Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Přípravný online kurz ke Zkoušce z češtiny pro účely udělování státního občanství - Obecné informace

Forma studia

Všechny online kurzy v Centru distančního vzdělávání jsou v elektronické formě přístupné přes Internet (tzv. online kurzy) s asistencí tutora (e-learning).

Studijní materiály pro online kurzy jsou v elektronické podobě implementovány v tzv. LMS (Learning Management System). Toto výukové prostředí zabezpečuje administraci kurzů, zprostředkovává asynchronní komunikaci s tutorem a zaznamenává studentovu práci. Je přístupné přes webový prohlížeč po zadání přihlašovacích údajů, které studující obdrží na začátku semestru.

Tutor studenta během studia vede, pomáhá mu a kontroluje jeho studium.

Tato forma studia poskytuje oproti formě prezenční časovou flexibilitu a nezávislost, stejně jako maximální individuální přizpůsobení studijního plánu vlastním potřebám.

nahoru

Plán studia

Trvání kurzu: 3 týdny s asistencí tutora.

Po ukončení asistence tutora zůstává kurz přístupný do konce příslušného akademického roku.

DŮLEŽITÉ:
Pokud zakoupíte kurz, jehož studium bude delší, než je doba do konce akademického roku, bude vaše studium přerušeno během akademických prázdnin (červenec–srpen) a bude pokračovat v roce následujícím.

nahoru

Podpora ve studiu

  • po celou dobu studia je studujícímu k dispozici tutor, který mu pomáhá se studiem, odpovídá na jeho otázky, kontroluje jeho práci a opravuje písemné práce; tutor odpovídá na dotazy studentů asynchronně, tzn. do 48 hodin
  • k procvičení komunikační složky jazyka slouží diskuze a zprávy, které mohou být určeny jak tutorovi, tak i ostatním studentům; diskuzní fóra jsou moderována tutorem
nahoru

Interaktivní studijní materiály

  • všechna cvičení ve virtuální učebnici se sama opravují
  • studující si může svou odpověď ihned zkontrolovat nebo si může zobrazit správné odpovědi
  • řízení studia: studující musí úspěšně dokončit alespoň 60 % obsahu každé hodnocené stránky v lekci, aby mu byl umožněn vstup do lekce následující
  • možnost vkládat záložky do stránek, ke kterým se chce později vrátit, možnost dělat si poznámky ke každé stránce

Kurz není technicky přizpůsoben studujícím s poruchami učení, slabozrakým a nevidomým.

nahoru

Podmínky studia

Podmínky studia

nahoru

Kdo provádí studenty kurzem?

Studenty kurzem provádí známí čeští herci a dabingoví profesionálové:

Jana Mařasová

Jana Mařasová

Zbyšek Pantůček

Zbyšek Pantůček

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X