Kurzy

Kurzy

Medicína a přírodní vědy

Přípravné kurzy ke studiu medicíny a přírodních věd probíhají ve středisku Mariánské Lázně, příprava k oboru biomedicínská technika ve středisku Liberec. Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty, z nichž uchazeč o studium bude skládat přijímací zkoušku na VŠ – biologie, fyzika a chemie.

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

 • všeobecné lékařství
 • zubní lékařství
 • veterinární lékařství
 • farmacie
 • specializace ve zdravotnictví
 • geologie
 • chemie
 • biologie
 • biomedicínská technika

Středisko Liberec

Spolupracujeme s Ústavem zdravotnických studií TUL, který nabízí 2 zajímavé studijní programy:

a) Biomedicínská technika – bakalářský program
b) Biomedicínské inženýrství - navazující dvouletý program, toto studium je zaměřené na kardiologii a robotiku v medicíně. Studenti absolvují stáže v pražském IKEM.

V 1. semestru probíhá intenzivní výuka českého jazyka, ve 2. semestru přibývají odborné předměty, které se vyučují přímo v prostorách TUL

Kurz je možné absolvovat ve dvou variantách:

 1. Standardní (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů):
  35 hodin týdně

 2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku češtiny):
  zimní semestr – 25 hodin týdně
  letní semestr – 25 hodin týdně

Podle vašeho zájmu a zvoleného studijního oboru si můžete dokoupit další – předměty.

V 1. semestru probíhá intenzivní výuka českého jazyka, která je od října doplněna výukou odborných předmětů (celkem 35 hodin za týden). Studenti, kteří si zakoupí dokupovací kurz ( intenzivní čeština), si mohou odborné předměty podle vlastního výběru při nástupu do kurzu dokoupit.

Ve 2. semestru je výuka odborných předmětů navýšena a studenti se intenzivně připravují k přijímacím zkouškám na zvolenou vysokou školu.

Oba semestry jsou zakončeny semestrální zkouškou. Zkouška na úrovni B2 (letní semestr) umožňuje studium na českých vysokých školách.

Termín kurzu

září 2017 - červen 2018

Cena
 1. Standardní kurz (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů)
  4 640 €

 2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku češtiny)
  3 690 €
Hodinová dotace
 1. Standardní kurz – 35 hodin týdně

 2. Intenzivní čeština:
  zimní semestr – 25 hodin týdně
  letní semestr – 25 hodin týdně
E-mail

studref3@ujop.cuni.cz
dana.nevrklova@ujop.cuni.cz

Kontakt

Mgr. Dana Nevrklová
tel.: +420 485 105 024

Upozornění

V tuto dobu není možné se přihlásit pro studenty s vízovou povinností. Studenti ze zemí Evropské Unie se mohou přihlásit na e-mailu studujop@ujop.cuni.cz.

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Středisko Mariánské Lázně

Kromě češtiny se studenti podrobně věnují biologii, fyzice a chemii, dále mají latinu a základy logiky.

Ubytování nabízíme ve studentské koleji, kde studenti mohou využít možnost stravování v místní jídelně.

Termín kurzu

září 2017 - červen 2018

Cena

5 140 €

Hodinová dotace

35 hodin týdně

E-mail

studref3@ujop.cuni.cz
petr.hala@ujop.cuni.cz

Upozornění

V tuto dobu není možné se přihlásit pro studenty s vízovou povinností. Studenti ze zemí Evropské Unie se mohou přihlásit na e-mailu studujop@ujop.cuni.cz.

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
skype: marketingujop Napište nám
X