Kurzy

Kurzy

METODICKÉ SYMPOZIUM k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí

Cílová skupina

Metodické setkání k výuce českého jazyka je určeno pro učitele a lektory, kteří vyučují češtinu mimo Českou republiku, jsou rodilými mluvčími nebo bohemisty nebo učiteli cizích jazyků s minimální znalostí češtiny na úrovni B2 podle SERR. Typ školy, nebo instituce, pro kterou zájemci pracují, není specifikován.
Maximální počet účastníků je 22. O výsledku výběrového řízení budou zájemci o účast informováni do 31. 3. 2017.

Charakteristika

Základním vzdělávacím záměrem je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. V rámci 30 vyučovacích hodin přímé výuky se zaměříme se na prohloubení a doplnění znalostí z oblasti metodiky a didaktiky češtiny jako cizího jazyka a také na výměnu zkušeností z různých zahraničních pracovišť. Budeme se věnovat zejména technikám výuky základních řečových dovedností, gramatiky, Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, testování, novým technologiím ve výuce cizích jazyků, učebním materiálům (a práci s nimi) a v neposlední řadě aktuálním otázkám vývoje českého jazyka. Součástí sympozia je i vstupní seznamovací setkání účastníků (včetně občerstvení).

V kurzu vyučují přední odborníci na danou problematiku. Absolvent/ka kurzu obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

Čím jsme se zabývali v loňském roce

 •  Psaní ve výuce ČJC
 • Čtení ve výuce ČJC
 • Využití videa ve výuce reálií
 • Využití písně ve výuce gramatiky češtiny jako cizího jazyka
 • Jedno téma – mnoho aktivit
 • Využití korpusu ve výuce
 • Současná čeština
 • O lexikálních chybách v psaném projevu
 • Sylabus: co a k čemu?
 • Hodnocení ve výuce
 • a jiné.

 

Uvítáme, pokud se rozhodnete přispět do diskuse vlastním příspěvkem. V tom případě zašlete spolu s přihláškou téma, kterým byste se chtěl/a zabývat – stručnou anotaci a časový předpoklad (v minutách). V rámci kurzu vyhradíme jeden až dva bloky přímo účastníkům. Vaše anotace projdou následně výběrovým řízením.

Z hodnocení uplynulých setkání

„Velmi pozitivní dojem. Skvělá témata, skvělí přednášející i koordinátoři."
„Skvělá koordinace, velmi dobrý program, vystoupení účastníků, skladba. Děkuji mockrát. Bylo to velmi užitečné, inspirující a přínosné, jako vždycky."
„Velmi jsem ocenila konkrétní tipy a rady pro výuku, doporučení knih, materiálů. Široká paleta témat."
„Program setkání byl opravdu pestrý, rozmanitý, a moc dobrý. Podařilo se vám pozvat nejlepší odborníky. Získané znalosti určitě použiji v praxi."
„Pro mě osobně je to jedinečná příležitost, abych poznala nové tendence, metody a zkušenosti ostatních kolegyň a kolegů. S metodickým setkáním jsem velmi spokojená."
„Vynikající, přátelské a milé prostředí. Velmi vydařené setkání."
„Výborná organizace, dostatek informací a komunikace před setkáním. Skvělá lokalita, většina příspěvků zajímavá a přínosná. Díky za nové podněty!"

 

Metodické a odborné centrum

Termín kurzu

12. - 16. června 2017

 

Cena

2 800 KČ (účastnický poplatek)

Hodinová dotace

6 vyučovacích jednotek denně

Místo výuky

Vratislavova 29/10, Praha 2 (mapa)

 

Ubytování: Lze zajistit na kolejích v místě výuky, každý účastník si ubytování hradí sám.

Platební instrukce

Platební instrukce pro úhradu účastnického poplatku budou zaslány spolu s rozhodnutím o přijetí k účasti na sympoziu.

Kontakt

tel.: +420 725 684 418

Email: barbora.stindlova@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
skype: marketingujop Napište nám
X