Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Ekonomické obory - navazující magisterské studium

Máte bakalářský titul a chcete pokračovat ve studiu  ekonomických oborů v České republice? Přihlaste se na kurz do střediska Praha (Hostivař)!

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají odborné předměty ekonomického směru. Velký důraz je kladen na zvládnutí odborné terminologie a schopnost se samostatně vyjadřovat. V letním semestru mají studenti možnost navštěvovat přednášky na vybraných vysokých školách.

Celoročního kurzu se mohou účastnit i studenti, kteří již ve své zemi ukončili vysokoškolské studium a v České republice chtějí pokračovat ve studiu doktorského programu na vysoké škole a po jeho úspěšném zakončení získají titul Ph.D.

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující studijní programy:

  • 0311 EKONOMIE (Ekonomie a hospodářská správa, národní hospodářství)
  • 0411 ÚČETNICTVÍ A DANĚ (Finance a bankovnictví, účetnictví a finanční řízení podniku)
  • 0412 FINANCE, BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Ekonomika a finance, bankovnictví a pojišťovnictví, finance a účetnictví)
  • 0413 MANAGEMENT A SPRÁVA (Podniková ekonomika a management, management tělesné výchovy a sportu)
  • 0488 INTERDISCIPLINÁRNÍ PROGRAMY A KVALIFIKACE ZAHRNUJÍCÍ OBCHOD, ADMINISTRATIVU A PRÁVO (Mezinárodní ekonomické vztahy)
  • 1013 HOTELNICTVÍ, RESTAURATÉRSTVÍ A CATERING (Hotelnictví a cestovní ruch)

Středisko Praha (Hostivař)

Zimní semestr je převážně věnován výuce češtiny. V kurzu student získá  základní komunikativní dovednosti a osvojí si českou gramatiku na takové úrovni, aby získal orientaci v každodenních situacích. Velká pozornost je věnována také psanému projevu a schopnostem samostatně se vyjadřovat.

Již od čtvrtého měsíce výuky si student osvojuje terminologii potřebnou ke studiu ekonomických oborů (např. čtení a analýza odborných textů). V letním semestru je součástí výuky seminář k přijímací zkoušce a studenti navštěvují přednášky na VŠ svého oboru. Kromě češtiny se studenti zdokonalují i v anglickém jazyce.

 

Ubytování

Zajišťujeme na přání studenta.

Termín kurzu

září 2021 - červen 2022

Cena

5 740 EUR  

(výuka + základní výukové materiály)

Hodinová dotace

30 hodin týdně

Kontakt

studijni.hostivar@ujop.cuni.cz,
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X