Kurzy

Kurzy

Humanitní a umělecké obory - navazující magisterské studium

Máte bakalářský titul a chcete pokračovat ve studiu v České republice? Přihlaste se na kurz do střediska Praha-Krystal!

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají odborné předměty humanitního směru.

Studenti musí do konce letního semestru zvládnout češtinu na úrovni B2. V zimním semestru mají možnost vybrat si 8 (v letním semestru 12) hodin odborných seminářů podle svého zaměření. V letním semestru mají možnost navštěvovat přednášky na VŠ svého oboru.

Upozorňujeme zájemce, že na některých fakultách je nezbytným předpokladem ke studiu v magisterském studijním programu řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu ve stejné oboru.

Předpokladem pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na magisterské studium je znalost oboru na úrovni ukončeného bakalářského studia. Cílem odborné přípravy ve středisku Praha-Krystal je především zvládnutí odborné terminologie daného oboru a prohloubení akademických dovedností (semináře ve 2. semestru).

Praha-Krystal

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

 • Andragogika 0111
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 0188
 • Anglistika a amerikanistika 0288
 • Architektura a urbanismus 0731
 • Demografie 0314
 • Filmová a televizní studia 0211
 • Filmová a divadelní studia 0215
 • Filologie (angličtina) 0231
 • Filologie (obor čeština jako cizí jazyk) 0231
 • Geografie 0532
 • Humanitní studia 0288
 • Management cestovního ruchu 0488
 • Mediální a komunikační studia 0321
 • Mezinárodní vztahy 0312
 • Obecná teorie a dějiny umění a kultury 0213
 • Pedagogika 0111
 • Politologie 0312
 • Překladatelství a tlumočnictví (angličtina) 0231
 • Psychologie 0313
 • Sociologie 0314
 • Výtvarná umění (malba, design, grafika, ...) 0213
 • Žurnalistika 0321
Termín kurzu

září 2020 – červen 2021

Cena

5 740 EUR 

(výuka + základní výukové materiály)

Hodinová dotace

1. semestr:
23 hod. týdně češtiny
8 hodin odborných předmětů

2. semestr:
17 hodin týdně češtiny
12 hodin týdně odborných předmětů

E-mail

studijni.krystal@ujop.cuni.cz

Kontakt

Studijní referent:
Julie Čiženkova
tel.: +420 770 106 368

Administrace přihlášek:
Liana Dolminyan
tel.: +420 224 990 456
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X