Kurzy

Kurzy

Letní intenzivní kurz angličtiny (červenec 2019)

Kurz je určen pro: mírně a středně pokročilé (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate) dospělé studenty. Kurzu se účastní i zahraniční studenti, což umožňuje účastníkům procvičovat si angličtinu i mimo vyučovací hodiny.

Zaměření kurzu: zlepšení komunikačních schopností účastníků. Program kurzu zahrnuje aktivity vedoucí ke zdokonalování řečových dovedností s důrazem na mluvení a porozumění slyšenému. Kvalifikovaní učitelé volí různorodé metodické přístupy, které motivují studenty ke zlepšení správnosti vyjadřování a obohacení slovní zásoby. Mezinárodní složení tříd napomáhá zvyšování kulturního uvědomění studentů.

Organizace kurzu: Kurz probíhá v učebním středisku ÚJOP UK v Praze Hostivaři v pracovních dnech v dopoledních hodinách. Zájemci si mohou vybrat délku kurzu (2 nebo 3 týdny) a délku vyučování 5 nebo 6 vyučovacích hodin.
Na základě výsledku vstupního testu, který účastníci podstoupí v úvodu kurzu, jsou tito rozděleni do skupin po 8-12 studentech.
Po absolvování závěrečného testu obdrží účastníci osvědčení s udáním úrovně znalosti.

Zájemcům o kurz nabízíme též ubytování na našich kolejích a o víkendech návštěvy zajímavých míst v ČR.

Středisko jazykového vzdělávání

Cena

za 50 vyučovacích hodin 4 500 Kč (včetně DPH)
za 60 vyučovacích hodin 5 300 Kč (včetně DPH)
za 75 vyučovacích hodin 6 600 Kč (včetně DPH)
za 90 vyučovacích hodin 7 800 Kč (včetně DPH)

Hodinová dotace

denně 5 nebo 6 vyučovacích hodin (à 45 min.)

je možno přihlásit se na dvoutýdenní (50 nebo 60 hodin) nebo třítýdenní kurz (75 nebo 90 hodin)

Trvání kurzu

8.–26. 7. 2019

Doba výuky

Doba výuky: 9:00 – 13:15 nebo 14:00

Místo výuky

Středisko jazykového vzdělávání Praha-Hostivař, Weilova 1144/2. Praha 10

Kontakt

sjv@ujop.cuni.czzdenka.prazakova@ujop.cuni.cz

+420 267 215 242

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X