Kurzy

Kurzy

Medicína a přírodní vědy

Přípravné programy ke studiu medicíny a přírodních věd probíhají ve středisku Mariánské Lázně, příprava k oboru biomedicínská technika ve středisku Liberec. Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty, z nichž uchazeč o studium bude skládat přijímací zkoušku na VŠ – biologie, fyzika a chemie.

Programy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

 • všeobecné lékařství
 • zubní lékařství
 • veterinární lékařství
 • farmacie
 • specializace ve zdravotnictví
 • geologie
 • chemie
 • biologie
 • biomedicínská technika

Zájemce může zvolit přípravný program jednoletý nebo dvouletý. Cílem obou variant je dosáhnout v češtině jazykových dovedností na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky a v odborných předmětech (biologie, fyzika, chemie) dosáhnout úrovně, která je standardní pro maturanty na českých gymnáziích.

Jednoletý přípravný program

Je vhodný zejména pro ty uchazeče, kteří mají v uvedených odborných předmětech dobré základy ze studia na střední škole, nebo pro ty, jejichž jazyk není příliš vzdálen od češtiny (např. slovanské jazyky).

Nástavbový přípravný program

Je určen zejména těm, kteří mají po absolvování Jednoletého přípravného programu velké nedostatky v odborných předmětech nebo některý z nich doma vůbec nestudovali, a těm, jejichž jazyková úroveň je B1 podle SERR.

Cílem programu je získat jazykové dovednosti v češtině na úrovni B2 podle SERR pro jazyky a prohloubit úroveň znalostí z biologie, fyziky a chemie.

Student bude zařazen do studijní skupiny odpovídající úrovni jeho znalostí a potřebám. Požadovanou vstupní jazykovou úroveň (B1 z češtiny podle SERR pro jazyky) prokáže zkouškou v počátku programu. V případě nedostatečné jazykové úrovně mu bude nabídnut odpovídající program s nutností uhradit rozdíl v ceně programů (Jednoletý přípravný program ke studiu medicíny a přírodních věd).

Dvouletý přípravný program

Je určen zejména těm, kteří mají velké nedostatky v odborných předmětech nebo některý z nich doma vůbec nestudovali, a těm, jejichž jazyk má zcela odlišnou strukturu od češtiny (např. východoasijské jazyky nebo jiné jazyky neužívající latinku). Do dvouletého programu je možno přihlásit se přímo nebo přestoupit z jednoletého na základě výsledků diagnostického testu, který proběhne v druhé polovině listopadu.

Cílem prvního roku studia bude získat jazykové dovednosti v češtině na úrovni B1 podle SERR pro jazyky a osvojit si základní terminologii odborných předmětů. Druhý rok pak bude věnován výuce biologie, fyziky, chemie a zvýšení jazykové úrovně na B2.

Středisko Mariánské Lázně

Kromě češtiny se studenti podrobně věnují biologii, fyzice a chemii, dále mají latinu a základy logiky.

Ubytování nabízíme ve studentské koleji, kde studenti mohou využít možnost stravování v místní jídelně.

Termín kurzu

září 2018 - červen 2019

Cena

5 140 EUR

Hodinová dotace

35 hodin týdně

E-mail

studref3@ujop.cuni.cz
petr.hala@ujop.cuni.cz

Upozornění

Prodloužili jsme příjem přihlášek pro studenty s vízovou povinností do 31. května 2018. Od 1. června 2018 přijímáme pouze přihlášky od studentů bez vízové povinnosti.

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Středisko Liberec

Spolupracujeme s Ústavem zdravotnických studií TUL, který nabízí 2 zajímavé studijní programy:

a) Biomedicínská technika – bakalářský program
b) Biomedicínské inženýrství - navazující dvouletý program, toto studium je zaměřené na kardiologii a robotiku v medicíně. Studenti absolvují stáže v pražském IKEM.
c) všeobecná sestra – bakalářský program

V 1. semestru probíhá intenzivní výuka českého jazyka, ve 2. semestru přibývají odborné předměty, které se vyučují přímo v prostorách TUL

Kurz je možné absolvovat ve dvou variantách:

 1. Standardní (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů):
  35 hodin týdně

 2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku češtiny):
  zimní semestr – 25 hodin týdně
  letní semestr – 25 hodin týdně

Podle vašeho zájmu a zvoleného studijního oboru si můžete dokoupit další – předměty.

V 1. semestru probíhá intenzivní výuka českého jazyka, která je od října doplněna výukou odborných předmětů (celkem 35 hodin za týden). Studenti, kteří si zakoupí dokupovací kurz ( intenzivní čeština), si mohou odborné předměty podle vlastního výběru při nástupu do kurzu dokoupit.

Ve 2. semestru je výuka odborných předmětů navýšena a studenti se intenzivně připravují k přijímacím zkouškám na zvolenou vysokou školu.

Oba semestry jsou zakončeny semestrální zkouškou. Zkouška na úrovni B2 (letní semestr) umožňuje studium na českých vysokých školách.

Termín kurzu

září 2018 - červen 2019

Cena
 1. Standardní kurz (obsahuje výuku češtiny a odborných předmětů)
  4 640 €

 2. Intenzivní čeština (obsahuje intenzivní výuku češtiny)
  3 690 €
Hodinová dotace
 1. Standardní kurz – 35 hodin týdně

 2. Intenzivní čeština:
  zimní semestr – 25 hodin týdně
  letní semestr – 25 hodin týdně
E-mail

studref3@ujop.cuni.cz
dana.nevrklova@ujop.cuni.cz

Kontakt

Mgr. Dana Nevrklová
tel.: +420 485 105 024

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Mariánské Lázně - nástavbový přípravný program

Kromě češtiny se studenti podrobně věnují biologii, fyzice a chemii, dále mají latinu a základy logiky.

Ubytování nabízíme ve studentské koleji, kde studenti mohou využít možnost stravování v místní jídelně.

Student bude zařazen do studijní skupiny odpovídající úrovni jeho znalostí a potřebám. Požadovanou vstupní jazykovou úroveň (B1 z češtiny podle SERR pro jazyky) prokáže zkouškou v počátku programu. V případě nedostatečné jazykové úrovně mu bude nabídnut odpovídající program s nutností uhradit rozdíl v ceně programů (Jednoletý přípravný program ke studiu medicíny a přírodních věd).

Termín kurzu

září 2018 až červen 2019

Cena

3530 EUR

Hodinová dotace

25 hodin týdně

E-mail

studref3@ujop.cuni.cz

Upozornění

Mgr. Klára Kosová


+420 224 990 455

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit

Marianské lázně 2 - roky

Kromě češtiny se studenti podrobně věnují biologii, fyzice a chemii, dále mají latinu a základy logiky.

Ubytování nabízíme ve studentské koleji, kde studenti mohou využít možnost stravování v místní jídelně.

Termín kurzu

září 2018 až červen 2020

Cena

8 670 EUR za celé dvouleté studium

Hodinová dotace

25 hodin týdně 1. rok, 35 hodin týdně druhý rok

E-mail

studref3@ujop.cuni.cz

Kontakt

Mgr. Klára Kosová

+420 224 990 455

Upozornění

Prodloužili jsme příjem přihlášek pro studenty s vízovou povinností do 31. května 2018. Od 1. června 2018 přijímáme pouze přihlášky od studentů bez vízové povinnosti.

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X