Kurzy

Kurzy

Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména učitelům, kteří se budou zabývat výukou ČJCJ jak v České republice, tak v zahraničí (např. na zahraničních lektorátech) a nemají s touto výukou velké zkušenosti, ale mají zájem se vzdělávat v dané oblasti a získat osvědčení o absolvování tohoto kurzu. Speciálně se soustředíme také na vyučující ze základních škol a jiných institucí vyučujících děti. Přednost budou mít absolventi/absolventky VŠ učitelského směru s filologickým zaměřením.

Charakteristika kurzu

Základním cílem kurzu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. Účastníci kurzu se také seznámí s evropskou politikou výuky cizích jazyků a současným jazykovým vývojem v češtině.

Forma a hodinová dotace

 • Kombinované studium s distančními prvky (zapojení samostudia a dílčích úkolů)
 • Časová dotace: 128 hodin (přímá výuka, náslechy ve výuce ČJC, konzultace závěrečné práce).
 • Výuka: standardně jednou za čtrnáct dní v pátek v pražském středisku ÚJOP, v 6hodinových celcích od 14.30 do 19.15.
 • Účastníci absolvují společné přednášky a semináře (větší skupiny se dělí napůl), na výběrové semináře zaměřené na výuku dětí a dospělých se hlásí podle zájmu. Obhajoba závěrečné práce proběhne v červnu 2017.

 

Příklady probíraných témat

 • Typologická charakteristika českého jazyka
 • Funkční stratifikace českého jazyka
 • Didaktika výuky cizího jazyka
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) a evropská jazyková politika
 • Jazykové funkce
 • Testování
 • Hodnocení
 • Vyučovací hodina
 • Práce se skupinou
 • Základní řečové dovednosti (jak učit mluvení, poslech, čtení a psaní)
 • Jak učit gramatiku – možnosti prezenatce gramatiky, priority ve výuce gramatiky
 • Výuka fonetiky
 • Sociokulturní minimum a sociokulturní aspekty při výuce cizinců
 • Nové trendy ve výuce ČJCJ
 • Výuka češtiny pro děti cizince
 • Využití obrázků a signální gramatika
 • Učebnice češtiny pro cizince


V kurzu vyučují přední odborníci na danou problematiku.


Absolvent/ka kurzu obdrží na závěr kurzu (po splnění všech studijních požadavků a obhájeni závěrečné práce) osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován č.j. MSMT- 28097/2015-1-78

.

Z hodnocení uplynulých kurzů

„Oceňuji kvalitu lektorů, vstřícnost, praktické vedení seminářů, poskytnutí rad, příjemné prostředí."

„Kurz mi poskytl zajímavé informace o problematice výuky češtiny pro cizince a získal jsem v něm mnoho inspirací pro vlastní výuku. Kurz bych doporučil dalším zájemcům."

„V druhém semestru jsem stejně jako v prvním získala mnoho teoretických znalostí, ale především hodně různých praktických rad, nápadů, postřehů. Celkově považuji kurz za velmi dobrý a svým kolegům bych ho určitě doporučila. Myslím, že s ohledem na účastníky kurzu je dobře vyvážena teoretická a praktická náplň přednášek a seminářů."

„Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat všem přednášejícím, kteří nám po dobu celého roku průběžně věnovali svůj čas. Všichni přispěli skvělým způsobem svými znalostmi a zkušenostmi, dokázali nám poradit, zaujmout nás, dát nám různé skvělé tipy a podněty. Jelikož nemám s výukou ČJCJ zkušenosti, byl pro mě tento kurz opravdu velkou pomocí a určitě i důležitým vodítkem pro budoucí výuku. Zdokonalovací kurz bych doporučila všem, kteří mají pochybnosti o tom, jak učit češtinu pro cizince, nebo i těm, kteří se chtějí něco nového přiučit."

 

Anotace závěrečných prací

 

Metodické a odborné centrum

Uzávěrka přihlášek31. 8. 2017
Termín kurzu

zimní semestr: 6.10., 20.10., 3.11., 10.11., 1.12., 15.12., 5.1., 19.1., 2.2.
letní semestr: 23.2., 2.3., 16.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 8.6.
obhajoby ročníkových prací: 22.6. a 23.6.

Cena

14 950 Kč

Místo výuky

ÚJOP UK - středisko Krystal
José Martího 407/2
162 00 Praha 6

Platební instrukce

Úhradu proveďte do 31. 8. 2017 převodem na:

Číslo účtu: 115-1055820297/0100
IBAN: CZ61 0100 0001 1510 5582 0297
 
Variabilní symbol: 43150

Zpráva příjemci: jméno příjmení (např. Jan Novák)
Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
BIC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
Účet: UK, ÚJOP, Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2

 (Platba je zároveň rezervací místa v kurzu.)

Potvrzení o platbě:
Vyžadujete-li potvrzení o platbě, zašlete příslušné údaje na email jana.sroubkova@ujop.cuni.cz SOUČASNĚ S PLATBOU.

Vyžadujete-li vystavení faktury, zašlete příslušné údaje na email jana.sroubkova@ujop.cuni.cz PŘED PLATBOU.

Kontakt

tel.: +420 774 537 011

Dotazy: petra.jiraskova@ujop.cuni.cz

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X