Kurzy

Kurzy

METODICKÉ SYMPOZIUM k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí

Letos nás čeká už 14. ročník Sympozia. Protože změny mohou být rychlé a nepředvídatelné, uspořádáme i tento ročník v online formátu, a to v platformě ZOOM. Každý den pro vás budou připravená dvě témata, tj. celkem 10 seminářů z okruhů FONETIKA – GRAMATIKA – ONLINE VÝUKA.

 KOMENTÁŘE ÚČASTNÍKŮ ONLINE SYMPOZIA 2020

Přivítali jsme pravidelné účastníky, tentokrát ve formátu online.
„Moc děkuju za možnost zase pocítit tu zvláštní inspirující atmosféru, přejímat zkušenosti lektorek a lektorů UJOP UK. Každý rok se na sympozium strašně těším :) pro mě je velkou inspirací a stimulem k rozvoji."

Přivítali jsme účastníky z dalekých krajů.
„Díky online konceptu jsem se mohla vůbec poprvé zúčastnit a jsem za to opravdu vděčná. Překvapilo mě, že vše fungovalo bezproblémově."

Využívali jsme metodu flipped class.
„Domácí úkoly a přípravné materiály se mi moc líbily, nebyly příliš komplikované, ale pomáhaly opakovat materiály lekcí."

Náplň a organizace kurzu byla i v online prostředí profesionální.
„Kurz byl pro mne velmi přínosný, bylo zajímavé vyzkoušet nový formát. Líbilo se mi, že jsme dostávali přípravné úkoly – pomáhá to naladit se na téma přednášky a je to v mnoha aspektech pak efektivnější. Také bylo dobré dostávat domácí úkoly. Organizace byla výborná a líbila se mi široká škála témat."

„S organizací a náplní kurzu jsem úplně spokojen a rozhodně bych ho každému, kdo ČCJ učil nebo jen o tom uvažuje, doporučil. Moc rád jsem poznal odborníky ÚJOPu a dalších bohemistických pracovišť ČR a dost jsem se jejich nápady a celkovým postojem k práci inspiroval."

„Oceňuji jako velice přínosnou příležitost sdílet názory a zkušenosti s kolegy z celého světa."

Charakteristika kurzu

Základním cílem kurzu je posílit klíčové kompetence a dovednosti v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka, podpořit výuku českého jazyka v místě působení účastníků kurzu a rozvinout spolupráci mezi jednotlivými účastníky i vysílajícími institucemi. Zaměřuje se na prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka a také na výměnu zkušeností z různých zahraničních pracovišť. Budeme se věnovat zejména technikám výuky základních řečových dovedností, gramatiky, Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, testování, novým technologiím ve výuce cizích jazyků.

Absolvent/ka kurzu obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

Metodické a odborné centrum

Termín kurzu

7. - 11. června 2021

Cena

3 500 Kč / 140 EUR

Poplatek za storno - manipulační poplatek 200 Kč/ 8 EUR, pokud účast zrušíte a budeme vám vracet peníze.

Platební instrukce

Úhradu proveďte do 9. 5. 2021 převodem na:


Číslo účtu: 107-8145640267/0100

IBAN: CZ61 0100 0001 1510 5582 0297

Variabilní symbol: 42153

Zpráva příjemci: jméno příjmení (např. Jan Novák)


Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX

Účet: UK, ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.

Potvrzení o platbě:

Vyžadujete-li potvrzení o platbě, zašlete příslušné údaje na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz SOUČASNĚ S PLATBOU.

Vyžadujete-li vystavení faktury, zašlete příslušné údaje na e-mail jana.sroubkova@ujop.cuni.cz PŘED
PLATBOU.

Kontakt

tel.: +420 774 537 011
Email: moc@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X