Kurzy

Kurzy

Humanitní a umělecké obory - navazující magisterské studium

Máte bakalářský titul a chcete pokračovat ve studiu v České republice? Přihlaste se na kurz do střediska Praha-Krystal!

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají odborné předměty humanitního směru.

Studenti musí do konce letního semestru zvládnout češtinu na úrovni B2. V zimním semestru mají možnost vybrat si 8 (v letním semestru 12) hodin odborných seminářů podle svého zaměření. V letním semestru mají možnost navštěvovat přednášky na VŠ svého oboru.

Upozorňujeme zájemce, že na některých fakultách je nezbytným předpokladem ke studiu v magisterském studijním programu řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu ve stejné oboru.

Další informace

Vedení střediska svým budoucím studentům doporučuje studium tzv. nultého semestru ve formě e-learningového kurzu.

Studium humanitních oborů totiž vyžaduje výbornou znalost češtiny. Příprava ve formě e-learningového kurzu vám umožní dostat se před příjezdem na naše přípravné kurzy na úroveň A1 (nebo i vyšší, podle zvoleného typu kurzu).

V září do střediska přijedete se znalostmi češtiny na úrovni minimálně A1 (podle zvoleného typu kurzu) a budete zařazeni do skupiny podobně pokročilých studentů. To vám umožní rychlejší postup ve studiu češtiny a příjemnější začátek života v České republice. Samozřejmě pro vás bude jednodušší studium odborných předmětů. Brzy po příjezdu budete moci začít číst noviny a knihy v češtině, což je nejlepší způsob, jak se připravit na studium humanitních předmětů.

 

Informace o kurzu A1

Informace o kurzech  A2 a B1

 

Pokračováním e-learningového kurzu je roční přípravný kurz na studium humanitních oborů podle zvoleného typu studia  -

Humanitní a umělecké obory - navazující magisterské studium

 

Na online kurz se můžete přihlásit na stránkách CDV!

Do e-learningové části kurzu je nutné se přihlásit nejpozději do konce ledna 2015, aby bylo možné zaručit, že bude při dodržení podmínek studia dokončen do konce akademického roku, tj. před zahájením prezenčního studia v ČR.

Pro přihlášení na roční přípravný kurz ve středisku Praha-Krystal klikněte na online přihlášku níže!

Praha-Krystal

Uzávěrka přihlášek 31.05.2018
Termín kurzu

září 2018 – červen 2019

Cena

5 540 EUR

(výuka + základní výukové materiály)

Hodinová dotace

1. semestr:
23 hod. týdně češtiny
8 hodin odborných předmětů

2. semestr:
17 hodin týdně češtiny
12 hodin týdně odborných předmětů

E-mail

studijni.krystal@ujop.cuni.cz

Kontakt

Studijní referent:
Julie Čiženkova
tel.: +420 770 106 368

Administrace přihlášek:
Liana Dolminyan
tel.: +420 224 990 456
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

Upozornění

Prodloužili jsme příjem přihlášek pro studenty s vízovou povinností do 31. května 2018. Od 1. června 2018 přijímáme pouze přihlášky od studentů bez vízové povinnosti.

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X