Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Letní školy - organizační informace

Storno podmínky

Storno kurzu:

V okamžiku nástupu studenta do letního kurzu, není nárok na vrácení kurzovného.

V případě, že uchazeč zruší svoji účast v kurzu nejpozději 2 týdny před jeho zahájením, peníze za kurz mu budou vráceny po odečtení administrativního poplatku 120 EUR a 3,5% ze zbylé částky.

V případě, že zájemce použije k získání víza podpůrné dokumenty vydané naším ústavem a toto vízum použije k příjezdu do ČR, má se za to, že do kurzu nastoupil a tudíž nemá nárok na vrácení kurzovného.

Uhrazením ceny kurzu student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.


Storno ubytování:

V okamžiku nástupu studenta do ubytovacího zařízení, není nárok na vrácení kolejného.

V případě, že uchazeč zruší ubytování nejpozději 2 týdny před jeho zahájením, kolejné mu bude vráceno. Pokud se ubytování stornuje po 1. 6. 2019 (u kurzů Letní škola češtiny, Mezinárodní letní škola rusky mluvící mládeže a Na prázdninách s češtinou)  / 1. 7. 2019 (u kurzu Čeština a česká kultura), kolejné bude vráceno po odečtení 120 EUR a 3,5% ze zbylé částky.
Pokud se ubytování stornuje před 1. 6. 2019 (u kurzů Letní škola češtiny, Mezinárodní letní škola rusky mluvící mládeže a Na prázdninách s češtinou) / 1. 7. 2019 (u kurzu Čeština a česká kultura), kolejné bude vráceno po odečtení 3,5% z ceny za ubytování.

V případě, že zájemce použije k získání víza podpůrné dokumenty vydané naším ústavem a toto vízum použije k příjezdu do ČR, má se za to, že k ubytování nastoupil a tudíž nemá nárok na vrácení kolejného.

Uhrazením ceny za ubytování student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.

nahoru

Slevy

Poskytujeme dvě kategorie slev:

1) Slevu 50 EUR na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

  • Studentům, kteří se už účastnili našeho letního kurzu.
  • Účastníkům z jedné rodiny.
  • Skupinám čtyři a více osob přihlášených na jeden kurz.

Výše uvedené slevy nelze sčítat.

 

(2) Slevu 50 EUR na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

  • Pro kurz FLAS: účastníkům, kteří zaplatí celou úhradu za kurz do 6. 5. 2019.
  • Pro ostatní kurzy: účastníkům, kteří zaplatí celou úhradu za kurz do 31. 5. 2019.

 

(3) Slevu 10 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

  • Účastníkům kurzů češtiny pořádaných Českými centry v zahraničí.

 

Maximálně lze dosáhnout celkové slevy až 100 EUR.

nahoru

Platební údaje

Bankovní spojení

Číslo účtu (pouze CZK): 83732011/0100
IBAN (pouze CZK): CZ60 0100 0000 0000 8373 2011

Číslo účtu (pouze EUR): 27-1838690257/0100
IBAN (pouze EUR): CZ94 0100 0000 2718 3869 0257

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
IC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
Účet: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
Variabilní symbol: 40ddmmyy
Jméno studenta: Jméno Příjmení

V případě, že platíte v CZK, přepočet proveďte dle platného kurzu ČNB.

 

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X