Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Obecné informace

O středisku

Středisko se nachází v klidné části Prahy 6 v hotelovém komplexu Krystal. Do centra Prahy je rychlé spojení tramvají a metrem. Studenti mají možnost v hotelu i bydlet ve dvoulůžkových pokojích. Učebny i pracovny vyučujících jsou v odděleném traktu hotelu. Některé předměty jsou vyučovány v počítačové učebně.

Středisko vzniklo v roce 2010.

nahoru

Pomáháte studentům při kontaktu s úřady?

Ano, ve středisku pracuje rusky mluvící kurátorka, která studentům pomáhá při úvodním přihlašování na cizinecké policii a při získávání nutných překladů a dokumentů pro žádost o nostrifikaci.

 

Kontakt

Světlana Kleisnerová
mobil: +420 778 475 551
e-mail: kurator.krystal@ujop.cuni.cz
skype: kurator_ujop_krystal

 

nahoru

Kontakt s rodiči

Rodiče mohou kdykoliv napsat studijní referentce e-mail a zeptat se na výsledky svých dětí, prostřednictvím referentky mohou pokládat otázky ředitelce či jiným pracovníkům střediska Krystal a nebo si domluvit konzultaci prostřednictvím Skypu. Je samozřejmě možné předem si domluvit návštěvu na středisku a osobně se setkat s vyučujícími či vedením střediska.

Kontakt

Julie Čiženková
tel., fax: +420 235 364 716
e-mail: studijni.krystal@ujop.cuni.cz
skype: julie.cizenkova1

 

nahoru

Povinnosti studentů

Student je povinen docházet na hodiny, aktivně studovat a na výuku se připravovat i formou samostudia, domácích úkolů, přípravy prezentací a referátů.

Povolená je měsíční absence, která nepřesahuje 20%, absence se v průběhu semestru sčítají.

Student je povinen na konci semestru složit všechny předepsané zkoušky a zápočty.

V případě, že student neplní své povinnosti, přistupuje vedení střediska k následujícím disciplinárním sankcím

  • napomenutí
  • podmínečné vyloučení
  • vyloučení ze studia (se ztrátou nároku na vrácené školného)

 

V případě kázeňských či jiných problémů budou rodiče informováni a požádáni o spolupráci.

nahoru

Jakou kvalifikaci mají vaši vyučující?

Všichni naši vyučující jsou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové s mnohaletou praxi s výukou na různých typech státních i soukromých škol. Učitelé češtiny jsou členy Asociace učitelů českého jazyka, všichni vyučující se zúčastňují nejrůznějších školení a workshopů. Kvalita výuky je navíc průběžně kontrolována vedením střediska.

Studenti mají možnost využívat konzultační hodiny svých vyučujících a kdykoliv požádat o vysvětlení či doplnění učiva. Studenti jsou zařazeni do tříd pro výuku češtiny, o každou třídu se stará třídní učitel, ten se studenty řeší všechny organizační i osobní záležitosti v rámci třídnických hodin nebo po domluvě v jiném čase.

Vyučující přistupují ke studentům jako k budoucím vysokoškolákům, očekávají a předpokládají motivaci, aktivní spolupráci, samostatnost a maximální nasazení při přípravě  na vyučování. Studenti by si také měli v průběhu roku zvyknout na to, že základem jejich budoucích úspěchů je osobní nasazení a zodpovědnost.

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X