Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Humanitní a umělecké obory - navazující magisterské studium

Máte bakalářský titul a chcete pokračovat ve studiu v České republice? Přihlaste se na kurz do střediska Praha-Krystal!

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají odborné předměty humanitního směru.

Studenti musí do konce letního semestru zvládnout češtinu na úrovni B2. V zimním semestru mají možnost vybrat si 8 (v letním semestru 12) hodin odborných seminářů podle svého zaměření. V letním semestru mají možnost navštěvovat přednášky na VŠ svého oboru.

Upozorňujeme zájemce, že na některých fakultách je nezbytným předpokladem ke studiu v magisterském studijním programu řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu ve stejné oboru.

Předpokladem pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na magisterské studium je znalost oboru na úrovni ukončeného bakalářského studia. Cílem odborné přípravy ve středisku Praha-Krystal je především zvládnutí odborné terminologie daného oboru a prohloubení akademických dovedností (semináře ve 2. semestru).

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující studijní programy:

 • 0111 PEDAGOGIKA (Pedagogika a andragogika)
 • 0188 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE ZAHRNUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU (Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
 • 0211 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE (Výtvarná umění, filmová a televizní studia)
 • 0213 VÝTVARNÉ UMĚNÍ (Teorie a dějiny umění, design, grafika)
 • 0215 DIVADELNÍ STUDIA (Divadelní studia)
 • 0231 OSVOJOVÁNÍ SI JAZYKA (Překladatelství a tlumočnictví, anglická filologie, čeština pro cizince)
 • 0232 LITERATURA A LINGVISTIKA (Lingvistika, filologie)
 • 0288 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY ZAHRNUJÍCÍ UMĚNÍ A HUMANITNÍ VĚDY (anglistika - amerikanistika, humanitní studia)
 • 0312 POLITICKÉ VĚDY A OBČANSKÁ VÝCHOVA (Politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní a strategická studia)
 • 0313 PSYCHOLOGIE
 • 0314 SOCIOLOGIE A KULTUROLOGIE (Sociologie, demografie)
 • 0321 ŽURNALISTIKA A ZPRAVODAJSTVÍ (Žurnalistika, mediální a komunikační studia)
 • 0413 MANAGEMENT A SPRÁVA (Management tělesné výchovy a sportu)
 • 0421 PRÁVO (Právo a právní vědy)
 • 0488 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE ZAHRNUJÍCÍ OBCHOD, ADMINISTRATIVU A PRÁVO (Management cestovního ruchu)
 • 0532 VĚDY O ZEMI (Geografie)
 • 0731 ARCHITEKTURA A URBANISMUS (Architektura a stavitelství)

Středisko Praha (Krystal)

Přípravný kurz má dvě varianty:

1) Klasický přípravný kurz (5 740 EUR) s intenzivní výukou češtiny a odborných předmětů podle oboru vašeho budoucího studia.

2) Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru (3 900 EUR) pro výjimečně nadané studenty s výbornými znalostmi učiva. Obsahuje výuku češtiny a odborné předměty si vybíráte volitelně.

Termín kurzu

září 2021 – červen 2022

Cena


5 740 EUR - Klasický přípravný kurz s intenzivní výukou češtiny a odborných předmětů

3 900 EUR - Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru (cena odborných předmětů 180-360 EUR/předmět/semestr).
V každém semestru povinnost vybrat si minimálně 2 předměty.

Hodinová dotace

35 hodin výuky týdně, z toho:

V zimním semestru 22 hodin češtiny
V letním semestru 17 hodin češtiny

Kontakt

Studijní referent:
Julie Čiženkova
tel.: +420 770 106 368

Administrace přihlášek:
Liana Dolminyan
tel.: +420 224 990 456
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X