Tato stránka je dostupná i v anglickém jazyce
Kurzy

Kurzy

Letní školy - organizační informace

Storno podmínky

Storno kurzu:

V okamžiku nástupu studenta do letního kurzu, není nárok na vrácení kurzovného.

V případě, že uchazeč zruší svoji účast v kurzu nejpozději 2 týdny před jeho zahájením, cena kurzu mu bude vrácena po odečtení administrativního poplatku 120 EUR a 2% administrativního poplatku.

V případě, že zájemce použije k získání víza podpůrné dokumenty vydané naším ústavem a toto vízum použije k příjezdu do ČR, má se za to, že do kurzu nastoupil a tudíž nemá nárok na vrácení kurzovného.

Uhrazením ceny kurzu student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.


Storno ubytování:

V okamžiku nástupu studenta do ubytovacího zařízení, není nárok na vrácení kolejného.

V případě zrušení ubytování nejpozději 2 týdny před začátkem kurzu je cena za ubytování vrácena, ale snížena o 50 EUR registrační a 2 % administrativní poplatek. V případě zrušení ubytování ve lhůtě kratší než 2 týdny před začátkem kurzu, není cena za ubytování vrácena.
V případě Mezinárodní letní školy mládeže je kurzovné a ubytování zahrnuto v celkové ceně, která podléhá jiným storno poplatkům, o jejichž výši budete informování po přihlášení, anebo se můžete obrátit na studujop@ujop.cuni.cz.

V případě, že zájemce použije k získání víza podpůrné dokumenty vydané naším ústavem a toto vízum použije k příjezdu do ČR, má se za to, že k ubytování nastoupil a tudíž nemá nárok na vrácení kolejného.

Uhrazením ceny za ubytování student potvrzuje svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.

nahoru

Slevy

Poskytujeme dvě kategorie slev:

1) Slevu 50 EUR na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

  • Studentům, kteří se už účastnili našeho letního kurzu.
  • Účastníkům z jedné rodiny.
  • Skupinám čtyři a více osob přihlášených na jeden kurz.

Výše uvedené slevy nelze sčítat. Nárok na slevu musí být vznesen již v online přihlášce.

 

(2) Slevu 50 EUR na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

  • Pro kurz FLAS: účastníkům, kteří zaplatí celou úhradu za kurz do 6. 5. 
  • Pro ostatní kurzy: účastníkům, kteří zaplatí celou úhradu za kurz do 31. 5. 

 

(3) Slevu 10 % na osobu z ceny kurzu poskytujeme:

  • Účastníkům kurzů češtiny pořádaných Českými centry v zahraničí. 

Maximálně lze dosáhnout celkové slevy až 100 EUR.

Uvedené slevy se nevztahují na dvoutýdenní variantu LŠ Čeština a (nejen) česká kultura.

nahoru

Platební údaje

Bankovní spojení

Číslo účtu (pouze EUR): 27-1838690257/0100
IBAN (pouze EUR): CZ94 0100 0000 2718 3869 0257

Číslo účtu (pouze CZK): 107-996320257/0100
IBAN (pouze CZK): CZ53 0100 001 0709 9632 0257

Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
IC (SWIFT): KOMBCZPPXXX
Účet: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

Jméno studenta: Jméno Příjmení

 

nahoru
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X