Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Medicína a přírodní vědy

Přípravné programy ke studiu medicíny a přírodních věd probíhají ve středisku Mariánské Lázně. Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty, z nichž uchazeč o studium bude skládat přijímací zkoušku na VŠ – biologie, fyzika a chemie.

Programy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

  • všeobecné lékařství
  • zubní lékařství
  • veterinární lékařství
  • farmacie
  • specializace ve zdravotnictví
  • geologie
  • chemie
  • biologie
  • biomedicínská technika

Zájemce může zvolit přípravný program jednoletý nebo dvouletý. Cílem obou variant je dosáhnout v češtině jazykových dovedností na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky a v odborných předmětech (biologie, fyzika, chemie) dosáhnout úrovně, která je standardní pro maturanty na českých gymnáziích.

Jednoletý přípravný program

Je vhodný zejména pro ty uchazeče, kteří mají v uvedených odborných předmětech dobré základy ze studia na střední škole, nebo pro ty, jejichž jazyk není příliš vzdálen od češtiny (např. slovanské jazyky).

Nástavbový přípravný program

Je určen zejména těm, kteří mají po absolvování Jednoletého přípravného programu velké nedostatky v odborných předmětech nebo některý z nich doma vůbec nestudovali, a těm, jejichž jazyková úroveň je B1 podle SERR.

Cílem programu je získat jazykové dovednosti v češtině na úrovni B2 podle SERR pro jazyky a prohloubit úroveň znalostí z biologie, fyziky a chemie.

Student bude zařazen do studijní skupiny odpovídající úrovni jeho znalostí a potřebám. Požadovanou vstupní jazykovou úroveň (B1 z češtiny podle SERR pro jazyky) prokáže zkouškou v počátku programu. V případě nedostatečné jazykové úrovně mu bude nabídnut odpovídající program s nutností uhradit rozdíl v ceně programů (Jednoletý přípravný program ke studiu medicíny a přírodních věd).

Dvouletý přípravný program

Je určen zejména těm, kteří mají velké nedostatky v odborných předmětech nebo některý z nich doma vůbec nestudovali, a těm, jejichž jazyk má zcela odlišnou strukturu od češtiny (např. východoasijské jazyky nebo jiné jazyky neužívající latinku). Do dvouletého programu je možno přihlásit se přímo nebo přestoupit z jednoletého na základě výsledků diagnostického testu, který proběhne v druhé polovině listopadu.

Cílem prvního roku studia bude získat jazykové dovednosti v češtině na úrovni B1 podle SERR pro jazyky a osvojit si základní terminologii odborných předmětů. Druhý rok pak bude věnován výuce biologie, fyziky, chemie a zvýšení jazykové úrovně na B2.

Středisko Mariánské Lázně

Kromě češtiny se studenti podrobně věnují biologii, fyzice a chemii, dále mají latinu a základy logiky.

Ubytování nabízíme ve studentské koleji, kde studenti mohou využít možnost stravování v místní jídelně.

Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena

5 340 EUR

Hodinová dotace

35 hodin týdně

E-mail

studref3@ujop.cuni.cz
petr.hala@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Mariánské Lázně - nástavbový přípravný program

Kromě češtiny se studenti podrobně věnují biologii, fyzice a chemii, dále mají latinu a základy logiky.

Ubytování nabízíme ve studentské koleji, kde studenti mohou využít možnost stravování v místní jídelně.

Student bude zařazen do studijní skupiny odpovídající úrovni jeho znalostí a potřebám. Požadovanou vstupní jazykovou úroveň (B1 z češtiny podle SERR pro jazyky) prokáže zkouškou v počátku programu. V případě nedostatečné jazykové úrovně mu bude nabídnut odpovídající program s nutností uhradit rozdíl v ceně programů (Jednoletý přípravný program ke studiu medicíny a přírodních věd).

Termín kurzu

září 2020 až červen 2021

Cena

3 650 EUR

Hodinová dotace

25 hodin týdně

E-mail

studref3@ujop.cuni.cz

Upozornění

Mgr. Klára Kosová


+420 224 990 455

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Marianské lázně 2 - roky

Kromě češtiny se studenti podrobně věnují biologii, fyzice a chemii, dále mají latinu a základy logiky.

Ubytování nabízíme ve studentské koleji, kde studenti mohou využít možnost stravování v místní jídelně.

Termín kurzu

září 2020 - červen 2022

Cena

8 890 EUR  za celé dvouleté studium

Hodinová dotace

25 hodin týdně 1. rok, 35 hodin týdně druhý rok

E-mail

studref3@ujop.cuni.cz

Kontakt

Mgr. Klára Kosová

+420 224 990 455

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X