Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Obecné informace

O středisku

Studijní středisko  Mariánské Lázně je specializované pracoviště zaměřené na přípravu zahraničních studentů ke studiu na českých vysokých školách.
Celoroční kurz připravuje studenty ke studiu přírodovědných, veterinárně medicínských, farmaceutických, medicínských a zdravotnických oborů českých vysokých škol.
Studia se mohou účastnit studenti stipendisté vlády České republiky a studenti samoplátci. Informace o poskytování stipendií Vám podá příslušné zastupitelství České republiky.

nahoru

Organizace studia

Studium v přípravném kurzu je dvousemestrální. Zimní semestr začíná přibližně v polovině září dvoutýdenní intenzivní výukou češtiny. Do této výuky jsou studenti zařazováni podle data svého příjezdu.
Od měsíce října jsou studenti rozděleni do tříd podle svého zaměření. V prvním semestru je převážná část výuky věnována češtině. Jde o základní kurz umožňující studentům získat orientaci v každodenních komunikativních situacích a osvojit si základy české gramatiky. Úspěšní studenti dosáhnou na konci semestru úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce. Češtinu doplňuje biologie, chemie a fyzika. Výuka v zimním semestru je uzavřena koncem ledna semestrálními zkouškami.
Studium v letním semestru začíná v únoru a trvá do konce května. Ve druhém semestru navazuje výuka specializované češtiny pro lékařské a přírodovědné obory. Rozšiřuje se výuka biologie, chemie a fyziky, případně matematiky, latiny a základů logiky, podle požadavků jednotlivých fakult a studijních oborů.
Úspěšní studenti dosáhnou na konci semestru z češtiny úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce, což prokáží u závěrečných zkoušek. Úspěšné vykonání zkoušky z češtiny na úrovni B2 je nutnou podmínkou k přijetí ke studiu na téměř všech vysokých školách. Závěrečné zkoušky vykonají studenti také z biologie, chemie a fyziky (případně z matematiky). Úspěšní absolventi obdrží doklad o zakončení studia.

nahoru

Na jaké vysoké školy připravujete?

Magisterské studijní programy

V magisterském studijním programu (5–6 roků studia) lze studovat například tyto obory:

 

 

 

 

 

Bakalářské studijní programy

V bakalářském studijním programu (3 roky studia) lze studovat například tyto obory:

 • Specializace ve zdravotnictví – fyzioterapie, ergoterapie, ošetřovatelství (všeobecná sestra, porodní asistentka), zdravotní laborant, optometrie, radiologický asistent, zdravotnická technika, rehabilitace, zdravotní záchranář, ortotik a protetik

 • Farmakochemie a medicinální materiály, syntéza a výroba léčiv

 • Veterinární hygiena a ekologie

 • Biologie (genetika, imunologie, mikrobiologie, parazitologie, antropologie, botanika, zoologie, ekologie)

 • Ekologie a ochrana životního prostředí

 • Chemie (anorganická, organická, analytická, jaderná, makromolekulární, životního prostředí, potravin, odpadů)

 • Biochemie

 • Geologie

 • Zemědělské obory (zemědělství, zootechnika, fytotechnika, rostlinolékařství, zahradnictví, chovy – speciální a koní, udržitelné využívání přírodních zdrojů, dřevařství, lesnictví, krajinářství)

 • Zemědělská specializace (zemědělství tropů a subtropů)

  Po úspěšném ukončení bakalářského studijního programu (získá titul bakalář Bc.) může student pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu v daném oboru (získá titul magistr Mgr. nebo inženýr Ing.). Nabídka studijních programů se každý rok rozšiřuje o další obory.

  Přijímací zkoušky jsou obvykle zaměřeny na ověření zvládnutí českého jazyka (na některé fakulty je požadována zkouška z češtiny) a profilových předmětů (biologie, chemie, fyzika, matematika) na úrovni českých středních škol. Některé školy doplňují zkoušky testem všeobecných studijních předpokladů. Náplni zkoušek je podřízena i výuka během přípravného ročníku.

 

nahoru

Ubytování

Ubytování je poskytováno ve studentské koleji. V případě nutnosti může být poskytnuto dočasné ubytování také pro příbuzné nebo přátele, kteří studenta doprovázejí.            

Ve studentské koleji je možno poskytnout stravování. Toto není zahrnuto v ceně kurzu ani ubytování.

Více o ubytování

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X