Kurzy

Kurzy

Další informace

Instrukce k platbě

Číslo účtu (pouze CZK): 83732011/0100
IBAN (pouze CZK): CZ60 0100 0000 0000 8373 2011

Číslo účtu (pouze EUR): 27-1838690257/0100
IBAN (pouze EUR): CZ94 0100 0000 2718 3869 0257

Variabilní symbol pro platbu je uveden u každého kurzu

Účet: UK ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2
Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT): KOMBCZPP

Doklad o zaplacení kurzu je nutno předložit při nástupu do kurzu.

Cenou kurzu se rozumí částka na účtu příjemce UK ÚJOP.

Důležité upozornění

Platba musí přijít na účet ÚJOP UK v plné výši. Veškeré bankovní poplatky musí zaplatit plátce. Při provádění platby je třeba v kolonce "details of charges" uvést možnost (kód) "our". ÚJOP UK si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi kurzu doplacení ceny kurzu v hotovosti na začátku kurzu.

Kdo chce rezervovat ubytování, musí ho zaplatit v plné výši společně s registrací za kurz.

nahoru

Storno podmínky

Strono kurzu:

V okamžiku nástupu studenta do letního kurzu, není nárok na vrácení kurzovného.

V případě, že uchazeč zruší svoji účast v kurzu nejpozději 2 týdny před jeho zahájením, peníze za kurz mu budou vráceny po odečtení administrativního poplatku 120 EUR a 3,5% ze zbylé částky.

V případě, že zájemce použije k získání víza podpůrné dokumenty vydané naším ústavem a toto vízum použije k příjezdu do ČR, má se za to, že do kurzu nastoupil a tudíž nemá nárok na vrácení kurzovného.

Uhrazením ceny kurzu student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.

Storno ubytování:

V okamžiku nástupu studenta do ubytovacího zařízení, není nárok na vrácení kolejného.

V případě, že uchazeč zruší ubytování nejpozději 2 týdny před jeho zahájením, kolejné mu bude vráceno. Pokud se ubytování stornuje po 1.6.2017, kolejné bude vráceno po odečtení 120 EUR a 3,5% ze zbylé částky.
Pokud se ubytování stornuje před 1.6.2017, kolejné bude vráceno po odečtení 3,5% z ceny za ubytování.

V případě, že zájemce použije k získání víza podpůrné dokumenty vydané naším ústavem a toto vízum použije k příjezdu do ČR, má se za to, že k ubytování nastoupil a tudíž nemá nárok na vrácení kolejného.

Uhrazením ceny za ubytování student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.

nahoru

Slevy

Poskytujeme dvě kategorie slev:

1) Slevu 50 EUR na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

Studentům, kteří se už účastnili našeho letního kurzu.
Účastníkům z jedné rodiny.
Skupinám čtyři a více osob přihlášených na jeden kurz.

Výše uvedené slevy nelze sčítat.

(2) Slevu 50 EUR na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

Pro kurz FLAS: účastníkům, kteří zaplatí celou úhradu za kurz do 6.5.2017.
Pro ostatní kurzy: účastníkům, kteří zaplatí celou úhradu za kurz do 31. 5. 2017.

(3) Slevu 10 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

Účastníkům kurzů češtiny pořádaných Českými centry v zahraničí.

Maximálně lze dosáhnout celkové slevy až 100 EUR.

nahoru

Víza

Potvrzení o registraci v kurzu je možné vydat až po zaplacení plné ceny kurzu.

Potvrzení o registraci vydáváme pouze jako podklad pro udělení turistického víza.

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X