Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Letní škola slovanských studií

Milí studenti, kvůli pandemii onemocnění vyvolaného novým koronavirem (COVID-19) jsme byli nuceni, bohužel, kurz v létě 2020 zrušit. Těšíme se na vás v létě 2021!

Charakteristika kurzu

Letní škola slovanských studií je určena široké veřejnosti od začátečníků až po pokročilé. Spojuje v sobě intenzivní kurz češtiny (dopoledne) s nabídkou rozmanitých přednášek z českých  reálií v angličtině i češtině, promítání českých filmů, kulturních a  sportovních aktivit (odpoledne). V případě zájmu může být odpolední program doplněn krátkými výlety do okolí Prahy.

Výuka se koná ve studijním  středisku Poděbrady asi 40 km východně od Prahy.
Účastníci kurzu budou v úvodu kurzu přijati představitelem Univerzity Karlovy v Praze ve starobylém  Karolinu. Na závěr studenti obdrží certifikát, ve kterém bude uvedeno, které úrovně (A1–B2) podle Společného  evropského referenčního rámce dosáhli (tento fakt jim bude zanesen i do  Evropského jazykového pasu. Certifikáty budou předány v reprezentativní  místnosti poděbradského zámku.

Účastníkům též nabízíme možnost vykonat certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (její cena není zahrnuta  v ceně kurzu). Studentům vysokých škol též nabízíme možnost nechat si přidělit za kurz kredity, které jim mohou být uznány domácí institucí.

Kurzu se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let (mladší jen v doprovodu některého z rodičů).
Ve zvláštních případech je možno přihlásit se i na kratší dobu, než odpovídá délce trvání kurzu.


Informace o dalších nabízeních kurzech mohou zájemci získat zde.

Středisko Poděbrady

Ubytování

Ubytování je zajištěno v hotelovém domě, Poděbrady, ulice Jana Opletala (5 minut pěšky od místa výuky) v dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 

Ceny za ubytování

  • Dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím: 243 EUR/kurz (225 CZK/noc)
  • Návštěva na dvoulůžkovém pokoji (rodinný příslušník): 650 Kč/den

Zájemci mohou v tomto roce bydlet pouze ve dvoulůžkových pokojích.
Kvůli velké vytíženosti kapacity kolejí nemohou být v roce 2020 poskytovány jednolůžkové pokoje. Děkujeme za pochopení.

Platba za ubytování musí být provedena do začátku kurzu bezhotovostní platbou. Stipendisté mají hrazen pobyt v dvoulůžkových pokojích.

Více k ubytování...

Další program

  • Cyklus přednášek o České republice – historie, geografie, a dále například o české literatuře, filmu, hudbě, výtvarném umění – v návaznosti na některé přednášky návštěva muzeí a galerií.
  • Sportovní a kulturní aktivity (ping-pong, volejbal, bowling, kino, divadlo) a setkání s rodilými mluvčími.
  • Možnost zprostředkování lázeňských procedur (lázeňské procedury nejsou zahrnuty v ceně kurzu, zájemce si procedury hradí sám)
  • Prohlídka Karolina
  • Výlety do blízkého okolí – dle zájmu studentů – není zahrnuto v ceně kurzu

Pro více informací můžete navštívit facebookovou stránku: Letní škola slovanských studií

Termín kurzu

6.7.2020-31.7.2020

Cena

780 EUR (výuka a učební materiály)

Místo výuky

5 vyučovacích hodin češtiny každý pracovní den v dopoledních hodinách (8.30 – 13.00 hod.), 1 vyučovací hodina trvá 45 minut
Možnost odpoledních konzultací i po předchozí domluvě s vyučujícím, návštěva pražských knihoven (zejména pro diplomanty)
Zpravidla 12 studentů ve skupině

Platební instrukce

Více o platbě naleznete v podrobných informacích.

Slevy

Nabízíme slevu až 100 euro! Více o slevách.

Kontakt

helena.nagyova@ujop.cuni.cz (Informace pouze o LŠ slovanských studií).

+420 733 159 866

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X