a pravidelné stupňování adjektiv a adverbií
 • Vokativ

Sociokulturní aspekty

 • Noviny, časopisy, televize, rozhlas v ČR

Lekce 11: Škola - vzdělání a studium

Lexikum

 • Škola – vzdělání a studium

Gramatika

 • Deklinace cizích slov – „centrum“, „studium“, „téma“
 • Adverbia z adjektiv
 • Reflexivní zájmeno „se“ a jeho deklinace

Sociokulturní aspekty

 • Systém školství v ČR, povinná školní docházka, maturita, nostrifikace, tituly

Lekce 12: Naše tělo a zdraví

Lexikum

 • Zdraví – lidské tělo, fyzické i duševní zdraví, u doktora

Gramatika

 • Zvláštní deklinace – části lidského těla
 • Imperativ
 • Další věty bez subjektu

Sociokulturní aspekty

 • Zdravotní péče, zdravotní pojišťovny

Progress Test 4

Gramatika

 • Kontrola znalostí lekcí 10-12.

Lexikum

 • Kontrola znalostí lekcí 10-12.

Modul 5

Lekce 13: Já, občan

Lexikum

 • Já, občan – stát, město, kraj, vláda, služby, krizové okamžiky

Gramatika

 • Slovesa z adjektiv – „zvětšovat/zvětšit“
 • Podmínková konjunkce „když“
 • Relativní zájmeno „který“
 • Posesivní adjektiva

Sociokulturní aspekty

 • Státní zřízení, vláda, ministerstva, kraje, politické strany, náboženství

Lekce 14: Opakování témat a lexika

Lexikum

 • Opakování témat a lexika

Gramatika

 • Opakování gramatiky

Sociokulturní aspekty

 • Prezidentova kancelář

Lekce 15: Opakovací test

Gramatika

 • Kontrola znalostí všech lekcí celého kurzu.

Lexikum

 • Kontrola znalostí všech lekcí celého kurzu.

Moduly je možné libovolně kombinovat – studující si podle rozpisu vybere ty moduly, které mu svým obsahem vyhovují.

Tip

 • zakupte jeden modul a vyzkoušejte vlastnosti a kvalitu kurzu nebo zakupte kurz celý (5 modulů) a ušetřete až 360 EUR!
 • začněte studovat od pokročilejšího modulu, pokud již znáte základy českého jazyka
 • vybírejte moduly podle nabízené gramatiky, tématu lekcí a slovní zásoby

Sleva

Čím více modulů si zakoupíte najednou, tim nižší cena bude v přepočtu za jeden modul.

Lekce

Každá lekce je rozdělena na tyto části:

Progress Test – úspěšné dokončení je podmínkou pro vstup do dalšího modulu

Lekce 15 – shrnuje veškeré gramatické jevy probrané v předešlých lekcích; příprava na závěrečnou postupovou zkoušku, která probíhá prezenční formou – její úspěšné vykonání je podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu

Další studijní materiály jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Vstupní test

Do kurzu se můžete přihlásit, pokud jste dosáhli alespoň znalostní úrovně A1.

Pokud si nejste jisti, zda je tento kurz pro vás vhodný, doporučujeme vykonat rozřazovací test; na jeho úvodní stránce zadejte všechny údaje; odpovězte na všechny otázky; po stisku tlačítka Vyhodnotit vám bude doporučen nejvhodnější kurz podle vašich znalostí.

Systémové požadavky a demo lekce

Co potřebujete ke vstupu do výukového systému

 • Moderní webový prohlížeč:
  Windows – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (nová verze s jádrem Chromium)
  macOS (OS X), iOS, Android – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (nová verze s jádrem Chromium)
  Linux (Ubuntu, openSUSE) – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

  Nepodporované webové prohlížeče: Internet Explorer, Microsoft Edge (starší verze), Safari.

 • Povolený JavaScript a cookies v prohlížeči.
  Toto nastavení bývá ve všech prohlížečích standardně povoleno nebo je uživatel požádán o povolení.
 • Minimální rozlišení obrazovky 1024x768 px.
 • Stabilní připojení k internetu min. 1 mbps. Rychlost připojení můžete otestovat zde.

  Vzhledem k většímu množství audio/video nahrávek a obrázků obsažených v kurzu nedoporučujeme používat připojení k internetu účtované podle objemu přenesených dat.

Nejprve si kurz vyzkoušejte

Na adrese http://ujop.itutor.cz/student jsou přístupné vzorové lekce z kurzů angličtiny a češtiny pro cizince.
Identifikace je „democj“ a heslo také „democj“.

Nápovědy a návody ke studiu online kurzů jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Certifikace

Všechny naše kurzy jsou certifikovány Českou asociací univerzitního distančního vzdělávání.

Certifikát ČADUV

Online kurz Čeština pro cizince – úroveň A2

Cena

1 modul: €150
2 moduly: €220 (ušetříte €80)
3 moduly: €290 (ušetříte €160)
4 moduly: €360 (ušetříte €240)
5 modulů: €390 (celý kurz zakoupený najednou – ušetříte €360)

SLEVY – pro jednotlivce viz popis kurzů, pro více účastníků ZDE.

Trvání kurzu

1 modul = 1 měsíc studia s asistencí lektora
2 moduly = 2 měsíce studia s asistencí lektora
3 moduly = 3 měsíce studia s asistencí lektora
4 moduly = 4 měsíce studia s asistencí lektora
5 modulů = 5 měsíců studia s asistencí lektora

(počet hodin je v e-learningu individuální – více o této formě studia v obecných informacích)

Vstupní test

Rozřazovací test

E-mail

cdv@ujop.cuni.cz

Způsob úhrady

Převodem
Platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

Doporučujeme

Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X