Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Další informace

Storno podmínky

Strono kurzu:

V okamžiku nástupu studenta do letního kurzu, není nárok na vrácení kurzovného.

V případě, že uchazeč zruší svoji účast v kurzu nejpozději 2 týdny před jeho zahájením, peníze za kurz mu budou vráceny po odečtení administrativního poplatku 120 EUR a 3,5% ze zbylé částky.

V případě, že zájemce použije k získání víza podpůrné dokumenty vydané naším ústavem a toto vízum použije k příjezdu do ČR, má se za to, že do kurzu nastoupil a tudíž nemá nárok na vrácení kurzovného.

Uhrazením ceny kurzu student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.

Storno ubytování:

V okamžiku nástupu studenta do ubytovacího zařízení, není nárok na vrácení kolejného.

V případě, že uchazeč zruší ubytování nejpozději 2 týdny před jeho zahájením, kolejné mu bude vráceno. Pokud se ubytování stornuje po 1.6.2019, kolejné bude vráceno po odečtení 120 EUR a 3,5% ze zbylé částky.
Pokud se ubytování stornuje před 1.6.2019, kolejné bude vráceno po odečtení 3,5% z ceny za ubytování.

V případě, že zájemce použije k získání víza podpůrné dokumenty vydané naším ústavem a toto vízum použije k příjezdu do ČR, má se za to, že k ubytování nastoupil a tudíž nemá nárok na vrácení kolejného.

Uhrazením ceny za ubytování student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.

nahoru

Slevy

Poskytujeme dvě kategorie slev:

1) Slevu 50 EUR na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

Studentům, kteří se už účastnili našeho letního kurzu.
Účastníkům z jedné rodiny.
Skupinám čtyři a více osob přihlášených na jeden kurz.

Výše uvedené slevy nelze sčítat.

(2) Slevu 50 EUR na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

Pro kurz FLAS: účastníkům, kteří zaplatí celou úhradu za kurz do 6.5.2019.
Pro ostatní kurzy: účastníkům, kteří zaplatí celou úhradu za kurz do 31. 5. 2019.

(3) Slevu 10 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

Účastníkům kurzů češtiny pořádaných Českými centry v zahraničí.

Maximálně lze dosáhnout celkové slevy až 100 EUR.

nahoru

Víza

Potvrzení o registraci v kurzu je možné vydat až po zaplacení plné ceny kurzu.

Potvrzení o registraci vydáváme pouze jako podklad pro udělení turistického víza.

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X