Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Humanitní, umělecké obory a architektura - bakalářské studium

Přemýšlíte o  studiu  anglistiky, politologie, cestovního ruchu či práva?

Přípravu ke studiu  těchto humanitních oborů pro zájemce o bakalářské studium pořádá středisko Praha-Krystal.

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty humanitního směru.

Výjimečně nadaní studenti starší 18 let si ve středisku Praha-Krystal mohou zaplatit pouze hodiny českého jazyka. K nim mají později možnost dokoupit si další předměty podle svého výběru.

 

Středisko Praha-Krystal

Přípravný kurz má dvě varianty:

1) Klasický přípravný kurz (5 740 EUR) s intenzivní výukou češtiny a odborných předmětů podle oboru vašeho budoucího studia.

2) Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru (3 830 EUR) pro výjimečně nadané studenty starší 18 let s výbornými znalostmi učiva ze střední školy. Obsahuje výuku češtiny a odborné předměty si vybíráte volitelně.

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

 • Andragogika 0111
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 0188
 • Anglistika a amerikanistika 0288
 • Architektura a urbanismus 0731
 • Bezpečnostní a strategická studia 0312
 • Čeština jako cizí jazyk 0231
 • Demografie 0314
 • Filmová a divadelní studia 0215
 • Filmová a televizní studia 0211
 • Filologie (angličtina) 0231
 • Geografie 0532
 • Humanitní studia 0288
 • Management cestovního ruchu 0488
 • Management tělesné výchovy a sportu 0413
 • Mediální a komunikační studia 0321
 • Mezinárodní vztahy 0312
 • Obecná teorie a dějiny umění a kultury 0213
 • Pedagogika 0111
 • Pedagogika (obor Andragogika a personální řízení) 0111
 • Politologie 0312
 • Právo a právní vědy 0421
 • Překladatelství a tlumočnictví (angličtina) 0231
 • Psychologie 0313
 • Sociologie 0314
 • Výtvarná umění (malba, design, grafika, ...) 0213
 • Žurnalistika 0321

Další informace

Doporučujeme svým budoucím studentům studium tzv. nultého semestru ve formě e-learningového kurzu. Studium humanitních oborů vyžaduje výbornou znalost češtiny. Příprava ve formě e-learningového kurzu vám umožní dostat se před příjezdem na naše přípravné kurzy na úroveň A1 (nebo i vyšší, podle zvoleného typu kurzu).

V září přijedete se znalostmi češtiny na úrovni minimálně A1 (podle zvoleného typu kurzu) a budete zařazeni do skupiny podobně pokročilých studentů. To vám umožní rychlejší postup ve studiu češtiny, příjemnější začátek života v České republice a jednodušší studium odborných předmětů. Brzy po příjezdu budete moci začít číst noviny a knihy v češtině, což je nejlepší způsob, jak se připravit na studium humanitních předmětů.

Trvání e-learningového kurzu:  únor 2020 – červen 2020

(Je nutné se přihlásit nejpozději do konce ledna 2020, aby bylo možné zaručit, že bude při dodržení podmínek studia dokončen do konce akademického roku, tj. před zahájením prezenčního studia v ČR.)

Pokračováním e-learningového kurzu je roční přípravný kurz na studium humanitních oborů podle zvoleného typu studia  - Humanitní obory - bakalářské studium

Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena
 • 5 740 EUR  - Klasický přípravný kurz s intenzivní výukou češtiny a odborných předmětů
 • 3 830 EUR  - Čeština + odborné předměty dle vlastního výběru (cena odborných předmětů 170 – 330 EUR) Jen pro studenty starší 18 let.
Hodinová dotace

35 hodin výuky týdně, z toho:

V zimním semestru 22 hodin češtiny
V letním semestru 17 hodin češtiny

E-mail

studijni.krystal@ujop.cuni.cz

Kontakt

Studijní referent:
Julie Čiženkova
tel.: +420 770 106 368

Administrace přihlášek:
Liana Dolminyan
tel.: +420 224 990 456
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X