Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Ekonomické obory - bakalářské studium

Přípravné kurzy ke studiu ekonomických oborů probíhají ve středisku Praha (Hostivař).
Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty, z nichž uchazeč o studium bude skládat přijímací zkoušku na VŠ – angličtina a matematika.

Kurzy jsou určeny pro zájemce o následující obory:

  • ekonomie a management
  • mezinárodní ekonomické vztahy
  • finance a účetnictví
  • podniková ekonomika
  • bankovnictví
  • informatika a statistika
  • hotelnictví, cestovní ruch a mnohé další

Středisko Praha (Hostivař)

Zimní semestr je převážně věnován výuce češtiny. V kurzu student získá  základní  komunikativní dovednosti a českou gramatiku na takové úrovni, aby získal  orientaci v každodenních situacích. Velká pozornost je věnována také  psanému projevu a schopnostem samostatně se  vyjadřovat. Student se seznamuje s českými reáliemi.

Letní semestr se již zaměřuje na osvojení si odborné češtiny potřebné ke studiu ekonomie (např. čtení odborných textů, analýza těchto textů...). Kromě češtiny se vyučuje matematika a angličtina.

 

Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena

5 740 EUR   

(výuka a základní výukové materiály)

Hodinová dotace

35 hodin týdně

Kontakt

studijni.hostivar@ujop.cuni.cz,
liana.dolminyan@ujop.cuni.cz

+420 775 554 716
+420 281 868 648

Přihláška ONLINE PŘIHLÁŠKA

Středisko Poděbrady

Přípravné kurzy ke studiu ekonomických oborů jsou od září 2020 přesunuty do střediska Praha (Hostivař).

Studium v přípravném kurzu je dvousemestrální. Zimní semestr začíná v září dvoutýdenní intenzivní výukou češtiny. Do této výuky jsou studenti zařazováni podle data svého příjezdu.

Po těchto dvou týdnech jsou studenti rozděleni do tříd podle svého zaměření. Nejvíce hodin je pochopitelně věnováno výuce češtiny, další předměty odpovídají oboru studia. Zimní semestr končí přibližně v polovině ledna. Studium všech předmětů zimního semestru je ukončeno zápočtem, u hlavních předmětů navíc semestrální zkouškou.

Studium v letním semestru začíná v únoru a trvá do konce května. Podmínky úspěšného ukončení studia jsou podobné jako v zimním semestru. Úspěšní absolventi obdrží doklad o zakončení studia.

Seznam vyučovaných předmětů naleznete v této tabulce.

Termín kurzu

září 2020 - červen 2021

Cena

5 340 EUR 

(výuka + základní učební materiály)

Hodinová dotace

35 hodin týdně

Kontakt

studref3@ujop.cuni.cz
jana.tomasova@ujop.cuni.cz
+420 324 610 798

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X