Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Na prázdninách s češtinou

Charakteristika kurzu

Škola Na prázdninách s češtinou je určena široké veřejnosti, od začátečníků až po pokročilé. Jedná se o intenzivně vzdělávací kurz s výukou češtiny v dopoledních hodinách a s nabídkou rozmanitých přednášek z českých reálií v angličtině i češtině, promítání českých filmů, kulturních a sportovních aktivit. V případě zájmu může být odpolední program doplněn krátkými výlety do okolí Prahy.

Výuka se koná ve studijním středisku Poděbrady asi 40 km východně od Prahy. Účastníci kurzu budou v úvodu kurzu přijati představitelem Univerzity Karlovy v Praze ve starobylém Karolinu. Na závěr studenti obdrží certifikát, ve kterém bude uvedeno, které úrovně (A1–B2) podle Společného evropského referenčního rámce dosáhli. Tento fakt jim bude zanesen i do Evropského jazykového pasu. Certifikáty budou předány v reprezentativní místnosti poděbradského zámku. Účastníkům též nabízíme možnost vykonat certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (její cena není zahrnuta v ceně kurzu). Studentům vysokých škol též nabízíme možnost nechat si přidělit za kurz kredity, které jim mohou být uznány domácí institucí.

Kurzů se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let (mladší jen v doprovodu některého z rodičů).
Ve zvláštních případech je možno přihlásit se i na kratší dobu, než odpovídá délce trvání kurzu.

Informace o dalších nabízeních kurzech mohou zájemci získat zde.

Poděbrady

Ubytování

Ubytování je zajištěno v hotelovém domě, Poděbrady, ulice Jana Opletala (5 minut pěšky od místa výuky) v dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Za příplatek možnost jednolůžkového pokoje nebo apartmánu. Po dohodě možnost přivézt si s sebou své domácí mazlíčky.

Ceny za ubytování

  • Dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím: 152 EUR/kurz (135 CZK/noc)
  • Návštěva na dvoulůžkovém pokoji (rodinný příslušník): 650 Kč/den

Zájemci mohou v tomto roce bydlet pouze ve dvoulůžkových pokojích.
Kvůli velké vytíženosti kapacity kolejí nemohou být v roce 2019 poskytovány jednolůžkové pokoje. Děkujeme za pochopení.

Platba za ubytování musí být provedena do začátku kurzu bezhotovostní platbou. Stipendisté mají hrazen pobyt v dvoulůžkových pokojích.

Více k ubytování...


Další program

  • Cyklus přednášek o České republice – historie, geografie, a dále například o české literatuře, filmu, hudbě, výtvarném umění – v návaznosti na některé přednášky návštěva muzeí a galerií.
  • Sportovní a kulturní aktivity (ping-pong, volejbal, bowling, kino, divadlo) a setkání s rodilými mluvčími.
  • Možnost zprostředkování lázeňských procedur (lázeňské procedury nejsou zahrnuty v ceně kurzu, zájemce si procedury hradí sám)
  • Prohlídka Karolina
  • Výlety do blízkého okolí – dle zájmu studentů – není zahrnuto v ceně kurzu

Pro více informací můžete navštívit facebookovou stránku: Letní škola slovanských studií

Program LŠSS Poděbrady 2018


Odborné semináře

Zájemcům o českou kinematografii nabízíme odpolední odborné přednášky a workshopy, a taktéž promítání českých
filmů. V programu kurzu jsou rovněž zahrnuty přednášky a semináře zaměřené na historii a vývoj českého divadla.
V případě zájmu je pro účastníky kurzu také otevírán divadelní seminář, který zájemcům poskytuje možnost zdokonalit své jazykové dovednosti prostřednictvím tvorby vlastního divadelního představení.
Dle preferencí účastníků kurzu je také možné zajistit přednášky, semináře či exkurze zaměřené na českou historii, výtvarné/hudební umění a architekturu.

Termín kurzu

1.7.-26.7.2019

Cena

780 EUR (výuka a učební materiály)

Místo výuky

5 vyučovacích hodin češtiny každý pracovní den v dopoledních hodinách (8.30 – 13.00 hod.), 1 vyučovací hodina trvá 45 minut
Možnost odpoledních konzultací i po předchozí domluvě s vyučujícím, návštěva pražských knihoven (zejména pro diplomanty)
Zpravidla 12 studentů ve skupině

Platební instrukce

Variabilní symbol pro platbu: 412
Více informací o platbě naleznete v podrobných informacích.

Slevy

Nabízíme slevu až 100 euro! Více o slevách.

Kontakt

helena.nagyova@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X