Kurzy

Kurzy

Angličtina online 1 – začátečníci (elementary)

Online kurz anglického jazyka pro začátečníky (elementary) je určen studujícím, kteří se studiem angličtiny začínají, nebo si chtějí své znalosti na této znalostní úrovni zopakovat. Kurz je vhodný jak pro zájemce z řad vysokoškolských studentů, tak i široké veřejnosti. Skládá se ze čtrnácti lekcí, z nichž každá obsahuje výklad a procvičení jednotlivých dovedností.

Kurz obsahuje

1. lekce: Hello!

Gramatika

Přítomný čas slovesa to be – afirmativ
Přivlastňovací zájmena
Podstatná jména – plurál
Podstatná jména – člen neurčitý

Slovní zásoba/Praktická angličtina


Abeceda – grafémy i fonémy (vč. specifických znaků), každodenní předměty, telefonní čísla (1-20)
Používání slovníku, fráze – pozdravy a loučení
Představování své osoby

2. lekce: My Family and Friends

Gramatika

Přítomný čas slovesa to be – negativ, otázka a krátká odpověď
Přivlastňovací 's

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Rodina, opozita adjektiv, jídlo a nápoje, země/národnosti/jazyky
Ceny (čísla 1-100), objednávání v restauraci
Pohlednice

3. lekce: Daily Routine

Gramatika

Přítomný čas prostý – afirmativ významových sloves
Osobní zájmena v objektu

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Povolání
Hodiny (Kolik je hodin?)
Popis osoby (používání osobních zájmen)

Progress Test 1

4. lekce: My Free Time

Gramatika

Přítomný čas prostý – negativ a otázka významových sloves
Have got vs. have – všechny formy
Otázky yes-no/Wh- – rozdíly, intonace

Slovní zásoba/Praktická angličtina


Volnočasové aktivity (like + gerundium), roční období, frekvenční příslovce, předložky času
Společenské fráze (I am sorry, Excuse me, Pardon atp.)
Neformální dopis 1

5. lekce: My Room, My Home, My Town

Gramatika

Vazba there is/there are
some/any – s plurálem počitatelných substantiv
Ukazovací zájmena

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Místnosti, předměty v domácnosti, místa ve městě, předložky místa
Směry 1 (Is there…)
Popis domu/bytu/místnosti (spojky and, so, but, because)

6. lekce: Famous People of History

Gramatika

Can/Cannot/Can't
Minulý čas sloves to be/can

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Homofona
Telefonování – běžné fráze, volání na informace
Formální dopis 1 – žádost o zaměstnání (vzor rozložení formálních dopisů)

Progress Test 2

7. lekce: Biography

Gramatika

Minulý čas – afirmativ pravidelných a nepravidelných sloves

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Výrazy času (when – last night, yesterday evening), hláskování, nevyslovované hlásky
Blahopřání
Popis prázdnin/dovolené (předložky about, after, for)

8. lekce: Historic Inventions

Gramatika

Minulý čas – negativ a otázka

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Výrazy času (ago, in, on, at), stejná verba se substantivy, čísla 100–1000
Datum (What's the date?)
Neformální dopis 2 (spojky when, because, until)

9. lekce: My Favourite Food

Gramatika

Počitatelná a nepočitatelná substantiva a/some/any; much/many
Do you like/Would you like

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Jídlo a pití z hlediska počitatelnosti, nakupování
Zdvořilostní žádosti a nabídky
Formální dopis 2 – rezervace ubytování v hotelu

Progress Test 3

10. lekce: Style of Living

Gramatika

Komparativ a superlativ adjektiv

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Přídavná jména – srovnání města a venkova; složená substantiva
Směry 2 (opakování + along, down, into, out of, over, past, under, up, through)
Popis hlavního města (vztažná zájmena which, where)

11. lekce: People

Gramatika

Přítomný čas průběhový
Přivlastňovací zájmena stojící samostatně

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Oblečení, vzhled lidí – části těla, rýmující se slova
Čí je to?
Popis osoby (spojky but, although)

12. lekce: Plans and Ambitions

Gramatika

Vazba going to
Účelový infinitiv

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Počasí, sport
Návrhy (What shall… Let's go...)
Pohlednice (předložky from, like, than)

Progress Test 4

13. lekce: Feelings and Ways

Gramatika

Otázky Wh./yes-no
Adverbia a adjektiva – srovnání použití, tvorba adverbií z adjektiv

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Popis pocitů – -ed a -ing adjektiva; další typické sufixy adjektiv
Na nádraží – místa, kupování lístku, nástupiště, vlak
Příběh, pohádka (Once upon a time…)

14. lekce: My Life

Gramatika

Předpřítomný čas prostý + ever/never, yet/just
Frázová slovesa

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Past participle – pravidelně a nepravidelně tvořené, užívané jako adjektiva
Na letišti – místa, odbavení, nástup do letadla, let, přílet
Děkovný dopis – porovnání rozdílů mezi formální a neformální variantou

15. lekce: Revision Lesson

Gramatika

Revision Lesson

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Opakování gramatiky a lexika celého kurzu

Progress Test – úspěšné dokončení je podmínkou pro vstup do další lekce

Lekce 15 – příprava na závěrečnou prezenční zkoušku – její úspěšné vykonání je podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu

Další studijní materiály jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Lekce obsahují

Vstupní test

Ke studiu tohoto kurzu není nutné vykonávat rozřazovací test, pokud jste angličtinu nikdy nestudovali.
Pokud jste angličtinu již studovali a nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás vhodný, doporučujeme vykonat Placement Test; na jeho úvodní stránce zadejte všechny údaje; jeho výsledek bude automaticky zaslán na studijní oddělení po stisku tlačítka Evaluate.
Na základě tohoto testu budete informováni, zda jste způsobilí v kurzu studovat.

Systémové požadavky a demo lekce

Co potřebujete ke vstupu do výukového systému

 • Moderní webový prohlížeč:
  Windows – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (nová verze s jádrem Chromium)
  macOS (OS X), iOS, Android – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (nová verze s jádrem Chromium)
  Linux (Ubuntu, openSUSE) – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

  Nepodporované webové prohlížeče: Internet Explorer, Microsoft Edge (starší verze), Safari.

 • Povolený JavaScript a cookies v prohlížeči.
  Toto nastavení bývá ve všech prohlížečích standardně povoleno nebo je uživatel požádán o povolení.
 • Minimální rozlišení obrazovky 1024x768 px.
 • Stabilní připojení k internetu min. 1 mbps. Rychlost připojení můžete otestovat zde.

  Vzhledem k většímu množství audio nahrávek a obrázků obsažených v kurzu nedoporučujeme používat připojení k internetu účtované podle objemu přenesených dat.

Nejprve si kurz vyzkoušejte

Na adrese http://ujop.itutor.cz/student jsou přístupné vzorové lekce z kurzů angličtiny a češtiny pro cizince.
Identifikace je „demoaj“ a heslo také „demoaj“.

Nápovědy a návody ke studiu online kurzů jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Certifikace

Všechny naše kurzy jsou certifikovány Českou asociací univerzitního distančního vzdělávání.

Certifikát ČADUV

Angličtina online začátečníci

Cena

4 510 Kč

Trvání kurzu

12 týdnů studia s asistencí lektora.
Po skončení asistence zůstává kurz přístupný do konce akademického roku.

Vstupní test

Ke studiu tohoto kurzu není nutné vykonávat rozřazovací test.

E-mail

cdv@ujop.cuni.cz

Způsob úhrady

Převodem
Platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

Doporučujeme

Anglická gramatika s přihlédnutím k českému jazyku

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X