Kurzy

Kurzy

Angličtina online 4 – více pokročilí (upper-intermediate)

Online kurz anglického jazyka pro více pokročilé (upper-intermediate) je určen studujícím, kteří dokončili znalostní úroveň středně pokročilí (intermediate), nebo si chtějí své znalosti na znalostní úrovni upper-intermediate zopakovat. Kurz je vhodný jak pro zájemce z řad vysokoškolských studentů, tak i široké veřejnosti. Skládá se ze čtrnácti lekcí, z nichž každá obsahuje výklad a procvičení jednotlivých dovedností.

Kurz obsahuje

1. lekce: The Human Past

Gramatika

The Tense System
+ Auxiliary and State Verbs

Specifikace

Přehled časů pomocí aspektů (simple, continous, perfect, active, passive)

2. lekce: Animal Farm

Gramatika

Past Simple vs. Past Continous

Specifikace

Opakování

3. lekce: Travel and Space Travel

Gramatika

Future Forms

Specifikace

Opakování

Progress Test 1

4. lekce: Health and Illness

Gramatika

Conditionals, Wish Clauses, Time Clauses

Specifikace

Opakování 1. a 2. kondicionálu a časových vět, prezentace 3. kondicionálu a přacích vět

5. lekce: The Young Generation’s Life-Style

Gramatika

Relative Clauses, Participles, Infinitives

Specifikace

Opakování vztažných vět a zkracování vět vedlejších pomocí infinitivu a participií

6. lekce: The Enviroment

Gramatika

Modal Verbs

Specifikace

Základní funkce + vyjadřování pravděpodobnosti

Progress Test 2

7. lekce: Learning English in the Classroom

Gramatika

Determiners and Expressing Quantity

Specifikace

Členy, each/every/either, both/all, much/many, few/little, some/any, hardly any

8. lekce: Order of the Garter

Gramatika

The Passive

Specifikace

Opakování + další použití (slovesa s dvojím předmětem)

9. lekce: Travelling

Gramatika

Questions

Specifikace

Shrnutí: wh-/yes-no questions, object/subject questions, indirect questions, polite requests, question tags

Progress Test 3

10. lekce: It used to be different

Gramatika

Expressing Habits X Dissatisfaction

Specifikace

Přítomné (Present Simple), minulé (used to, would + rozdíl mezi be used to, get used to) zvyky, nespokojenost pomocí průběhových časů

11. lekce: Tuttankhamen, the Egyptian King

Gramatika

Adjectives and Adverbs

Specifikace

Typické přípony obou (incl. -ed, -ing), pravidelně a nepravidelně tvořené, 2. a 3. stupeň, umístění

12. lekce: Sports

Gramatika

Verb Patterns

Specifikace

Opakování všech typů (inf. +- předmět, gerundium, inf. bez to, slovesa s rozdílným významem)

Progress Test 4

13. lekce: Pastimes and Other Leisure Time Activities

Gramatika

Reported Speech, Questions, Commands

Specifikace

Opakování nepřímé řeči, otázek a rozkazů včetně dalšího užití časové souslednosti

14. lekce: Life Stories

Gramatika

Adding Emphasis, Inversion

Specifikace

Prezentace What annoys me most..., Not only..., Never before..., No sooner..., Hardly had he done it when...

15. lekce: Revision Lesson

Gramatika

Revision Lesson

Specifikace

Opakování gramatiky a lexika celého kurzu

Progress Test – úspěšné dokončení je podmínkou pro vstup do další lekce

Lekce 15 – příprava na závěrečnou prezenční zkoušku – její úspěšné vykonání je podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu

Další studijní materiály jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Lekce obsahují

Vstupní test

Do kurzu se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří dokončili alespoň znalostní úroveň intermediate (středně pokročilí).
Pokud si nejste jisti, zda je tento kurz pro vás vhodný, doporučujeme vykonat Placement Test; na jeho úvodní stránce zadejte všechny údaje; jeho výsledek bude automaticky zaslán na studijní oddělení po stisku tlačítka Evaluate.
Na základě tohoto testu budete informováni, zda jste způsobilí v kurzu studovat.

Systémové požadavky a demo lekce

Co potřebujete ke vstupu do výukového systému

 • Moderní webový prohlížeč

  Doporučené webové prohlížeče:
  Windows 10 – Mozilla Firefox verze 54 a vyšší, Microsoft Edge a Internet Explorer 11 (doporučené nastavení)
  Windows 8.1/8, 7 – Mozilla Firefox verze 54 a vyšší, Internet Explorer 11 (doporučené nastavení)
  Windows Vista, XP – Mozilla Firefox 32bit ESR (ke stažení zde)

  Nepodporované webové prohlížeče:
  Windows 10, 8.1/8, 7 – Google Chrome, Mozilla Firefox 49 a nižší, Internet Explorer 10 a nižší
  Windows Vista, XP – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer
  OS X, macOS – Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
  Linux – Google Chrome (Chromium), Opera, Mozilla Firefox

  Webové prohlížeče na mobilních zařízeních, na která není možné nainstalovat Adobe Flash Player (např. webové prohlížeče na platformách Android a iOS).
  Webové prohlížeče nepodporující technologii flash prostřednictvím Adobe Flash Player.

 • Povolený JavaScript a cookies v prohlížeči.
  Toto nastavení bývá ve všech prohlížečích standardně povoleno.
 • Adobe Flash Player verze 26 a vyšší.
  Pokud v systému chybí, instalace se nabídne automaticky a je nutné ji pouze povolit.
 • Minimální rozlišení obrazovky 1024x768 px.
 • Stabilní připojení k internetu min. 1 mbps. Rychlost připojení můžete otestovat zde.
  Vzhledem k většímu množství audio nahrávek a obrázků obsažených v kurzu nedoporučujeme používat mobilní připojení k internetu.

Nejprve si kurz vyzkoušejte

Na adrese http://ujop.itutor.cz/student jsou přístupné vzorové lekce z kurzů angličtiny a češtiny pro cizince.
Identifikace je „demoaj“ a heslo také „demoaj“.

Nápovědy a návody ke studiu online kurzů jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Certifikace

Všechny naše kurzy jsou certifikovány Českou asociací univerzitního distančního vzdělávání.

Certifikát ČADUV

Angličtina online více pokročilí

Cena

4 510 Kč

Trvání kurzu

12 týdnů studia s asistencí tutora.
Po skončení asistence zůstává kurz přístupný do konce akademického roku.

Vstupní test

Placement Test

E-mail

cdv@ujop.cuni.cz

Způsob úhrady

Převodem
Platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

Doporučujeme

Anglická gramatika s přihlédnutím k českému jazyku

Upozornění

V době od 1. 7. do 8. 9. jsou na našem středisku akademické prázdniny a výuka neprobíhá (dochází k údržbě systému pro výuku a není možné poskytnout asistenci tutora, technické podpory a studijního oddělení). Z tohoto důvodu budou vaše dotazy a přihlášky zaslané v červenci a srpnu vyřízeny na začátku září.
Děkujeme za pochopení.

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X