Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Ekonomické obory - navazující magisterské studium

Máte bakalářský titul a chcete pokračovat ve studiu  ekonomických oborů v České republice? Přihlaste se na kurz do střediska Praha (Hostivař)!

Studenti se v kurzech intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají odborné předměty ekonomického směru. Velký důraz je kladen na zvládnutí odborné terminologie a schopnost se samostatně vyjadřovat. V letním semestru mají studenti možnost navštěvovat přednášky na vybraných vysokých školách.

 

Středisko Praha (Hostivař)

Zimní semestr je převážně věnován výuce češtiny. V kurzu student získá  základní komunikativní dovednosti a osvojí si českou gramatiku na takové úrovni, aby získal orientaci v každodenních situacích. Velká pozornost je věnována také psanému projevu a schopnostem samostatně se vyjadřovat.

Již od čtvrtého měsíce výuky si student osvojuje terminologii potřebnou ke studiu ekonomických oborů (např. čtení a analýza odborných textů). V letním semestru je součástí výuky seminář k přijímací zkoušce a studenti navštěvují přednášky na VŠ svého oboru. Kromě češtiny se studenti zdokonalují i v anglickém jazyce.

 

Ubytování

Zajišťujeme na přání studenta.

Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena

5 740 EUR  

(výuka + základní výukové materiály)

Hodinová dotace

30 hodin týdně

Kontakt

studijni.hostivar@ujop.cuni.cz, liana.dolminyan@ujop.cuni.cz
+420 775 554 716
+420 281 868 648

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Středisko Poděbrady

Přípravné kurzy ke studiu ekonomických oborů jsou od září 2020 přesunuty do střediska Praha (Hostivař).

Obsah kurzu

Zimní semestr je ukončen tzv. semestrální zkouškou, letní semestr závěrečnou zkouškou. Studenti mají možnost na závěr studia složit certifikovanou zkoušku z češtiny podle Společného evropského referenčního rámce.

V zimním semestru jsou studenti zařazení do tříd bakalářského studia. Ten je zaměřen především na výuku češtiny a odborné terminologie.  V tomto období  student získá základní komunikativní dovednosti a osvojí si českou gramatiku na takové úrovni, aby získal orientaci v každodenních situacích. Velká pozornost je věnována také psanému projevu a schopnostem samostatně se vyjadřovat v oblasti specializace svého studia.

V letním semestru je student zařazen do třídy navazujícího magisterského studia. Podmínkou k zařazení do kurzu je znalost angličtiny na úrovni B1, kterou student prokáže složením zkoušky do začátku druhého semestru a úspěšné složení semestrální zkoušky z českého jazyka. Od druhého měsíce zimního semestru si student osvojuje terminologii potřebnou ke studiu ekonomických a technických oborů (např. čtení a analýza odborných textů). V letním semestru je součástí výuky i anglický jazyk. Další výuka potom probíhá podle metodických pokynů příslušné fakulty VŠE, ČVUT s možností návštěv seminářů a přednášek.

Podmínky ke studiu

Výuka probíhá na zámku, budova školy je ve vzdálenosti cca 10 minut kolejí. K dispozici je počítačová učebna, volný přístup na internet, stolní tenis, tělocvična.

Ubytování

zajišťujeme na přání studenta

Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena

5 340 EUR

Hodinová dotace

1. semestr 35 hodin týdně
2. semestr 30 hodin týdně

E-mail

jana.tomasova@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X