Kurzy

Kurzy

METODICKÉ SYMPOZIUM k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí

Zcela výjimečný 13. ročník Sympozia úspěšně proběhl v online prostředí na platformě MS Teams. Jeho účastníky byli vybraní lektoři z osmi Českých center v zahraničí: Londýn, Kyjev, Mnichov, Moskva, Sofie, Tokio, Varšava a Vídeň.

 

KOMENTÁŘE ÚČASTNÍKŮ 

Přivítali jsme pravidelné účastníky, tentokrát ve formátu online.
„Moc děkuju za možnost zase pocítit tu zvláštní inspirující atmosféru, přejímat zkušenosti lektorek a lektorů UJOP UK. Každý rok se na sympozium strašně těším :) pro mě je velkou inspirací a stimulem k rozvoji."

Přivítali jsme účastníky z dalekých krajů.
„Díky online konceptu jsem se mohla vůbec poprvé zúčastnit a jsem za to opravdu vděčná. Překvapilo mě, že vše fungovalo bezproblémově."

Využívali jsme metodu flipped class.
„Domácí úkoly a přípravné materiály se mi moc líbily, nebyly příliš komplikované, ale pomáhaly opakovat materiály lekcí."

Náplň a organizace kurzu byla i v online prostředí profesionální.
„Kurz byl pro mne velmi přínosný, bylo zajímavé vyzkoušet nový formát. Líbilo se mi, že jsme dostávali přípravné úkoly – pomáhá to naladit se na téma přednášky a je to v mnoha aspektech pak efektivnější. Také bylo dobré dostávat domácí úkoly. Organizace byla výborná a líbila se mi široká škála témat."

„S organizací a náplní kurzu jsem úplně spokojen a rozhodně bych ho každému, kdo ČCJ učil nebo jen o tom uvažuje, doporučil. Moc rád jsem poznal odborníky ÚJOPu a dalších bohemistických pracovišť ČR a dost jsem se jejich nápady a celkovým postojem k práci inspiroval."

„Oceňuji jako velice přínosnou příležitost sdílet názory a zkušenosti s kolegy z celého světa."

Příští, 14. ročník, proběhne 7. - 11. 6. 2021. Přihlášky otevíráme v lednu 2021.

Charakteristika kurzu

Základním cílem kurzu je posílit klíčové kompetence a dovednosti v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka, podpořit výuku českého jazyka v místě působení účastníků kurzu a rozvinout spolupráci mezi jednotlivými účastníky i vysílajícími institucemi. Zaměřuje se na prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka a také na výměnu zkušeností z různých zahraničních pracovišť. Budeme se věnovat zejména technikám výuky základních řečových dovedností, gramatiky, Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, testování, novým technologiím ve výuce cizích jazyků.

Absolvent/ka kurzu obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

Metodické a odborné centrum

Termín kurzu

7. - 11. června 2021

Kontakt

tel.: +420 774 537 011
Email: moc@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X