Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Humanitní, umělecké obory a architektura - bakalářské studium

Přemýšlíte o  studiu  anglistiky, politologie nebo  cestovního ruchu? Přípravu ke studiu humanitních oborů pro zájemce o bakalářské studium pořádají střediska Praha-Krystal a Poděbrady.

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty humanitního směru.

Výjimečně nadaní studenti starší 18 let si ve středisku Praha-Krystal mohou zaplatit pouze hodiny českého jazyka. K nim mají později možnost dokoupit si další předměty podle svého výběru.

 

Středisko Praha-Krystal

Přípravný kurz má dvě varianty:

1) Klasický přípravný kurz (5 650 EUR) s intenzivní výukou češtiny a odborných předmětů podle oboru vašeho budoucího studia.

2) Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru (3 770 EUR) pro výjimečně nadané studenty starší 18 let s výbornými znalostmi učiva ze střední školy. Obsahuje výuku češtiny a odborné předměty si vybíráte volitelně.

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

 • Architektura a urbanismus B 3501
 • Obecná teorie a dějiny umění a kultury B 8109
 • Výtvarná umění (malba, design, grafika, ...) B 8206
 • Anglistika a amerikanistika B 7311
 • Překladatelství a tlumočnictví B 7313 (angličtina)
 • Specializace v pedagogice B 7507 (anglický jazyk)
 • Specializace v pedagogice B 7507 (pedagogika)
 • Psychologie B 7707
 • Filologie В 7310 (angličtina)
 • Filologie B 7310 (obor čeština jako cizí jazyk)
 • Právo a právní vědy M 6805
 • Sociologie B 6703
 • Demografie B 1303
 • Politologie B 6701
 • Politologie B 6701 (bezpečnostní a strategická studia)
 • Mezinárodní teritoriální studia B 6702 (obor mezinárodní vztahy)
 • Ekonomika a management B 6208 (pouze obor management cestovního ruchu)
 • Mediální a komunikační studia B 7202 (PR a mediální studia)
 • Mediální a komunikační studia B 7202 (žurnalistika)
 • Pedagogika B 7501 (obor Andragogika a personální řízení)
 • Humanitní studia B 6107
 • Humanitní studia B 6107 (Filmová, televizní a rozhlasová studia)
 • Geografie B 1301
 • Tělesná výchova a sport B 7401
 • Andragogika
 •  Filmová věda (Filmová studia)

Další informace

Doporučujeme svým budoucím studentům studium tzv. nultého semestru ve formě e-learningového kurzu. Studium humanitních oborů vyžaduje výbornou znalost češtiny. Příprava ve formě e-learningového kurzu vám umožní dostat se před příjezdem na naše přípravné kurzy na úroveň A1 (nebo i vyšší, podle zvoleného typu kurzu).

V září přijedete se znalostmi češtiny na úrovni minimálně A1 (podle zvoleného typu kurzu) a budete zařazeni do skupiny podobně pokročilých studentů. To vám umožní rychlejší postup ve studiu češtiny, příjemnější začátek života v České republice a jednodušší studium odborných předmětů. Brzy po příjezdu budete moci začít číst noviny a knihy v češtině, což je nejlepší způsob, jak se připravit na studium humanitních předmětů.

Trvání e-learningového kurzu:  únor 2018 – červen 2018

(Je nutné se přihlásit nejpozději do konce ledna 2018, aby bylo možné zaručit, že bude při dodržení podmínek studia dokončen do konce akademického roku, tj. před zahájením prezenčního studia v ČR.)

Pokračováním e-learningového kurzu je roční přípravný kurz na studium humanitních oborů podle zvoleného typu studia  - Humanitní obory - bakalářské studium

Termín kurzu

září 2019 - červen 2020

Cena
 • 5 650 EUR  - Klasický přípravný kurz s intenzivní výukou češtiny a odborných předmětů
 • 3 770 EUR  - Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru (cena odborných předmětů 170 – 330 EUR) Jen pro studenty starší 18 let.
Hodinová dotace

35 hodin výuky týdně, z toho:

V zimním semestru 22 hodin češtiny
V letním semestru 17 hodin češtiny

E-mail

studijni.krystal@ujop.cuni.cz

Kontakt

Studijní referent:
Julie Čiženkova
tel.: +420 770 106 368

Administrace přihlášek:
Liana Dolminyan
tel.: +420 224 990 456
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

Upozornění

Přihlášky od 16.5. do 31.8. 2019 přijímáme pouze od studentů bez vízové povinnosti.

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X