Kurzy

Kurzy

METODICKÉ SYMPOZIUM k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí

Cílová skupina

Metodické setkání k výuce českého jazyka je určeno především učitelům a lektorům vysokoškolských institucí či jiných organizací působících v oblasti vzdělávání, kteří vyučují češtinu mimo Českou republiku, jsou rodilými mluvčími nebo bohemisty nebo učiteli cizích jazyků s minimální znalostí češtiny na úrovni B2 podle SERR. 
Maximální počet účastníků je 25. O výsledku výběrového řízení budou zájemci o účast informováni do 31. 3. 2020. K účasti na Sympoziu je možné využít dotačního programu Erasmus+ a dalších.

Charakteristika

Základním cílem kurzu je posílit klíčové kompetence a dovednosti v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka, podpořit výuku českého jazyka v místě působení účastníků kurzu a rozvinout spolupráci mezi jednolivými účastníky i vysílajícími institucemi.
V rámci 30 vyučovacích hodin se zaměříme se na prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka a také na výměnu zkušeností z různých zahraničních pracovišť. Budeme se věnovat zejména technikám výuky základních řečových dovedností, gramatiky, Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, testování, novým technologiím ve výuce cizích jazyků, učebním materiálům (a práci s nimi) a v neposlední řadě aktuálním otázkám vývoje českého jazyka. Součástí sympozia je i vstupní seznamovací setkání účastníků (včetně občerstvení).

Absolvent/ka kurzu obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

Čím jsme se zabývali v loňském roce

  • Typologie učitelů
  • Učebnice ve výuce ČJC
  • Práce s textem
  • Adaptované texty ve výuce
  • Výuka a testování poslechu
  • Obecná čeština ve výuce
  • Publikování textů na Wiki
  • Výslovnost v souvislé řeči
  • a jiné

V rámci Sympozia mají účastnici možnost přihlásit k prezentaci vlastní metodický příspěvek v rozsahu 60 až 90 minut. V případě, že anotace příspěvku úspěšně projde recenzním řízením a příspěvek bude zařazen do programu Sympozia, má účastník nárok na snížení účastnického poplatku (viz informace níže). V případě zájmu o prezentaci příspěvku zašlete jeho anotaci spolu s informací o rozsahu do 13. 3. 2020 na e-mailovou adresu: moc@ujop.cuni.cz.

Z hodnocení uplynulých setkání

„Moc se mi zde líbilo – nové podněty, srovnání s mou prací, výměna informací s kolegy."
„Vysoká profesionalita přednášejících, perfektní organizace celého sympozia."
„Děkuju moc za tak skvělou možnost poznat něco nového a užitečného!"
„Líbilo se mi, že obsah lekcí byl rozmanitý, v programu byly nakombinované praktičtější workshopy a teoretické přednášky. Bezvadné!"
„Přednášky byly zajímavé a užitečné, už se těším na příležitost vyzkoušet nové typy a rady ve výuce."

Metodické a odborné centrum

Termín kurzu

8. - 12. června 2020

 

Cena

3 500 KČ (účastnický poplatek)

V případě, že bude příspěvek účastníka přijat do programa Sympozia, bude účastnický poplatek snížen na 3000 Kč

Hodinová dotace

6 x 45 min denně

Místo výuky

ÚJOP UK - hlavní budova

Vratislavova 29/10, Praha 2 (mapa)

 

Ubytování: Lze zajistit na kolejích ÚJOP UK (José Martího 407/2, Praha 6), každý účastník si ubytování hradí sám. 

Platební instrukce

Platební instrukce pro úhradu účastnického poplatku budou zaslány spolu s rozhodnutím o přijetí k účasti na Sympoziu.

Kontakt

tel.: +420 774 537 011

Email: moc@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X