Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Humanitní, umělecké obory a architektura - bakalářské studium

Přemýšlíte o  studiu  anglistiky, politologie, cestovního ruchu či práva?

Přípravu ke studiu  těchto humanitních oborů pro zájemce o bakalářské studium pořádá středisko Praha (Krystal).

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty humanitního směru.

Výjimečně nadaní studenti starší 18 let si ve středisku Praha-Krystal mohou zaplatit pouze hodiny českého jazyka. K nim mají později možnost dokoupit si další předměty podle svého výběru.

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

 • 0111 PEDAGOGIKA (Pedagogika a andragogika)
 • 0188 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE ZAHRNUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU (Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
 • 0211 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE (Výtvarná umění, filmová a televizní studia)
 • 0213 VÝTVARNÉ UMĚNÍ (Teorie a dějiny umění, design, grafika)
 • 0215 DIVADELNÍ STUDIA (Divadelní studia)
 • 0231 OSVOJOVÁNÍ SI JAZYKA (Překladatelství a tlumočnictví, anglická filologie, čeština pro cizince)
 • 0232 LITERATURA A LINGVISTIKA (Lingvistika, filologie)
 • 0288 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY ZAHRNUJÍCÍ UMĚNÍ A HUMANITNÍ VĚDY (anglistika - amerikanistika, humanitní studia)
 • 0312 POLITICKÉ VĚDY A OBČANSKÁ VÝCHOVA (Politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní a strategická studia)
 • 0313 PSYCHOLOGIE
 • 0314 SOCIOLOGIE A KULTUROLOGIE (Sociologie, demografie)
 • 0321 ŽURNALISTIKA A ZPRAVODAJSTVÍ (Žurnalistika, mediální a komunikační studia)
 • 0413 MANAGEMENT A SPRÁVA (Management tělesné výchovy a sportu)
 • 0421 PRÁVO (Právo a právní vědy)
 • 0488 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE ZAHRNUJÍCÍ OBCHOD, ADMINISTRATIVU A PRÁVO (Management cestovního ruchu)
 • 0532 VĚDY O ZEMI (Geografie)
 • 0731 ARCHITEKTURA A URBANISMUS (Architektura a stavitelství)

 

Středisko Praha (Krystal)

Přípravný kurz má dvě varianty:

1) Klasický přípravný kurz (5 740 EUR) s intenzivní výukou češtiny a odborných předmětů podle oboru vašeho budoucího studia.

2) Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru (3 900 EUR) pro výjimečně nadané studenty starší 18 let s výbornými znalostmi učiva ze střední školy. Obsahuje výuku češtiny a odborné předměty si vybíráte volitelně.

Termín kurzu

září 2021 - červen 2022

Cena
 • 5 740 EUR  - Klasický přípravný kurz s intenzivní výukou češtiny a odborných předmětů
 • 3 900 EUR  - Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru (cena odborných předmětů 180-360 EUR/předmět/semestr) Jen pro studenty starší 18 let. V každém semestru povinnost vybrat si minimálně 2 předměty.
Hodinová dotace

35 hodin výuky týdně, z toho:

V zimním semestru 22 hodin češtiny
V letním semestru 17 hodin češtiny

Kontakt

Studijní referent:
Julie Čiženkova
tel.: +420 770 106 368

Administrace přihlášek:
Liana Dolminyan
tel.: +420 224 990 456
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X