Kurzy

Kurzy

Humanitní a umělecké obory - navazující magisterské studium

Máte bakalářský titul a chcete pokračovat ve studiu v České republice? Přihlaste se na kurz do střediska Praha-Krystal!

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají odborné předměty humanitního směru.

Studenti musí do konce letního semestru zvládnout češtinu na úrovni B2. V zimním semestru mají možnost vybrat si 8 (v letním semestru 12) hodin odborných seminářů podle svého zaměření. V letním semestru mají možnost navštěvovat přednášky na VŠ svého oboru.

Upozorňujeme zájemce, že na některých fakultách je nezbytným předpokladem ke studiu v magisterském studijním programu řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu ve stejné oboru.

Další informace

Vedení střediska svým budoucím studentům doporučuje studium tzv. nultého semestru ve formě e-learningového kurzu.

Studium humanitních oborů totiž vyžaduje výbornou znalost češtiny. Příprava ve formě e-learningového kurzu vám umožní dostat se před příjezdem na naše přípravné kurzy na úroveň A1 (nebo i vyšší, podle zvoleného typu kurzu).

V září do střediska přijedete se znalostmi češtiny na úrovni minimálně A1 (podle zvoleného typu kurzu) a budete zařazeni do skupiny podobně pokročilých studentů. To vám umožní rychlejší postup ve studiu češtiny a příjemnější začátek života v České republice. Samozřejmě pro vás bude jednodušší studium odborných předmětů. Brzy po příjezdu budete moci začít číst noviny a knihy v češtině, což je nejlepší způsob, jak se připravit na studium humanitních předmětů.

 

Informace o kurzu A1

Informace o kurzech  A2 a B1

 

Pokračováním e-learningového kurzu je roční přípravný kurz na studium humanitních oborů podle zvoleného typu studia  -

Humanitní a umělecké obory - navazující magisterské studium

 

Na online kurz se můžete přihlásit na stránkách CDV!

 

Pro přihlášení na roční přípravný kurz ve středisku Praha-Krystal klikněte na online přihlášku níže!

Praha-Krystal

Termín kurzu

září 2018 – červen 2019

Cena

5 540 EUR

(výuka + základní výukové materiály)

Hodinová dotace

1. semestr:
23 hod. týdně češtiny
8 hodin odborných předmětů

2. semestr:
17 hodin týdně češtiny
12 hodin týdně odborných předmětů

E-mail

studijni.krystal@ujop.cuni.cz

Kontakt

Studijní referent:
Julie Čiženkova
tel.: +420 770 106 368

Administrace přihlášek:
Liana Dolminyan
tel.: +420 224 990 456
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

Upozornění

Prodloužili jsme příjem přihlášek pro studenty s vízovou povinností do 31. května 2018. Od 1. června 2018 přijímáme pouze přihlášky od studentů bez vízové povinnosti.

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X