Nová ředitelka ÚJOP UK

Nová ředitelka ÚJOP UK

Nechceme jen udržet vysokou kvalitu, ale dále se rozvíjet
Zkoušky

Zkoušky

Přihlaste se na naši
Certifikovanou zkoušku
z češtiny pro cizince!
Pomaturitní kurzy

Pomaturitní kurzy

...staň se úspěšným studentem medicíny a psychologie

Angličtina online 2 – mírně pokročilí (pre-intermediate)

Online kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (pre-intermediate) je určen studujícím, kteří dokončili znalostní úroveň začátečníci (elementary), a to jak pro zájemce z řad vysokoškolských studentů, tak i široké veřejnosti. Kurz se skládá ze čtrnácti lekcí, z nichž každá obsahuje výklad a procvičení jednotlivých dovedností.

Kurz obsahuje

1. lekce: Learning Languages: Why, When and Where

Gramatika

Tenses – present, past, future
Questions, question words

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Slovní druhy/Homonyma
Neformální dopis

2. lekce: To Have or Not To Have/Hobbies

Gramatika

Present Simple + Continuous
have/have got

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Kolokace
Popis osoby

3. lekce: Emergency!

Gramatika

Past Simple + Continuous

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Nepravidelná slovesa; předpony/přípony
Příběh; Časové výrazy

Progress Test 1

4. lekce: Let’s go shopping / Money, Numbers, in a Bank

Gramatika

Quantifiers
Article

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Nakupování – ceny, peníze
Vyplňování jednoduchého formuláře

5. lekce: Ways of Spending Free Time

Gramatika

Verb patterns 1
Future intentions

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Fráze s have/go/come; Pocity
Psaní pohlednice

6. lekce: My House, My…What’s it Like? Houses, Flats and Buildings

Gramatika

What is it like?
Comparative and superlative adj

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Synonyma/antonyma; Směry
Popis místa; Vztažné věty podmětné

Progress Test 2

7. lekce: Biography

Gramatika

Present Perfect, Past Simple
for, since

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Past Participle/Krátká odpověď
Biografie; Vztažné věty předmětné

8. lekce: The World of Work

Gramatika

Modal verbs have to × must, should × could

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Verb + complement; Compound nouns
Formální dopis

9. lekce: Travelling, Holidays and Transport

Gramatika

Time clauses / First Conditional

Slovní zásoba/Praktická angličtina

take/get/do/make;
Hotel, cestování, na letišti

Progress Test 3

10. lekce: Descriptions

Gramatika

Verb Patterns 2
Infinitives

Slovní zásoba/Praktická angličtina

-ing × -ed adjectives; Zvolání;
Formální a neformální dopis – srovnání

11. lekce: Crime!

Gramatika

Passive Voice

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Past Participles; Nápisy
Recenze knihy

12. lekce: The Fantastic World of IF

Gramatika

Second Conditional
might

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Frázová slovesa; Společenské fráze
Příběh 2

Progress Test 4

13. lekce: Health

Gramatika

Present Perfect Simple, Continuous

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Tvarosloví/tvorba adverbií
Formální a neformální dopis – srovnání

14. lekce: The Communication

Gramatika

Past Simple × Perfect

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Slova v kontextu; Telefonování
Příběh 3

15. lekce: Revision Lesson

Gramatika

Revision Lesson

Slovní zásoba/Praktická angličtina

Opakování gramatiky a lexika celého kurzu

Progress Test – úspěšné dokončení je podmínkou pro vstup do další lekce

Lekce 15 – příprava na závěrečnou prezenční zkoušku – její úspěšné vykonání je podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu

Další studijní materiály jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Lekce obsahují

Vstupní test

Do kurzu se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří dokončili alespoň znalostní úroveň elementary (začátečníci).
Pokud si nejste jisti, zda je tento kurz pro vás vhodný, doporučujeme vykonat Placement Test; na jeho úvodní stránce zadejte všechny údaje; jeho výsledek bude automaticky zaslán na studijní oddělení po stisku tlačítka Evaluate
Na základě tohoto testu budete informováni, zda jste způsobilí v kurzu studovat.

Systémové požadavky a demo lekce

Co potřebujete ke vstupu do výukového systému

 • Moderní webový prohlížeč:
  Windows – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (nová verze s jádrem Chromium)
  macOS (OS X), iOS, Android – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge (nová verze s jádrem Chromium)
  Linux (Ubuntu, openSUSE) – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

  Nepodporované webové prohlížeče: Internet Explorer, Microsoft Edge (starší verze), Safari.

 • Povolený JavaScript a cookies v prohlížeči.
  Toto nastavení bývá ve všech prohlížečích standardně povoleno nebo je uživatel požádán o povolení.
 • Minimální rozlišení obrazovky 1024x768 px.
 • Stabilní připojení k internetu min. 1 mbps. Rychlost připojení můžete otestovat zde.

  Vzhledem k většímu množství audio nahrávek a obrázků obsažených v kurzu nedoporučujeme používat připojení k internetu účtované podle objemu přenesených dat.

Nejprve si kurz vyzkoušejte

Na adrese http://ujop.itutor.cz/student jsou přístupné vzorové lekce z kurzů angličtiny a češtiny pro cizince.
Identifikace je „demoaj“ a heslo také „demoaj“.

Nápovědy a návody ke studiu online kurzů jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Certifikace

Všechny naše kurzy jsou certifikovány Českou asociací univerzitního distančního vzdělávání.

Certifikát ČADUV

Angličtina online mírně pokročilí

Cena

4 510 Kč

Trvání kurzu

12 týdnů studia s asistencí lektora.
Po skončení asistence zůstává kurz přístupný do konce akademického roku.

Vstupní test

Placement Test

E-mail

cdv@ujop.cuni.cz

Způsob úhrady

Převodem
Platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

Doporučujeme

Anglická gramatika s přihlédnutím k českému jazyku

Přihláška V tuto dobu není možné se přihlásit
FAQ
+420 224 990 420
Napište nám
X