Kurzy

Kurzy

Letní intenzivní kurz angličtiny (červenec 2020)

Kurz je určen pro: mírně a středně pokročilé (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate) dospělé studenty. Kurzu se účastní i zahraniční studenti, což umožňuje účastníkům procvičovat si angličtinu i mimo vyučovací hodiny.

Zaměření kurzu: zlepšení komunikačních schopností účastníků. Program kurzu zahrnuje aktivity vedoucí ke zdokonalování řečových dovedností s důrazem na mluvení a porozumění slyšenému. Kvalifikovaní učitelé volí různorodé metodické přístupy, které motivují studenty ke zlepšení správnosti vyjadřování a obohacení slovní zásoby. 

Organizace kurzu: Kurz probíhá v učebním středisku ÚJOP UK v Praze Hostivaři v pracovních dnech v dopoledních hodinách. Zájemci si mohou vybrat délku kurzu (2 nebo 3 týdny) a délku vyučování 5 nebo 6 vyučovacích hodin.
Na základě výsledku vstupního testu, který účastníci podstoupí v úvodu kurzu, jsou tito rozděleni do skupin po 9-13 studentech.
Po absolvování závěrečného testu obdrží účastníci osvědčení s udáním úrovně znalosti.

Zájemcům o kurz nabízíme též ubytování na našich kolejích a o víkendech návštěvy zajímavých míst v ČR.

Středisko jazykového vzdělávání

Cena

za 50 vyučovacích hodin 5 500 Kč (včetně DPH)
za 60 vyučovacích hodin 6 600 Kč (včetně DPH)
za 90 vyučovacích hodin 9 700 Kč (včetně DPH)

Hodinová dotace

denně 5 nebo 6 vyučovacích hodin (á 45 min.)

je možno přihlásit se na dvoutýdenní (50 nebo 60 hodin) nebo třítýdenní kurz (75 nebo 90 hodin)

Trvání kurzu

13.7.-31.7.2020

Doba výuky

Doba výuky: 9:00 – 13:15 nebo do 14:00

Místo výuky

Studijní středisko Praha-Hostivař, Weilova 1144/2. Praha 10

Kontakt

zdenka.prazakova@ujop.cuni.cz

+420 267 215 249

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X